§ 11. Міжнародні відносини в 1920-х рр. Мирні договори, які утворювали Версальсько-Вашингтонську систему, навіть за наявності значних недоліків і багатьох суперечностей між державами-переможницями сприяли стабілізації міжнародних відносин у повоєнному світі. Однак питання потребували ви- рішення. У 1920-х рр. країни намагалися вдосконалити Вер- сальсько-Вашингтонську систему договорів. Так, правлячі кола держав-переможниць переконалися, що спроби ізолювати ра- дянську …

Continue reading Міжнародні відносини в 1920-х рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 10. Вашингтонська конференція 1921—1922 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, якими були основні міждержавні суперечності на дале- кому Сході; характеризувати основні рішення Вашингтонської конферен- ції; визначати сильні й слабкі сто- рони Версальсько-Вашингтонської системи. ПригаДайте 1. Які держави вели суперництво за вплив в Азіатсько-тихоокеансько- му регіоні на початку XX ст.? 2. Яки- ми були …

Continue reading Вашингтонська конференція 1921—1922 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

розділ II. облаШтуВання ПоВоєнного СВіту § 8—9. Паризька мирна конференція 1919—1920 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: порівнювати наміри головних дер- жав-переможниць у війні на кон- ференції; пояснювати особливості «українського питання» на Паризькій мирній конференції; характеризува- ти головні положення Версальського договору з німеччиною; визначати особливості механізму створення, переваги й недоліки Ліги націй. ПригаДайте 1. Яким …

Continue reading Паризька мирна конференція 1919—1920 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, як вплинули на хід війни вступ у неї США та Лютнева револю- ція в росії; характеризувати розгор- тання воєнних дій у 1917—1918 рр.; визначати особливості розпаду Ав- стро-Угорщини і революції в німеч- чині; характеризувати результати й наслідки Першої світової війни. ПригаДайте …

Continue reading Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 4—5. Воєнні кампанії та події 1915—1916 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати розгортання воєн- них дій у 1915—1916 рр.; порівню- вати воєнні кампанії 1915 та 1916 рр.; визначати особливості війни на морі та підводної війни; наводити факти виснаження воюючих держав затягу- ванням війни; пояснювати, яким був вплив війни на суспільство. ПригаДайте 1. Якими …

Continue reading Воєнні кампанії та події 1915—1916 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua О. В. Гісем, О. О. Мартинюк Всесвітня історія Профільний рівень Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків Видавництво «Ранок» 2018 УДК [37.016:94](075.3) Г51 Рекомендовано Міністерством освіти …

Continue reading Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Завершення Другої світової війни. Ціна перемоги Упродовж своєї історії людство пережило багато катастроф і трагедій, проте жодна з них за масштабами не може зрівнятися із Другою світовою війною. Друга світова війна завершилася 2 вересня 1945 р. Визволителями України й творцями перемоги були люди різних національностей – від рядових до маршалів, солдати – українці Радянської армії …

Continue reading Завершення Другої світової війни. Ціна перемоги ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Вигнання з України нацистських окупантів Катастрофа, якої зазнали війська Вермахту під Сталінградом, підготувала передумови для очищення України від окупантів. 18 грудня 1942 р. ворога вибили з перших українських сіл. Після перемоги на Курській дузі в липні 1943 р. радянські війська перейшли в контрнаступ і за короткий час очистили Лівобережну Україну й весь Донбас. Вигнання нацистських …

Continue reading Вигнання з України нацистських окупантів Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Розгортання руху Опору в Україні Терор окупаційної влади викликав широкий рух Опору в Україні. «Народ мій український, – записав 21 червня 1942 р. у щоденнику Олександр Довженко, – чесний, спокійний і працьовитий, який ніколи в житті не прагнув чужого, страждає і гине, пошматований, знедолений в арійських застінках». На Волині й Поліссі розгорнувся самооборонний націоналістичний повстанський …

Continue reading Розгортання руху Опору в Україні Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Окупаційний режим в Україні Переважна більшість українського населення поставилася до окупантів як до чужоземних поневолювачів. Але чимало жителів західних областей, відчувши на собі весь жах сталінської радянізації, зустрічали німців як визволителів. Населення ще не знало, яким буде гітлерівський «новий порядок». Про існування плану «Ост» ніхто й не здогадувався. Потрібно було зовсім небагато часу, щоб остаточно …

Continue reading Окупаційний режим в Україні Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький