§ 60. Значення тварин у житті людини

Учені-історики стверджують, що, якби людина не приручила собаку, коня, корову, вівцю, на нашій планеті не виникла б цивілізація. Чому? А тому, що, заводячи свійських тварин, людина-мисливець ставала ще й господарем: вона починала створювати господарство біля свого житла. Таким чином поступово виникали селища, а згодом — і міста.

До свійських належать приручені людиною задля тих чи інших цілей тварини, які протягом життя багатьох тисяч поколінь розмножуються в неволі. При цьому вони відрізняються від диких предків поведінкою, втратили їх зовнішні риси й властивості, а натомість набули якостей, вигідних для людини. Перетворення диких тварин на свійських внаслідок добору звірів із властивостями, бажаними для людини, називають одомашненням. Завдяки одомашненню людина створює породи свійських тварин. Головна властивість породи — здатність від покоління до покоління передавати закладені людиною біологічні властивості й особливості будови.

У наш час близько ЗО видів свійських тварин є постійними супутниками життя людини.

Велика рогата худоба — таку наукову назву мають звичайні корови. Крім них, до групи великої рогатої худоби належать інші представники копитних, одомашнених людиною: бик кошлатий, буйвіл азійський, балійська худоба та гаял.

Корови походять від вимерлого дикого бика — тура, який був поширений на території нашої країни майже 500 років тому. Відомо, що останній тур зник у 1627 році. Одомашнення дикого бика відбулося понад 10 тисяч років тому. У представників деяких порід великої рогатої худоби і нині збереглися зовнішні ознаки тура.

Породи великої рогатої худоби поділяють на три групи: робоча худоба, за допомогою якої колись орали й сіяли; молочна худоба, від якої одержують багато молока; м’ясна худоба, яка швидко росте й набирає масу. В Україні розводять велику рогату худобу кількох порід.

248

Мал. 159. Дикі предки одомашнених звірів:

1 — європейський муфлон; 2 — осел дикий; 3 — кріль дикий; 4 — дикий собака динго; 5 — кіт лівійський; 6 — гуанако.

Найвідомішими є: порода робочої худоби — українська сіра (в наш час робочі породи великої рогатої худоби майже втратили своє значення — їх замінили автомобілі й сільськогосподарські машини); молочні породи — костромська чорно-ряба та лебединська; м’ясо-молочні — симентальська, а також шортгорнська м’ясна.

Вівці — це також давні свійські тварини, що були одомашнені близько 10— 11 тис. років тому. Вчені вважають, що свійські вівці походять від двох видів диких баранів: азійського і європейського муфлонів (мал. 159).

Предком перших свійських кіз є гвинторогий козел, поширений в Азії. В Європі свійські кози походять від галіційського козла, який колись жив у Карпатах.

Верблюди були одомашнені близько 3000 років тому. Верблюд двогор бий, дикі предки якого й дотепер живуть у пустелях Центральної Азії, має чудову шерсть, а верблюд одногорбий дає багато жирного молока. Дикі предки одногорбого верблюда, які жили на Аравійському півострові, давно вимерли.

Свиня — одна з найдавніших свійських тварин. Її предком була свиня дика. Учені вважають, що процес одомашнення свині розпочався наприкінці кам’яного віку.

Свійський кінь походить від диких коней — тарпанів. Останній тарпан помер у 1918 р. на Полтавщині. Давні зображення свійських коней датуються 2000 роком до нової доби. Нині відомо багато порід коней, серед яких виділяють робочих та скакових. Коні робочих порід мають

249

важку будову тіла. Вони призначені для перевезення вантажів. Коні скакових порід стрункі, довгоногі. їх використовують для швидкої їзди.

Осел належить до давніх свійських тварин. Він був приручений набагато раніше від коня і служив як робоча тварина, переважно в’ючна. Предком довговухого осла був дикий осел (мал. 159). (Пригадай, де в природі збереглися дикі осли.)

• Аби в’ючні тварини були витривалішими, ніж коні, й сильнішими, ніж осли,

виводять гібриди цих тварин. Потомство від матері-ослиці та батька-жеребця

називають мулами.

Собака — це, мабуть, єдина свійська тварина, дикий предок якої дотепер не встановлений. Одні вчені вважають, що ним був вовк. Інші переконані, що свійський собака походить від дикого собаки, подібного до австралійського динго (мал. 159) — єдиного хижака серед плацентарних ссавців Австралії. (Пригадай, які тварини живуть в Австралії.) Цей собака зовсім не вміє гавкати, але дзявкає, наче лисиця, і виє, як вовк. Динго легко приручається і вільно схрещується зі свійськими собаками. Проте навіть приручений динго залишається некерованим, а тому не здатним до служби й полювання. Собака був першою твариною, яку людина приручила ще в кам’яному віці. У ті часи люди займалися лише полюванням та риболовлею і не вміли ані вирощувати рослини, ані розводити тварин. Собака допомагав мисливцеві заганяти дичину. Він пов’язаний з людиною не тільки міркуваннями обопільної користі: «Ти мене годуєш — я тобі допомагаю», а й відчуває до свого хазяїна найщирішу любов і приязнь.

