Розлади дихання у новонароджених У новонароджених дітей респіраторна патологія виявляється дуже часто як при захворюваннях дихальної системи, так і при ураженні інших органів та систем. Розлади дихання, в першу чергу, мають такі прояви: збільшення або зменшення частоти дихання порівняно з нормою, явища гіпоксії і метаболічні порушення. Дихальна недостатність свідчить про неадекватну функцію легень щодо доставки …

Continue reading Розлади дихання у новонароджених

Шок У новонароджених шок — це гостра прогресуюча гіпопер-фузія тканин із недостатнім постачанням киснем і порушенням обміну речовин різних органів при нормальному артеріальному тиску або гіпотензії. Класифікація шоку в новонароджених I. Гіповолемічний шок: 1. Крововтрата внаслідок відшарування плаценти, фето-материнської та фетофетальної трансфузії, при пологовій травмі, паренхіматозних і судинних кровотечах. 2. Втрата позаклітинної рідини при блюванні, …

Continue reading Шок

Серцева недостатність Серцевою недостатністю називають симптомокомплекс, обумовлений нездатністю серця перекачувати кров адекватно метаболічним потребам тканин, який проявляється деякими циркулятор ними і нейроендокринними порушеннями. Ефективність роботи серця залежить від скорочувальної здатності та діастолічного розслаблення міокарда, серцевого пре- і постнавантаження і визначається величиною серцевого відтікання і хвилинного об’єму кровообігу. У новонародженої дитини обмежені резервні функціональні можливості серця …

Continue reading Серцева недостатність

Судоми Це раптові мимовільні силувані рухи, що виникають внаслідок синхронізації електричних розрядів великої групи нейронів. Частота судомного синдрому в новонароджених коливається від 1 до 15 на 1000 дітей, у недоношених досягає 15-25 %. Причини судом у новонароджених дуже різноманітні. Найчастіше це гіпоксія і гіпоксично-ішемічна енцефалопатія у новонароджених дітей першого тижня життя (65 70 %). Друге …

Continue reading Судоми

Анемії Це стан, що характеризується зниженням вмісту гемоглобіну і/або еритроцитів в одиниці об’єму крові. Критерії анемії змінюються залежно від віку. Діагноз анемії визначають, якщо при народженні гемоглобін нижче 180 г/л, кількість еритроцитів менше 5,0 • 1012/л, на 1-2-му тижні життя гемоглобін нижче 145 г/л, кількість еритроцитів менше 4,5 • 1012/л, на 3-му тижні — нижче …

Continue reading Анемії

Гіпоглікемія Діагноз гіпоглікемії визначають при рівні глюкози в крові менше 2,2 ммоль/л. Частоту виявлення гіпоглікемії подано у табл. 21. Клінічні прояви гіпоглікемії починаються з появи очної симптоматики: ністагм, плаваючі очні яблука, зниження тонусу очних м’язів, зникнення окулоцефального рефлексу. У дитини з’являються пронизливе монотонне лементування, гіподинамія, мляве ссання, м’язова гіпотонія, зригування, тахікардія, тахіпное, тремор, блідість шкіри, …

Continue reading Гіпоглікемія

РОЗДІЛ VI ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ У РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ_ Гіпербілірубінемія Гіпербілірубінемія — підвищення рівня непрямого і/або прямого білірубіну в плазмі крові, що клінічно виявляється жовтяницею. Протягом першого тижня життя жовтяниця відзначається в 65 % новонароджених. У більшості дітей вона є фізіологічною (див. розд. IV). Ознаками патологічного процесу є: 1) час виникнення і клінічний …

Continue reading ІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ У РАННЬОМУ НЕОНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ

Водно-електролітний баланс та інфузійна терапія новонароджених у ранньому неонатальному періоді Загальна кількість води в організмі та її розподіл у новонароджених залежать від гестаційного віку. В міру збільшення гестаційного віку зменшується загальний вміст води в організмі (28 тиж — 84 %, 40 тиж — 78 %), при цьому зменшується кількість позаклітинної рідини і збільшується кількість внутрішньоклітинної. …

Continue reading Водно-електролітний баланс та інфузійна терапія новонароджених у ранньому неонатальному періоді

Респіраторна терапія у новонароджених Основні завдання респіраторної терапії, розв’язання яких визначає успіх лікування у новонароджених дітей, полягають у такому: — відновлення прохідності дихальних шляхів; — забезпечення адекватної оксигенації й адекватної вентиляції; оцінка адекватності оксигенації та вентиляції; — встановлення причини дихальної недостатності. Відновлення прохідності дихальних шляхів потрібне при порушенні носового дихання у новонароджених, западанні язика, аспіраційному …

Continue reading Респіраторна терапія у новонароджених

Температурний режим новонароджених Нормальна температура шкіри новонародженого становить 36,0-36,5 °С, ректальна — 36,5-37,5 °С. Існує прямий зв’язок між споживанням кисню і продукцією тепла. Дитина, що зазнає охолодження, але має достатню ок-сигенацію за рахунок підвищення споживання кисню й утилізації енергії, продукує додаткову кількість тепла. Якщо новонароджений перебуває в стані гіпоксії, тільки 2 молекули АТФ утворюються з …

Continue reading Температурний режим новонароджених