Поведінка тварини — це результат спадковості й умов середовища. З підручника §48. ПОВЕДІНКА ТВАРИН ТА її ПРИЧИНИ А Основні поняття: ВРОДЖЕНА ПОВЕДІНКА. НАБУТА ПОВЕДІНКА. чЗв ПОВЕДІНКОВИЙ АКТ Пригадайте! Що таке поведінка? Поміркуйте Чому зяблики, які зросли в неволі без батьків, уміють співати, але їх- ній спів «зачатковий» і збіднений? Чому молоді бджоли вміють літа- ти, …

Continue reading ПОВЕДІНКА ТВАРИН ТА її ПРИЧИНИ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Скільки Існує людство, стільки воно задумується над поведінкою тварин. і Акіиушят §47. ПОВЕДІНКА ТВАРИН ,* | Основне поняття: ПОВЕДІНКА ТВАРИН Пригадайте! Що таке подразливість? Поміркуйте Наука про пове- дінку тварин на- зивається етоло- гією. Її засновни- ками вважають Конрада Лоренца (1903-1989), Ніко- ласа Тінбергена (1907-1988) та Карла фон Фріта (1886-1982), яві у 1973 році отримали …

Continue reading ПОВЕДІНКА ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Підвладність змінам — властивість живого. Н.Буало І §46. ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ, РІСТ І РЕГЕНЕРАЦІЯ ТВАРИН Основні поняття: РІСТ ТВАРИН. РЕГЕНЕРАЦІЯ ТВАРИН Пригадайте! Що таке індивідуальний розвиток тварин? Поміркуйте ► Морський двостулковий молюск арктіка ісланд- ська (1), що зустрічається в Атлантичному океані біля узбережжя Ісландії, після досліджень «річних кілець» черепашки показав максимальний вік у 507 років, що …

Continue reading ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ, РІСТ І РЕГЕНЕРАЦІЯ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

пОтпе \rtvum ех око» е перекладі з латини — все живе з яйця. в.ГегроеО §45. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН Основне поняття: ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК (ОНТОГЕНЕЗ) Пригадайте! Що таке розмноження, статеві клітини, запліднення? Поміркуйте Перед вами на фотографіях яйця комахи (1), акули (2), птаха (3) й жаби (4). Що міститься всередині яєць і яке їх призначення? ЗМІСТ Що …

Continue reading ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Плодіться й розмножуйтеся, І наповнюйте воду в морях, а птаство нехай розмножується на землі. Книга Буття, 1.22 §44. РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН Основні поняття: РОЗМНОЖЕННЯ. СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ. НЕСТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ Пригадайте! Як розмножуються рослини? Поміркуйте Відомий шведський натураліст ХУШ століття К. Лінней ствер- джував. що в тропічних країнах три мухи можуть за той самий пас з’їсти здохлу зебру, …

Continue reading РОЗМНОЖЕННЯ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Бути живим — це бути організованим. в. І. Вернад сьхий §43. РЕГУЛЯЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН Основні поняття: РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ТВАРИН. < НЕРВОВА СИСТЕМА Пригадайте! Що таке органи чуття? Поміркуйте Розгляньте ілюстрації й назвіть рівні організації процесів життєдіяльності в тварин. ЗМІСТ Яка основна особливість регуляції функцій тварин? РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІЙ ТВАРИН — сукупність процесів, що забезпечують узгоджену …

Continue reading РЕГУЛЯЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗМУ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Подразливість — це універсальна властивість усього живого реагувати на впливи середовища. З підручника §42. ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН Основні поняття: ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН. ОРГАНИ ЧУТТЯ Пригадайте! Що таке подразливість? Поміркуйте Наявність подразливості в рослин доводять за допомо- гою досліду, що демонструє ростові рухи кореня й па- гона в проростка бобів. Це пов’язано з тим, що пагін реагує ростом …

Continue reading ПОДРАЗЛИВІСТЬ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Покриви — це найкращий незамінний для тіла одяг з чудесною здатністю пристосовувати організм до умов середовища. Від автора §41. ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН Основні поняття: ПОКРИВИ ТВАРИН. ПОКРИВНА СИСТЕМА. ^ ПРИСТОСУВАННЯ Пригадайте! Що таке епітеліальні та сполучні тканини? Поміркуйте Що утворює черепашку мурекса (1)? Що виділяє хітин для скелета жука- оленя (2)? Чому карпатська саламандра не …

Continue reading ПОКРИВИ ТІЛА ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Рух виник одночасно Ь самим життям. Дитяча смци\лапсдія §40. РУХ ТВАРИН Основні поняття: РУХ ТВАРИН. СИМЕТРІЯ ТІЛА ТВАРИН. Пригадайте! Хто такі тварини? Поміркуйте «Рух — це життя» — стверджував великий давньогрецький мислитель Арістогедь. А чи погоджуються з цим твердженням тварини (наприклад, губки чи коралові поліпи), які ведуть прикріплений спосіб ЖИТТЯ? ЗМІСТ Які особливості руху тварин? …

Continue reading Основні поняття: РУХ ТВАРИН. СИМЕТРІЯ ТІЛА ТВАРИН. В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Дайте мені точку опори, І я переверну світ. Архімед §39. ОПОРА ТВАРИНИ Основні поняття: ОПОРА ТВАРИН. СКЕЛЕТ Пригадайте! Що таке клітини, тканини, органи, системи органів? Поміркуйте На значення опори звертав увагу ще давньогрецький математик, фізик та інженер, один з найвпдатнішнх вчених античності Архімед. Що ж таке опора? Опо- рою в механіці називають елементи системи, основною …

Continue reading ОПОРА ТВАРИНИ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу