«Ах, яка сьогодні прекрасна мокра погода! — думала жаба —

Яка це насолода — жити на світі!»

В. Гаршин «Жаба-мандрівниця»

§ 27. амфібії, їхня різноманітність та значення

Основні поняття й ключові терміни: АмФІБІї. Хвостаті. Безхвості. Безногі. Пригадайте! Хто такі амфібії?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image359.jpeg

Поміркуйте

Яка тварина в цьому ряді є зайвою й чому: саламандра кар-

патська (1), тритон звичайний (2), квакша (3), ящірка прудка (4),
черв’яга кільчаста (5).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image360.jpeg

зміст

чому амфібії є малочисельною групою хребетних тварин?

АМФІБІЇ — це перші й найпростіше організовані наземні хре-

бетні тварини. Їх прогресивними ознаками, порівняно з рибами, є поя-
ва парних п’ятипалих кінцівок, рухомого з’єднання черепа з хребтом
й шийного хребця, легенів і дихальних шляхів, голосового апарата,
язика й слинних залоз, трикамерного серця й поділу току крові на
мале й велике кола кровообігу, півкуль головного мозку, трьох повік
(верхньої, нижньої й мигальної) та ін.

Недосконалість пристосування до життя на суші проявляється в
амфібій у всіх системах органів. Температура їхнього тіла залежить
від температури і вологості навколишнього середовища, тобто вони
є холоднокровними. Кров, яка надходить до органів, змішана і не
приносить їм достатньої кількості кисню. Слабо розвинені дихаль-
ні шляхи, мала поверхня легень для газообміну, відсутність грудної
клітки спричиняють незначну ефективність дихання. У проковтуван-
ні їжі беруть участь очні яблука. Примітивність амфібій як наземних
тварин особливо чітко виявляється в тому, що їх яйця не мають за-
хисних оболонок і вони не можуть розвиватися поза водою. Розвиток
відбувається з перетворенням личинки, яка живе у воді, на дорослу
тварину, яка існує на суші.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image361.jpeg

Отже, амфібії відрізняються недосконалістю пристосувань
до умов суходолу, що обмежує їх кількість та можливості поширення,
переміщення й орієнтування на суходолі.

Як класифікують амфібій?

Сучасні амфібії є найменшою за кількістю видів групою хребетних тварин. Їх поділяють на три групи: хвостаті, безхвості й безногі.

Хвостаті — група земноводних з видовженим тілом, у яких є добре виражений хвостовий відділ і, здебільшого, однакові кінцівки. Це найпримітивніша група амфібій, вони найбільше подібні до найдав-

§ 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

ніших земноводних. Існує близько 350
видів хвостатих амфібій, поширених
переважно у північній півкулі. В окре-
мих представників ряду спостерігається
розмноження на личинковій стадії (не-
отенія). До ряду належать саламандри,

тритони, протеї, сирени, амбістоми та Іл. 108. Тритон гірський

ін. По всій території України трапляються тритон звичайний, три-
тон гребінчастий, а такі види, як тритон карпатський, тритон
альпійський та саламандра плямиста поширені лише в Карпатах.
Найбільшим представником групи є велетенська саламандра, яка по-

ширена в Китаї та Японії й досягає дов-
жини тіла 1,5 м.

Безхвості — група земноводних з ко-
ротким тілом, у яких хвостовий відділ
не виражений, задні кінцівки розвинені
набагато краще за передні, часто ма-
ють плавальні перетинки між пальця-
ми. Існує близько 3 500 видів безхвостих
амфібій. Хвіст є лише в пуголовків, а
хвостові хребці, що залишилися в дорос-
лих, злилися в паличкоподібну кістку
(уростиль). Безхвості земноводні мають
й інші особливості: обмежену кількість
хребців (звичайно 9), видовжені тазові
кістки, наявна барабанна порожнина й
барабанна перетинка. Поширені безхвості
в усіх географічних зонах, крім поляр-

них областей (трав’яна жаба живе й за Полярним колом) та безводних
пустель. Найбільше безхвостих земноводних у тропічній Америці. До
ряду належать жаби (гостроморда, озерна, трав’яна, голіаф), ропухи
(зелена, звичайна, очеретяна), квакші, кумки (жовточеревна, черво-
ночеревна) та ін. Найбільшими представниками безхвостих амфібій є
жаба-голіаф (вага 3,2 кг, довжина 32 см) та жаба Бломберга (при вазі
2-2,5 кг вона має довжину 25 см).

