На жаль, нам не пощастило встановити, в кого навчався золотарської справи І. Равич, але з написів на його виробах видно, що він до цього мистецтва прилучився з малих літ. Завдяки неабияким здібностям і сумлінній праці він за короткий час блискуче опанував складну професію золотаря. Вже на 23 році життя Равич став одним з наіїпонуляриішнх майстрів …

Continue reading Українське золотарство частина-10

Золотарські вироби кінця XVII—XVIII ст. часто наслідують архітектурні форми. Так, дарохраннльннці трактуються в формі трнбашиїх церков або дзвіниць з грушовидними банями, поширеними в той час на Україні. Цікавим зразком таких виробів є дарохраннльниця у формі трибашюї церкви, що зберігається в фондах Києво-Печерського історика-культурного заповідника (КПЛ, № 808). В плані вона хрестоподібна і мас начебто три …

Continue reading Українське золотарство частина-9

дошки часто мають форму арок з одним або трьома отворами, прикрашеними колонками. Наріжники трапляються різноманітних форм: чотирикутні, восьмикутні, круглі тощо. В деяких випадках клейма оздоблепі простими зубчатками, на зразок старих готичних орнаментів. Людські постаті, сюжетні композиції, як правило, литі, причому нерідко використовується така ж сама модель. Корінці оздоблюються накладним мережчатим ренесансним орнаментом. В такому ж …

Continue reading Українське золотарство частина-8

„іка теж мала середник, але заиіСТь Гаріи<"пкіп робилися пулі які захиц». ”, клейма від пошкоджень. Сріблом Пр„. кпашали також корінець, береги „бо* дошок, простір МІЖ головними клеймами Т0ІД Проте У першій половині XVII Ст. оправи оздоблюються ще дуже скромно, ПОРОГОДІННІ метали використовуються досить економно, для прикрас застосовуються лише невеликих розмірів ,Іа. ріяшики, середники та деякі …

Continue reading Українське золотарство частина-7

Однак в цілому ио Україні гмнрки не набули великого поширення, на виробах вони зустрічаються дуже рідко. У XVI—XVII ст. серед українських золотарів існував звичай підтісувати вироби, тобто ставити своє ім’я і прізвище. Підписи майстрів можна бачити і на виробах XVIII—XIX ст., але рідше. В цей період частіше зустрічаються їх тавра у вигляді ініціалів. Поряд з …

Continue reading Українське золотарство частина-6

зображено новозавітну трійцю, на спідній — старозавітну трійцю. На овальних наріжниках чільної дошки — євангелісти з своїми символами Наріжники зв’язуються між собою пишним витким листям аканта. Такого самого характеру орнаментальні прикраси і на спідній дошці. По вільному полю навколо середників обох дощок розкидано по шість зірок. З напису, який зроблено на малюнку чільної дошки, дізнаємося, …

Continue reading Українське золотарство частина-5

Зояотаря-підсусідка, на прізвище Василь Шиляревський. мав також київський полковий суддя Стефан Барановський. Шиляревський, родом 3 містечка Бобровиці, був сином «значкового товариша», з ним жив його брат Андрій. В золотарській майстерні Шнляревського працював і найнятий підмайстер Андрій Федорович, родом з Прилук, якому хазяїн платив за роботу по 22 крб. на рік і видавав харчі. У майстра …

Continue reading Українське золотарство частина-4

Актові документи свідчать, що на початку XVI ст. у Києві було розвинуто багато різних ремесел. У грамоті литовського князя від 1505 р. на ім’я київського воєводи Дмитра Путятпча згадуються «золотари п крав-цьі, купшерьі, і ковали, и шевцьі, и винники, п хлебшіцьі, и перекупники, и рьіболове її пньїе люде»2. В 1518 р. у Києві уже був …

Continue reading Українське золотарство частина-3

Невелика за обсягом журнальна стаття П. Щурята «Українці золотарі у Львові XIV—XVII ст.» яка, но суті, с рецензією на вищезгадану книгу «Поділи*, 1912. .V 21, 22 9 В. Лозінського, доповнює історію львівського золотарства ціншіми даними, вносить певну ясність в питання про національний склад майстрів та соціальне становище золотарів — українців і вірмен. Є. Кузьмін у …

Continue reading Українське золотарство частина-2

Вироби українських золотарів, икі жили в XVI— ХУШ ст., і ЛОСІ не втратили своєї чарівності. Вони приваблюють нас чудовим декоративним оздобленням, реалістичністю трактування сюжетних композицій. Про митців, які своєю самобутньою творчістю вписали яскраву сторінку в Історію художньої спадщини українського народу,розповідає ця книга. _ І І*.пате п розмаїте мистецтво створив український народ. Яскравим свідченням цього с …

Continue reading Українське золотарство