лингвистика

АР’ЄРГАРД, -у. Частина війська, яка йде позаду головних сил, щоб охороняти їх на марші АРИК, -а АРИКОВИЙ АРИСТОКРАТІЯ, -ї, ор. -сю АРИФМОМЕТР, -а АРІОЗО. 1. невідм., с. Арія наспівно-речитативного характеру. Майстерно виконане аріозо. 2. незм. Наспівне виконання. Вокальна партія в жанрі аріозо. АРКА, -и,місц. (на) -ці, род. мн. ірок АРКАДЕН, -я, дав. -єві, ор. -єм, …

Continue reading Словник-довідник з культури української мови, ар-без

АДРЕСУВАТИ АГAT. і. род. -а. Окремий камінець. Поверхня агата. 2. род. -у. Назва мінералу. Вироби з агату. агАтово-чОрний АГЁНТ, -а, дав. -ові, мн. -и, -ів АГЕНТСТВО, -а АГЕНТСЬКИЙ АГОНІЯ, -ї, ор. -ею АГРАРНО-ІНДУСТРІАЛЬНИЙ агрАрно-сировйнний АГРО… Перша частина складних слів, що відповідає за значенням слову «агрономічний». З наступною частиною слова пишеться разом: агробіолдгія, агроботаніка, агроботанічний, агрокомплекс, …

Continue reading Словник-довідник з культури української мови, адр-ард

А А1, невідм. Як назва літери вжив, у с.р. Велике а. Як назва звука вжив, у ч.р. Голосний а. Ненаго-лошений а. Частотність звука [а] в українській мові висока, особливо в поетичному мовленні. Однак українських слів з початковим а дуже мало (абйяк, абдж, аніАк); переважно це слова запозичені (абажур, Акт, аналіз, Арка, апарАт, Атом). Нормативними є …

Continue reading Словник-довідник з культури української мови, а — ага

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ анат. — анатомія архіт. —архітектура безос. —безособове дієслово бот. — ботаніка вет. — ветеринарія вжив, (ужив.) — вживається виг. — вигук відм. — відмінок відт. — відтінок вставн. сл. — вставне слово геол. — геологія гірн. — гірнича справа грам. — граматичний термін дав. — давальний відмінок див. —дивіться дипл. —дипломатія діал. —діалектне …

Continue reading СПИСОК СКОРОЧЕНЬ, Словник-довідник з культури української мови

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ мови Термін «культура мови» вживають у кількох значеннях. По-перше, культура мови — це окремий розділ мовознавчої науки, в якому розглядаються питання мовних норм і доцільності вживання мовних засобів у залежності від мети спілкування. По-друге, культура мови — це досконале володіння літературними нормами на всіх рівнях мовної системи в її усному і писемному …

Continue reading ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРИ мови, Словник-довідник з культури української мови

ПЕРЕДНЄ СЛОВО Мова — неоціненний скарб народу, найголовніший літопис його життя. У її глибинах — філософський розум, витончений естетичний смак, справді поетичне чуття, праця зосередженої думки, надзвичайна чутливість до найтонших переливів у явищах природи, сувора логіка, високі духовні злети. І щоб оволодіти цим скарбом, людина мусить постійно докладати зусилля, усвідомлюючи, що існує складна наука рідної …

Continue reading Словник-довідник з культури української мови ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Д. Гринчишин А. Капелюшний О. Сербенська 3. Терлак УКРАЇНСЬКОЇ мови 3-тє видання, виправлене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України / / Київ “Знанял" 2006 УДК 811.161.2’271(038) ББК 81.411.1-7 С48 Словник-довідник з культури української мови С48 Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, 3. Тер-лак. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2006. — 367 с. ISBN …

Continue reading Словник-довідник з культури української мови

шарпнути, -ну, -неш і шарпнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть шарудіти, -джу, -дйш, -дйть, -ди- мо, -дитё, -дять шарф, -а, мн -й, -ів і -и, -їв // позакутуватися шарфами, але два шарфи — рос мн шарфы, -ов шатро, -а, мн -тра, -тер // понапинати шатра; але два шатра шахрай, -я, ор. -єм, кл -аю, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, шар-ящ

учйтель, -я, ор. -ем, мн. -і, -ІВ // учителі нашої школи; але п’ять учителів і вчитель учйтелька, -и, д. і м. -ці, мн. -лькй, -льок // приїзд учительок; але п’ять учительок і вчйтелька учйти, учу, учиш і вчйти учнівський, -а, -е учора І вчора, присл.— рос. вчера ушивнйй, -а, -є і вшивнйй уширшки і вширшки, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, учи-шап

тісненький, -а, -е — рос. тесненький тіснйй, -а, -є — рос. тесный тіснйти, -ню, -нгіш, -нйть, -нимо, -ните, -нять тіснота, -и і тіснота, -й — рос. теснота тігка, -и, д їм -ці, мн -ткй, *ток // рідні тіткй, але обйдві тітки — рос мн. тегки, -ток тішачи, дієприсл. ткати, тчу, тчеш, тче, тчемо, тчете, тчуть …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, тіс-уче