Початок радянсько-німецької війни. Окупація України військами Німеччини та її союзників У липні 1940 р. Гітлер дав директиву Генеральному штабу Вермахту розробити план «Барбаросса», який передбачав розгром СРСР за чотири – шість тижнів, тобто ще до закінчення війни з Великою Британією. З кінця серпня 1940 р. Німеччина почала передислокацію військ із заходу на схід. 22 червня …

Continue reading Окупація України військами Німеччини та її союзників Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Україна в роки Другої світової війни Початок Другої світової війни. Німецько-радянські договори 1939 р. Наприкінці 1930-х рр. різко зросла небезпека війни в Європі. Нацистська Німеччина раніше від інших великих держав підготувалася до воєнних дій, натомість Франція та Велика Британія, як і в 1914 р., відставали. Проте, на відміну від 1914 р., на континенті склалося не …

Continue reading Україна в роки Другої світової війни Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії На основі рішень Сен-Жерменського мирÇÀÓÂÀÆÒÅ ного договору 1919 р. і Тріанонського 1 Назву ЧСР у 1918–1920 і мирного договору 1920 р. Закарпатська Україна ввійшла до складу Чехо-Словаччини1 на 1938–1939 рр. слід писати «Чехо-Словаччина». Це поправах автономії. У демократичній Чехо-Слов’язано з наданням Словаччині становище українців було кращим, ваччині статусу …

Continue reading Українські землі у складі Чехословаччини та Румунії Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період Українські землі у складі Польщі У грудні 1919 р. держави Антанти визнали право Польщі тимчасово встановлювати власну адміністрацію до східного кордону Польського королівства,утвореного Віденським конгресом 1815 р. Цей кордон увійшов в історію як лінія Керзона. Він майже цілком обмежував територію відроджуваної Польщі польськими етнографічними землями. Східній Галичині, що була окупована …

Continue reading Українські землі у складі Польщі Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Повсякденне життя українців Практичне заняття № 8 Роздивіться фотографії. Які явища повсякденного життя українців вони засвідчують? 1. Читання газети на польовому стані. Полтавщина. 1937 р. 2. Бетонування «подушки» під підлогу в цеху Дніпропетровського алюмінієвого комбінату. Запоріжжя. 1933 р. 3. Робітники паровозоремонтного заводу розглядають журнал «Безбожник». Харків. 1930 р. 4. Члени сільськогосподарської комуни «Червоні зорі» на …

Continue reading Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

ОСВІТА, НАУКА, ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 209 Піонери – члени масової дитячої комуністичної організації, що об’єднувала радянських школярів віком від 9 до 14 років. Основною метою піонерської організації було виховання дітей у …

Continue reading ОСВІТА, НАУКА, ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Ідеологізація суспільного життя та репресії у радянській Україні. Практичне заняття № 7 1. Чому комуністичний режим зумовив ідеологізацію суспільного життя та міфологізацію світогляду Прочитайте фрагменти зі щоденника громадського діяча та вченого Сергія Єфремова. Які факти, на ваш погляд, дали підставу Єфремову характеризувати суспільно-політичний лад в УСРР у 1920-ті рр. як «систему, засновану на брехні й …

Continue reading Ідеологізація суспільного життя та репресії у радянській Україні ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ВИТОКИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ. Практичне заняття № 6 Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України https://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 189 Виконайте завдання 1. Сформулюйте 4–5 тверджень про статус та спосіб життя українських селян на початку 1930-х рр. 1. Роздивіться фотодокументи. Кого …

Continue reading ІСТОРИЧНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ВИТОКИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ГОЛОДОМОРУ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні. Голодомор 1932—1933 рр. Колективізація селянських господарств для сталінського режиму була найскладнішим етапом у створенні командної економіки. Перетворення мільйонів селян-власників на пролетаризованих робітників, які мали працювати за командою, здійснювалося брутальною силою. Селяни реагували на державний примус опором. Після колективізації держава могла вилучати будь-яку частку колгоспного врожаю. Вона користалася цим, …

Continue reading Суцільна колективізація сільського господарства в радянській Україні ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Форсована індустріалізація радянської України осередивши повноту влади у своїх руках, Сталін відмовився від нової економічної політики й почав примусовими засобами витискувати із сільськогосподарської галузі додаткові кошти для форсованої індустріалізації. У державі було створено господарський механізм, цілком заснований на директивному плануванні. Велику промисловість України віддали у підпорядкування загальносоюзним наркоматам. Господарників і спеціалістів, які звикли до ринкових …

Continue reading Форсована індустріалізація радянської України ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький