admin

§ 33. індія  У 1920—1930-ті рр. народу Китаю довелося вирішувати ті завдання, із якими не змогла впоратися Сіньхайська революція: ліквідацію напівколоніальної залежності, здій- снення модернізації країни. За це взялася партія Гоміндан, яка здійснила національну революцію 1925—1927 рр.  Проте Гоміндан так і не виконав поставлених завдань. Значною мірою це було зумовлено агресією Японії та …

Continue reading індія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 31—32. китай За Цим Параграфом Ви Зможете: розповідати про національну рево- люцію в Китаї; давати оцінку діяль- ності Чан Кайші і Мао Цзедуна; визна- чати основні причини протистояння Гоміндану і КПК. ПригаДайте 1. Які рішення щодо Китаю були ухва- лені на Вашингтонській конферен- ції? 2. Коли відбулася Сіньхайська революція? Якими були її наслідки? і …

Continue reading китай Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

розділ V. ДержаВи аЗії та латинСької америки § 29—30. японія За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати розвиток Японії в 1920—1930-ті рр.; розповідати про боротьбу за демократизацію країни і причини поразки; визначати при- чини повернення до агресивної зо- внішньої політики в 1930-ті рр. ПригаДайте 1. Як Японія долучилася до числа провідних держав світу? 2. Коли Японія …

Continue reading ДержаВи аЗії та латинСької америки Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 28. Югославія 28 червня 1921 р., у день Святого Вида (Видовдан) — день пам’яті битви на Косовому полі, Установча скупщина (Установ- чі збори) прийняла конституцію. Королю надавалися значні права, у тому числі право разом зі скупщиною (парламентом) здійснювати законодавчу владу. Він був головнокомандувачем збройних сил, призначав прем’єр-міністра, міг запровадити в країні надзвичайний стан, зупинити …

Continue reading Югославія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 27. Болгарія кондукетором — вождем держави. До країни було введено ні- мецькі війська, які розмістилися в районах нафтових промис- лів. Німеччина та Румунія уклали нерівноправний торговель- ний договір, за яким установився контроль над румунською промисловістю. Румунія стала одним з основних постачальни- ків продуктів харчування, сировини й нафти для Німеччини. 6 квітня 1941 р. Румунія …

Continue reading Болгарія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 26. румунія румунія В ПерШій СВітоВій Війні. У серпні 1916 р. ко- роль Румунії Фердінанд I, заручившись обіцянками країн Антанти про передачу його країні частини територій Австро- Угорщини, оголосив про вступ у Першу світову війну. На та- кий крок його спонукав успішний наступ російських військ (Брусиловський прорив). Проте слабо озброєна румунська ар- мія зазнала …

Continue reading румунія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 25. Угорщина 11. Охарактеризуйте політичний розвиток ЧСр у 1920—1938 рр. 12. З’ясуйте особливості еко- номічного розвитку ЧСр у міжвоєнний період. 13. дайте оцінку політики чехословацького уряду щодо національ- них меншин у 1920—1930-х рр. § 25. угорщина 14. Складіть таблицю «Сприятливі та стримуючи чинники економічного розвитку ЧСр у міжвоєнний період». 15. Проведіть дискусію за проблемним …

Continue reading Угорщина Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 24. Чехословацька республіка Національного комітету діяла сформована у вересні Соціаліс- тична рада, у якій об’єдналися соціал-демократи й Чеська со- ціалістична партія. Наприкінці вересня Національний комітет було створено і в Словаччині. Отже, з’явилися структури, які у сприятливий момент проголосили б утворення Чехословацької республіки. Восени 1918 р. правлячі кола Австро-Угорщини, передчу- ваючи свою поразку, почали вивозити …

Continue reading Чехословацька республіка Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 22—23. Друга річ Посполита ВіДноВлення ДержаВної неЗалежноСті. ю. ПілСуДСький. Із моменту втрати державності польський народ вів наполе- гливу боротьбу за відновлення своєї державності. У роки Пер- шої світової війни склалися два політичні табори, які у своїй боротьбі покладали надії на одну з ворогуючих сторін. Сили, що об’єдналися навколо Партії народної демократії (ендеків) на чолі …

Continue reading Друга річ Посполита Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 20—21. Виклики міжвоєнного часу Зміни В роЗВитку каПіталіЗму. Після завершення Пер- шої світової війни країни Заходу увійшли в період трива- лої перебудови класичного буржуазного суспільства з наявністю численних варіантів розвитку. Це спричиняло гострі зіткнення різних політичних сил щодо шляху, який має обрати суспіль- ство. У дискусіях і суперечках між ними вироблявся новий напрямок розвитку …

Continue reading Виклики міжвоєнного часу Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк