Чому дрібні тварини більш рухливі, аніж великі? «Фізика живої природи» § 18. комахи, особливості їхнього способу життя Основні поняття й ключові терміни: КОМАхИ. трахеї. розвиток з неповним перетворенням. розвиток з повним перетворенням. Пригадайте! Що таке незамкнена кровоносна система, гемолімфа, рефлекси? Поміркуйте Розмах крил найбільшого у світі метелика — птахокрилки короле- ви Олександри (1) — дорівнює …

Continue reading комахи, особливості їхнього способу життя В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Комахи — це найчисленніша та найпоширеніша група тварин, які стали справжніми володарями нашої планети. Енциклопедія для дітей § 17. комахи, особливості їхньої будови Основні поняття й ключові терміни: КОмАХи. ротовий апарат. Крила комах. Пригадайте! Які відділи тіла членистоногих? Скільки ходильних ніг у раків та павуків? 2 Поміркуйте Перед Вами картина ві- домого нідерландського художни- ка …

Continue reading комахи, особливості їхньої будови В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Без різноманітності живих істот не може бути біосфери. З підручника § 16. ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ Поміркуйте Перед Вами фото павука-вовка. Він має очі, які дозволяють йому чудово бачити на від- стані до 30 см. А скільки ж у павука очей, і на- віщо йому така їх кількість? Основні поняття й ключові терміни: ПАВУКОПОДІБНІ. …

Continue reading ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Павукоподібні — перші тварини, що залишили водне середовище і пристосувалися до життя на суходолі. З підручника § 15. павукоподібні, їхні особливості Основні поняття й ключові терміни: ПАВУКОПОдіВИІ. Хеліцери. Поза- організмове травлення. Мальпігієві судини. Пригадайте! Які є середовища існування? Поміркуйте На ілюстраціях — павукоподібні тварини: 1 — павук-хрестовик; 2 — коростяний кліщ; 3 — косарик; 4 …

Continue reading павукоподібні, їхні особливості В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Ноги — всьому голова. Дитяча енциклопедія § 14. РАКОПОДІБНІ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ Основні поняття й ключові терміни: РАКОПОДІБНІ. Нижчі ракоподібні. Вищі ракоподібні. Пригадайте! Які ознаки ракоподібних? З’ясуйте 3 5 7 12 6 8 2 11 1 4 9 10 Вивченням ракопо- дібних займається окрема зоологічна наука. Якщо ви правильно дасте відповіді на завдання кросворду, …

Continue reading РАКОПОДІБНІ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

§ 13. ракоподібні, їхні особливості Основні поняття й ключові терміни: ракоподібні. зябра раків. Гемолімфа. зелені залози. Пригадайте! Які ознаки членистоногих тварин? розв’яжіть задачу Відомо, що омар живе 50 років, краб пальмовий злодій — у 10 разів менше. Креветка живе на 1 рік менше, ніж злодій пальмо- вий. Рак річковий — у 4 рази довше за …

Continue reading ракоподібні, їхні особливості В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

§ 12. ЧЛЕНИСТОНОГІ, ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ й РІЗНОМАНІТНІСТЬ Основні поняття й ключові терміни: ЧЛЕНИСТОНОГІ. Членисті кінцівки. Хітиновий екзоскелет. Змішана порожнина тіла. Пригадайте! Що таке сегментація, порожнина тіла? Поміркуйте 1 — найбільший представ- ник членистоногих на Землі — коко- совий краб; 2 — найбільший у світі жук — вусач-титан велетенський; — найбільший на планеті метелик — птахокрилка …

Continue reading ЧЛЕНИСТОНОГІ, ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ й РІЗНОМАНІТНІСТЬ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Поліхети існують у морі, майже всі олігохети й п’явки є мешканцями прісних вод і суходолу. Ігор Акімушкін § 11. КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ Основні поняття й ключові терміни: КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ. Багатощетин- кові. Малощетинкові. П’явки. Пригадайте! Які визначальні ознаки кільчастих червів? Знайомтеся і 4 Першим науковцем, який почав ви- вчати дощових черв’яків, їх спосіб …

Continue reading КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

§ 9. КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ БУДОВИ Основні поняття й ключові терміни: КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ. Сегменти. Шкірно-м’язовий мішок. Вторинна порожнина тіла. Пригадайте! Що таке двобічна симетрія? Поміркуйте Відсік судна — це простір у корпусі, відмежований теплоізоля- ційними чи водонепроникними перегородками. А чому корпус сучас- них морських суден, підводних човнів, космічних кораблів поділе- ний перегородками на відсіки? …

Continue reading КІЛЬЧАСТІ ЧЕРВИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОЇ БУДОВИ В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу

Багатьом кишковопорожнинним властиве яскраве забарвлення, що в поєднанні з прозорістю і своєрідною формою надає їм особливої й часто небезпечної краси. Від автора § 8. жалкі, їхня різноманітність та значення Основні поняття й ключові терміни: ЖАЛКІ. Коралові поліпи. медузозої. Пригадайте! Які особливості тварин, що належать до групи Жалкі? Поміркуйте ЖАЛКІ — це група кишковопорожнинних, найзагальнішими ознаками …

Continue reading жалкі, їхня різноманітність та значення В.І. Соболь БІОЛОГІЯ Підручник для 7 класу