admin

Антенатальна діагностика і принципи лікування внутрішньоутробних ТОКСН-інфекцій Інфекційні захворювання і процеси, спричинені збудниками, що проникли до плода від інфікованої матері в антенатальному або інтранатальному періоді, об’єднуються поняттям внут- рішньоутробні інфекції. Назву ТОКСН-інфекції утворено першими літерами найрозповсюдженіших внутрішньоутробних інфекцій: Т — Тохоріазтозіз, К. — гиЬеІІа, С — суТоте§а!оуігиз, Н — Негрез зітріех; а також літерою О …

Continue reading Антенатальна діагностика і принципи лікування внутрішньоутробних ТОКСН-інфекцій

Антенатальна діагностика гемолітичної хвороби плода, принципи лікування і профілактики Гемолітична хвороба плода — захворювання, обумовлене імунологічним конфліктом через несумісність крові плода і матері за еритроцитарними антигенами. Сьогодні відомо 14 основних еритроцитарних групових систем, що об’єднують понад 100 антигенів. Еритроцити плода, як правило, мають якісь-то батьківські антигени, відсутні в матері. Найчастіше гемолітична хвороба плода і новонароджено- …

Continue reading Антенатальна діагностика гемолітичної хвороби плода, принципи лікування і профілактики

Антенатальна діагностика спадкових захворювань і вад розвитку, тактика ведення вагітності Одним із головних завдань антенатальної діагностики є виявлення спадкових захворювань і вад розвитку плода в максимально ранні терміни вагітності, що дозволяє обрати правильну тактику подальшого ведення вагітності, пологів, новонародженої дитини. Відповідно до наказу МОЗ України від 14.04.93 р. № 77, жіночі консультації, гінекологічні стаціонари повинні …

Continue reading Антенатальна діагностика спадкових захворювань і вад розвитку, тактика ведення вагітності

Антенатальне визначення затримки внутрішньоутробного розвитку плода і методи її корекції Причини ЗВУР різноманітні. Не завжди можливо вірогідно визначити, який із кількох факторів спричинив несприятливі наслідки цієї вагітності. Якщо такий вплив відбувся тільки на останніх тижнях вагітності (наприклад, гостра серцева недостатність у матері, інфаркт плаценти), то розвивається гостра ЗВУР. Тривала дія ушкоджувальних факторів призводить до хронізації …

Continue reading Антенатальне визначення затримки внутрішньоутробного розвитку плода і методи її корекції

Антенатальна діагностика внутрішньоутробної гіпоксії плода і принципи її корекції Гіпоксія плода — термін, використовуваний при виявленні у плода змін, вторинних щодо гіпоксемії, гіперкапнії та різкого зниження перфузії, оксигенації тканин, вторинного метаболічного ацидозу через порушення дихальної функції плаценти до пологів або в пологах, незалежно від етіології патологічного процесу. Факторами високого ризику розвитку антенатальної гіпоксії плода є …

Continue reading Антенатальна діагностика внутрішньоутробної гіпоксії плода і принципи її корекції

Антенатальне визначення гестаційного віку плода Гестаційний вік плода кількість повних тижнів, минулих між першим днем останньої менструації (а не гаданого зачаття) і датою пологів, незалежно, чим закінчилася вагітність -народженням живої дитини або мертвої. Визначення справжньої тривалості вагітності утруднене в зв’язку з тим, що складно встановити точний термін овуляції, час пересування сперматозоїдів і запліднення. Здебільшого вагітність …

Continue reading Антенатальне визначення гестаційного віку плода

Вплив екстрагенітальних захворювань матері на плід Екстрагенітальні захворювання матері порушують нормальний перебіг внутрішньоутробного розвитку плода і можуть призводити до його захворювання або навіть загибелі. Факторами несприятливої дії на плід можуть бути власне захворювання і пов’язане з ним погіршення стану вагітної жінки, розвиток на його фоні ускладнень вагітності або безпосередній вплив захворювання на плід. Вплив захворювань …

Continue reading Вплив екстрагенітальних захворювань матері на плід

Вплив несприятливих факторів навколишнього середовища і шкідливих звичок на плід На розвиток плода істотний вплив справляють екзогенні фактори: фізичні (радіаційні та механічні), хімічні (лікарські речовини, алкоголь, нікотин, наркотики, хімічні речовини, що застосовуються в побуті та на виробництві), гіпоксія, неповноцінне харчування вагітної. Ефект радіаційного впливу залежить, по-перше, від того, у якому періоді вагітності він відбувся; по-друге, …

Continue reading Вплив несприятливих факторів навколишнього середовища і шкідливих звичок на плід

Періоди внутрішньоутробного розвитку плода Заплідненням називається процес злиття зрілої чоловічої (сперматозоїд) і жіночої (яйцеклітина) статевих клітин (гамети), внаслідок якого утвориться клітина (зигота), що є початком нового організму. Час, обчислений від моменту запліднення й утворення зиготи до народження плода, називається кіматогенезом, поділяється на три періоди: бластогенез, ембріогенез, фетогенез. Перший період — бластогенез — триває з моменту …

Continue reading Періоди внутрішньоутробного розвитку плода

РОЗДІЛ II АНТЕНАТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛОДА Планування сім’ї Гаметопатії — зміни в статевих клітинах, що відбулися до запліднення і призводять до спонтанного переривання вагітності, природжених вад розвитку, спадкових захворювань, можуть бути причиною розвитку патологічних станів у плода та дитини. Мутагенний вплив на гаметогенез спричиняють фактори навколишнього середовища (як природні, так і пов’язані з діяльністю людини), захворювання …

Continue reading АНТЕНАТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛОДА