Багатьом кишковопорожнинним властиве яскраве забарвлення, що в поєднанні з прозорістю і своєрідною формою надає їм особливої й часто небезпечної краси.

Від автора

§ 8. жалкі, їхня різноманітність та значення

Основні поняття й ключові терміни: ЖАЛКІ. Коралові поліпи. медузозої. Пригадайте! Які особливості тварин, що належать до групи Жалкі?

image99

Поміркуйте

ЖАЛКІ — це група кишковопорожнинних, найзагальнішими

ознаками яких є жалкі клітини та життєві форми поліпа й медузи.
Основними групами жалких є коралові поліпи і медузозої. Чому ці
тварини не можуть існувати в наземному середовищі? Що заважає
цим тваринам вийти жити на суходіл?

image100

Іл. 25. Представники гідроїдних (1), сцифоїдних (2) та коралових поліпів (3)

image101

зміст

Які особливості коралових поліпів?

Коралові поліпи — група виключно морських жалких, у жит-

тєвому циклі яких відсутня стадія медузи. У цій групі жалких
тварин є поодинокі (актинії) та колоніальні (корали) організми, що
ведуть прикріплений спосіб життя. На відміну від гідроїдних, у ко-
ралових поліпів внутрішня порожнина розділена перегородками на
камери. Навколо ротового отвору в коралових поліпів розташований
віночок яскраво забарвлених щупальців, саме тому деякі поліпи схожі
на квіти.

Актинії, або морські анемони, поширені в усіх морях від Аркти-
ки до Антарктиди, трапляються й у фауні України. У Чорному морі
мешкають чотири види актиній, з яких найвідоміша кінська актинія.

Її яскраве тіло схоже на циліндр із чис-
ленними короткими товстими щупаль-
цями. Актинії пересуваються, розслаб-
ляючи та скорочуючи підошву, тому не
мають твердого скелета. Актинії можуть
мати взаємовигідні відносини з тварина-
ми, зокрема раками-самітниками.

Корали, на відміну від актиній, ма-
ють твердий вапняковий або роговий
скелет та утворюють колонії із сотень і

навіть тисяч особин. ,л. 26. Актинія кінська

image102

§ 8. Жалкі, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

Коралові поліпи відіграють важливу роль у природі. Коралові рифи, утворені ними, є місцем проживання найрізноманітніших водоростей, безхребетних тварин, риб тощо. Люди з коралів добувають вапняк, який використовують як будівельний матеріал. У Середземному морі є червоний (благородний) корал, у Чорному морі — чорний. Із них виготовляють ювелірні прикраси.

2

4

Іл. 27. Коралові поліпи: 1 — мертві пальці; 2 — червоний корал; 3 — оранжеве морське

перо; 4 — корал-мозковик

Які особливості та різноманітність медузозоїдних?

Медузозої — група жалких тварин, у життєвому циклі яких наявна стадія медузи, яка чергується із стадією поліпа. За особливостями будови їхнього медузоподібного статевого покоління й виділяють підлеглі групи, якими найчастіше називають Гідроїдні, Сцифоїдні, Кубо- медузи та Ставромедузи.

Гідроїдні — група поодиноких і колоніальних жалких тварин, у яких медуза має м’язовий виріст внутрішньої сторони парасольки (велум). Переважаючим поколінням у більшості цих тварин є поліпи, які утворюють шляхом брунькування галузисту колонію. Вона нагадує мініатюрне деревце чи кущик, на якому кожна гілочка вкрита декількома бутонами, що містять щупальця для полювання. Прикладом гідроїдних поліпів є обелія, яка формує колонії на багатоклітинних водоростях та твердому дні. Обелії живуть у морях та океанах практично по всьому світі, тому вже тривалий час є класичним об’єктом навчання в природничих навчальних закладах Європи та Америки.

Серед гідроїдних поліпів є поодинокі види, які медуз не утворюють. До таких істот належать гідра звичайна і гідра стебельчаста, яких можна зустріти в наших ставках, зарослих озерцях. Вони прикріплюється підошвою до водяних рослин, розкидають щупальця й чатують на здобич. Розмножуються гідри нестатево (найчастіше влітку, коли достатньо їжі) та статево (восени). Після запліднення ці тваринки гинуть, а яйця в стані спокою осідають на дно та зимують. Навесні яйця розвиваються й дають початок новим гідрам. Основним кормом гідроїдних є дрібні ракоподібні (дафнії, артемії), інфузорії, мальки риб та ін.

