виділення — це своєрідне неперервне прибирання й підтримка чистоти в організмі. Дитячо смцихпапсдін гАаамтат» §38. ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН Основне поняття: ВИДІЛЕННЯ Пригадайте! Що таке обмін речовин? Поміркуйте Надворі знову листопад. І листя з дерева летить, І промінь сонця золотить Легким туманом вкритий сад. І пай Коааяс.нко Рослини в процесі життєдіяльності утворюють дуже мало шкідли- вих …

Continue reading ВИДІЛЕННЯ У ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Ця краплинка кров] то з’являлася, то зникала, здавалося коливалась між буттям І прірвою, І це було джерело життя. Вона червона! Вона пульсуєІ Це — серце/. ВГарвей §37. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН Щ Основні поняття: Пригадайтеї ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. КРОВОНОСНА СИСТЕМА. КРОВ Що таке живлення, травлення й дихання? Знайомтеся Вільях Гарвей (1578-1657) — англійський лікар …

Continue reading ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Жити — це значить дихати. Жан-ЖакРуссо §36. ДИХАННЯ ТВАРИН Основні поняття: ДИХАННЯ. ДИХАЛЬНА СИСТЕМА Пригадайте! Які органи дихання є у тварин? Поміркуйте «Щоб жити, необхідно еліти десь діставати кисень, а потім надсилати його до кожної жи- вої клітинки. Більшість організмів нашої Зем- лі черпають цей газ із атмосфери або з води, де він перебуває в …

Continue reading ДИХАННЯ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Для того, щоб їжа могла забезпечити організм необхідними йому речовинами та енергією, вона має бути перетворена в доступну для засвоєння форму. Дитяча енциклопедія •Авантаж» §35. ТРАВЛЕННЯ ТВАРИН Основні поняття: ТРАВЛЕННЯ. ТРАВНА СИСТЕМА Пригадайте! Що таке живлення тварин? По міркуйте Павлов І.П. (18-19-1936), лауреат Нобелівсь- кої премії з фізіологи й медшщнп (190-1), порівнював травлення з конвейєрннм …

Continue reading ТРАВЛЕННЯ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Завдяки живленню, тварини отримують разом із їжею речовини та енергією, необхідні для життя. від автора §34. ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН Основне поняття: Пригадайте! Поміркуйте Усі живі організми, за- лежно від того, яка їжа їм необхідна, можна розді- лити на дві великі групи. Одні з них володіють ди- вовижною здатністю ство- рювати собі їжу з простих неорганічних сполук, …

Continue reading ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Життєві функції тварин здійснюють значно складніші за будовою органи й системи органів. Основи системної біології узагальнення теми «різноманітність тварин» Справжні багатоклітинні тварини (мають справжні тканини, органи й системи органів) і і Радіальносиметричні (мають радільну симетрію тіла й два зародкових листки в ембріональному розвитку) Двобічносиметричні (мають двобічну симетрію тіла й три зародкових листки в ембріональному розвитку) …

Continue reading Справжні багатоклітинні тварини В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Ссавці — це найдосконаліше організована гілка на дереві тваринного світу. Від автора § 32. ссавці, їхні особливості Основні поняття й ключові терміни: ССАВці. шкірні залози. Волосяний покрив. теплокровність. діафрагма. Пригадайте! Хто такі плазуни? Поміркуйте Предками ссавців вважають примітивних звірозубих рептилій — теріодонтів. Дослідження по- казують, що ці рептилії та їх найближчі родичі мали дуже незвичний …

Continue reading ссавці, їхні особливості В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Птахи — це рептилії, які піднялися в небо. Томас Гекслі § 31. птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення Основні поняття й ключові терміни: Птахи. Яйце. Безкілеві. Пінгвіни. Кілегруді. Пригадайте! Хто такі птахи? розгадайте кросворд При правильному запов- ненні вертикальних рядків у ви- ділених клітинках по горизонталі ви прочитаєте назву науки про птахів. 1 — найкращий …

Continue reading птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

З пір’я пізнаємо птаха. Латинське прислів’я § 30. птахи, їхні особливості Основні поняття й ключові терміни: Птахи. дзьоб. Крила птахів. Пір’я. Пригадайте! Що таке епідерміс шкіри, теплокровність? і Поміркуйте Щоб урятуватися з острова Крит від роз- дратованого Міноса, геніальний майстер Дедал зро- бив для себе й сина крила, скріплені воском, і радив синові не підніматися …

Continue reading птахи, їхні особливості В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Революційним моментом у житті плазунів, що дозволив їм вийти на суходіл, була поява першого яйця, вкритого міцною шкарлупою. «У світі тварин» § 29. рептилії, їхня різноманітність та значення Основні поняття й ключові терміни: рептилії. Лускаті. черепахи. Крокодили. Пригадайте! Хто такі рептилії? знайомтесь Рептилії були панівними в мезозойську еру, яка поділяла- ся на три періоди: тріасовий, …

Continue reading рептилії, їхня різноманітність та значення В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу