Періоди внутрішньоутробного розвитку плода Заплідненням називається процес злиття зрілої чоловічої (сперматозоїд) і жіночої (яйцеклітина) статевих клітин (гамети), внаслідок якого утвориться клітина (зигота), що є початком нового організму. Час, обчислений від моменту запліднення й утворення зиготи до народження плода, називається кіматогенезом, поділяється на три періоди: бластогенез, ембріогенез, фетогенез. Перший період — бластогенез — триває з моменту …

Continue reading Періоди внутрішньоутробного розвитку плода

РОЗДІЛ II АНТЕНАТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛОДА Планування сім’ї Гаметопатії — зміни в статевих клітинах, що відбулися до запліднення і призводять до спонтанного переривання вагітності, природжених вад розвитку, спадкових захворювань, можуть бути причиною розвитку патологічних станів у плода та дитини. Мутагенний вплив на гаметогенез спричиняють фактори навколишнього середовища (як природні, так і пов’язані з діяльністю людини), захворювання …

Continue reading АНТЕНАТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЛОДА

Патоморфологічні дослідження плодів і новонароджених, що загинули в анте-, інтра-та постнатальному періодах Патолого-анатомічне дослідження плодів і новонароджених, що померли у перинатальному періоді, а також дослідження посліду треба проводити в профільованих патолого-анатомічних відділеннях або їх здійснюють спеціально підготовлені лікарі. Відповідно до наказу № 31 МОЗ України від 19.02.96 р., розтину з оформленням протоколу підлягають живонароджені, померлі …

Continue reading Патоморфологічні дослідження плодів і новонароджених, що загинули в анте-, інтра-та постнатальному періодах

Контроль і профілактика госпітальних інфекцій у перинатальному періоді Госпітальною (нозокоміальною) інфекцією називають локалізоване або системне захворювання, спричинене інфекційним агентом або його токсином, яке виникло при обстеженні, лікуванні або перебуванні пацієнта в стаціонарі, якщо до госпіталізації у хворого не було ознак цієї інфекції або інкубаційного періоду. Протягом останніх 20 років у всіх економічно розвинутих країнах світу …

Continue reading Контроль і профілактика госпітальних інфекцій у перинатальному періоді

проведення первинної реанімації новонароджених і стабілізації їхнього стану; стабілізація стану дітей, що народилися з несподівано низькою масою тіла або з якоюсь патологією, перед транспортуванням до лікувального закладу другого або третього рівня й ініціювання їхнього переведення. У деяких лікувальних закладах першого рівня є можливість надавати тривалу допомогу новонародженим із відносно незначною патологією, якщо не потрібне спеціальне …

Continue reading Проведення первинної реанімації новонароджених і стабілізації їхнього стану