Серед гідроїдних поліпів є види (наприклад, медуза-хрестовик, медуза-вітрильник (або велела), португальський кораблик (або фі- залія)), опіки яких небезпечні для людини. Окремі види є паразитами (наприклад, поліподій паразитує на яйцях осетрових риб). Деякі види гідр використовуються як лабораторні об’єкти для вивчення закономірностей регенерації. До Червоної книги України занесені два види цієї групи: Оліндіас несподіваний як рідкісний вид та Меризія азовська як вразливий вид.

image105

4

Іл. 28. Гідроїдні поліпи: 1 — обелія, 2 — гідра звичайна, 3 — медуза-хрестовик,

4 — медуза-вітрильник

Сцифоїдні — група жалких тварин, у яких медуза має радіальну чотирипроменеву симетрію та товстий шар мезоглеї. Ці дивні істоти з прозорим тілом на 98 % складаються з води. Їхнє тіло має форму дзвона або парасольки з віночком щупалець по краях, а розміри в діаметрі становлять від 30 мм до 2 м. Кількість щупалець — від 4 до декількох сотень. Кишкова порожнина видозмінена в систему канальців для травлення. Реактивний рух медуз здійснюється шляхом виштовхування води з увігнутого боку парасольки. Нервова система медуз має скупчення нервових клітин, які нагадують нервові вузли. Із заплідненої яйцеклітини сцифоїдних розвивається личинка, яка деякий час плаває, а потім, опустившись на дно, прикріплюється й стає поодиноким поліпом. Дорослий поліп відбруньковує молодих медузок, які поступово перетворюються на зрілі особини.

Мабуть, усі, хто відпочивав на узбережжях Чорного чи Азовського морів, бачили аурелію або коренерота. Аурелія, або вухаста медуза може сягати 40 см у діаметрі. Упізнати її дуже легко: має блідувате фіолетове забарвлення, чотири кільця біля середини парасольки (ці кільця — статеві залози), а по боках рота розташовані чотири довгі ротові лопаті. Завдяки їм аурелія й отримала свою другу назву, бо лопаті нагадують вуха віслюка. Зустріч з аурелією не можна назвати приємною, але опіків вона майже не спричиняє; навіть діти можуть узяти її в руки. А от інша медуза — коренерот — уже не така безпечна, її опіки дошкульні, і зустрічі з нею краще уникати. Коренерота легко впізнати за фіолетовою або блакитною смугою по краях парасольки і ротовими лопатями, що утворюють 8 коренеподібних виростів.

У Китаї та Японії деяких медуз (наприклад, ропілему їстівну) уживають у їжу як «кришталеве м’ясо».

Кубомедузи — група жалких тварин, у яких медуза має купол прямокутної форми. Зір, на відміну від більшості інших жалких, у кубомедуз грає велику роль у процесах харчування та розмноження. Отрута деяких медуз дуже небезпечна для людини, спричиняє сильні опіки шкіри й загальне важке отруєння. Наприклад, медуза морська оса, яка живе в теплих водах прибережної частини Австралії, має всього 45-75 мм у діаметрі, але місцеві мешканці бояться її більше, аніж акул. А медуза іруканджі взагалі є однією з найбільш отруйних істот у світі. Отрута медузи іруканджі в 100 разів токсичніша, ніж у кобри.

Ставромедузи — група жалких тварин, у яких медузи сидячі і прикріплюються до субстрату стебловидним виростом на зовнішній

image107

Тема 1. Різноманітність тварин

40

поверхні купола. У Чорному морі зрідка трапляються представники цих медуз з роду Люцернарія, або морські ліхтарики. Як і всі кишковопорожнинні, люцернарії — хижаки, які живляться дрібними істотами.

image108

Іл. 29. Сцифомедузи і кубомедузи: 1 — аурелія; 2 — коренерот; 3 — морська оса
Отже, медузозої, на відміну від коралових поліпів, мають стадію медузи.

діяльність

навчаємося пізнавати

міні-проект «ЯК утворюються КОрАЛОВі ОСТрОВи?»

Мадрепорові корали, маючи добре розвинений вапняковий скелет,
беруть участь в утворенні коралових берегових і бар’єрних рифів та
кільцеподібних островів — атолів. Коралові рифи можуть бути пере-
шкодою для судноплавства, інколи є причиною катастроф кораблів.
А як утворилися коралові острови та рифи?

Біологія + Література

«Біля самого борту човна погойдувалася
райдужно-фіолетова драглиста куля порту-
гальської фізалії. Ось вона повернулася бо-
ком, тоді знов попливла рівно. Вона весело
мінилася на сонці, як велика мильна буль-
башка, і її довгий смертоносний фіолетовий
шлейф тягнувся за нею у воді на добрий
ярд», — так описав португальського кора-
блика, або фізалію, Е. Хемінгуей у своєму
всесвітньо відомому творі «Старий і море».

Підготуйте повідомлення про фізалію.

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть основні групи жалких. 2. Які загальні ознаки коралових поліпів? 3. Наведіть приклади коралових поліпів. 4. Хто такі медузозої? 5. Назвіть приклади гідроїдних і сцифоїдних. 6. Назвіть представників кубомедуз і ставромедуз.
7-9 7. Яке значення коралових поліпів у природі й для людини? 8. Які особливості відрізняють гідроїдних від сцифоїдних? 9. Які ознаки кубомедуз і ставромедуз?
10-12 10. Порівняйте гідроїдні, сцифоїдні й коралові поліпи та визначте характерні особливості їх будови й життєдіяльності.