Безногі — група земноводних з червоподібним видовженим тілом, що має кільцеподібні перехвати й позбавлене кінцівок і хвоста. Налічує ряд близько 170 видів, поширених переважно в Південній Америці, тропічній Африці та Південній Азії. Більшість безногих амфібій

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image363.jpeg

Іл. 110. 1 — рибозмій цейлонський; 2 — жаба озерна; 3 — жаба-голіаф

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image364.jpeg

Іл. 109. Саламандра велетенська

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image365.jpeg

веде підземний спосіб життя, риючи ходи у вологому ґрунті й рослинній підстилці. Яйця розвиваються поза водою, лише остання стадія личинки пов’язана з водним середовищем, у багатьох живородіння. До ряду належать черв’яги кільчасті, черв’яги блакитні, рибозмій цейлонський та ін.

Яке значення амфібій у природі та житті людини?

У помірних широтах земноводні не численні, тому їх роль у природі невелика. Ними живляться хижі хребетні — риби, змії, птахи, ссавці, і вони самі знищують чимало безхребетних і дрібних хребетних, регулюючи тим самим чисельність видів.

Значення амфібій для людини полягає, перш за все, у тому, що вони поїдають багатьох шкідливих безхребетних: молюсків, комах та їх личинок. Серед хвостатих земноводних України найкориснішим є тритон звичайний, чисельність якого досить велика. У його харчовому раціоні переважають комарі. Червоночерева кумка, яка, на відміну від жовточеревої, більш поширена на рівнинних місцевостях, поїдає ворогів риб (личинок бабок, водяних клопів, плавунців). Ропуха сіра й ропуха зелена, яка відрізняється «співом», схожим на пташиний, активно знищують комах із неприємним запахом і смаком, яких не їдять птахи. Користь амфібій є значною ще й тому, що вони проявляють активність у нічний час, коли інші хижаки не полюють.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image367.jpeg

Іл. 111. 1 — кумка червоночерева; 2 — ропуха зелена; 3 — тритон гребінчастий У деяких країнах населення використовує в їжу м’ясо жаб та саламандр (наприклад, велетенська саламандра, гостроморда жаба). Жаби й тритони є об’єктами медико-біологічних досліджень для вивчення процесів збудливості, розвитку. Особливо науковців зацікавила надзвичайна здатність до регенерації в тритонів: у них відновлюються не лише кінцівки, хвіст, а й легені, спинний мозок, кишечник. У цих тварин не існує проблеми відторгнення пересаджених органів. Окремі види амфібій є джерелом отримання отрут (батрохотоксин від дереволазів, буфотоксин від ропух, саламандротоксин від саламандр), які використовують для ліків. У наш час особлива увага вчених під час досліджень спрямована на отрути, здатні знижувати кров’яний тиск людини, розширювати судини, збуджувати дихальні рухи й кровообіг, згубно діяти на гельмінтів, прискорювати загоєння ран і лікувати пухлинні хвороби.

Деякі види можуть завдавати шкоди: переносять небезпечні захворювання (туляремія), поїдають мальків риб.

Земноводні відіграють помітну роль у природі та житті людини. До Червоної книги України занесено 5 видів амфібій: тритон карпатський, тритон гірський, саламандра плямиста, ропуха очеретяна, жаба прудка.

§ 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

120

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image369.jpeg

діяльність

навчаємося пізнавати

Порівняйте зовнішню будову

окуня річкового й жаби озерної з до-
помогою таблиці, визначте особливості
та сформулюйте висновок при причини
відмінностей.

Ознака Окунь річковий жаба озерна
Відділи тіла
Форма тіла
Кінцівки
Орган зору
Орган слуху
Покриви

Біологія + техніка

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image370.jpeg

Іл. 112. 1 — окунь річковий;
2 — жаба озерна

Око жаби має цікаву особливість — воно ба-
чить лише ті предмети, які рухаються. На ос-
нові вивчення будови і функціонування ока
жаби біоніки створили прилад ретинатрон,
який на аеродромах разом із радіолокаторами
дає змогу добре розрізняти рухомі об’єкти (літа-
ки), стежити за ними. Які ж особливості ока
жаби дозволяють їм бачити рухомі предмети?
Біологія + наука

На Землі є пам’ятники жабі, створені на
знак подяки і визнання її значення в медич-
них, фізіологічних й фармакологічних дослі-
дженнях. Один з пам’ятників побудований на
території Паризького університету ще в ХІХ ст.
(див. іл.), а другий зведений у Токіо за кошти
студентів-медиків на честь мільйонної жаби,
яка була використана для потреб медицини. Які
ж важливі відкриття в біології було здійснено
завдяки дослідженням жаб та інших амфібій?

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть основні систематичні групи амфібій. 2. Наведіть приклади хвостатих амфібій. 3. Назвіть особливості безхвостих амфібій. 4. Наведіть приклади безногих амфібій. 5. Назвіть амфібій, поширених в Україні. 6. Назвіть амфібій Червоної книги України.
7-9 7. Як класифікують амфібій? 8. Яка роль амфібій у природі? 9. Яке значення амфібій для людини?
10-12 10. Які особливості зовнішньої будови амфібій відрізняють їх від риб?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image371.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image372.jpeg