Кішку було приручено понад 6000 років тому давніми єгиптянами, які вважали її священною твариною.

Людина одомашнила представників трьох рядів птахів і створила чимало порід гусей, качок, курей і голубів. (Згадай, які дикі види були предками свійських качок, гусей, курей і голубів.) Унаслідок одомашнення на свійських тварин перетворилися цесарка, індичка та. японський перепел. Усі ці птахи, за винятком голубів, втратили здатність літати.

Як не дивно, свійські тварини є й серед комах, це насамперед бджола медоносна (нині відомо близько 20 порід). В Україні розводять бджіл трьох порід: українську степову, карпатську і середньоруську. Бджоли різних порід різняться не тільки зовні, а й особливостями поведінки, плодючістю, здатністю запасати мед, стійкістю до різних хвороб чи паразитів. Аби підвищити продуктивність пасіки, час від часу проводять гібридизацію бджіл. Матку однієї породи схрещують із трутнем іншої. Завдяки цьому потомство набуває бажаних для людини властивостей.

Серед приручених людиною диких тварин найбільше ссавців. Саме ці свійські тварини дають людині найбільшу користь.

Терміни і поняття: свійські тварини, одомашнення, порода, велика рогата худоба, робоча, молочна та м’ясна худоба, робочі та скакові породи коней, гібридизація.

Перевір себе. 1. Що являє собою процес одомашнення тварин? 2. Що таке порода і як її виводять? 3. Назви види свійських тварин, без яких людина не могла б існувати. Доведи свою відповідь. 4. Чому найцінніші види свійських тварин походять від ссавців, а не від птахів чи риб?

Як ти вважаєш? Чому собака — друг людини, а кішка «гуляє сама по собі»?

250

НАЙВАЖЛИВІШІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Автотрофний організм с. 6 Альвеола с. 208 Антена с. 64 Аорта с. 135 Ареал с. 236 Артеріальна крове. 124 Артерія с. 124

Барабанна перетинка с. 147 Білок с. 182

Біологічні методи боротьби с. 94

Біосфера с. 236

Біоценоз с. 25

Бічна лінія с. 125

Бронхи с. 162

Великі півкулі с. 151 Вена с.124 Венозна кров с. 124 Вид с. 7

Видоутворення с. 245 Вібриси с. 210 Війки с. 35 Вічко с. ЗО Воло с. 67 Волосся с. 203

Вторинна порожнина тіла с. 63

Гамети с.19

Ганглій с. 53

Гемолімфа с. 79

Гермафродит с. 42

Гетеротрофний організм с. 6

Гідроскелет с. 60

Глотка с.52

Гомілка с. 147

Головний мозок с. 79

Головогруди с. 72

Гортань с.162

Груди с. 72

Грудний кіль с. 173

Джгутик с. 29 Дзьоб с. 172 Діапауза с. 90 Діафрагма с. 207

Еволюція с. 244 Екологія с. 236 Екосистема с. 236 Ектодерма с. 44

Ембріогенез с. 20 Ентодерма с. 44 Еукаріоти с. 6 Ехолокація с. 218

Живородіння с. 163 Життєвий цикл с. 20 Жовток с. 163

Заказник с. 242 Задня кишка с. 64 Залози с. 54 Запліднення с. 20 Заповідник с. 242 Зародковий диск с. 182 Захисне забарвлення с. 98 Застережне забарвлення с. 98 Зигота с. 20 Зябра с.23

Зяброві кришки с. 132

Ікра с. 124 Інстинкти с. 136

Капіляри с. 123 Кисть с. 147 Кишечник с. 52 Клас с. 8 Клітина с. 10 Клітинна мембрана с. 10 Клітинна оболонка с. 10 Клешня с. 72 Клоака с. 126 Коло кровообігу с. 127 Колонія с. 31 Кон’югація с. 37 Копита с.227

Кора великих півкуль с. 209 Кров с. 17

Куприкова залоза с. 171 Кутикула с.13

Легені с. 23 Линяння с. 60 Личинка с. 20 Луска с. 126 Лялечка с. 89

Мальпігієві судини с. 79 Мантійна порожнина с. 109

251

Матка с. 128 Метаморфоз с. 88 Мигальна перетинка с. 147 Мімікрія с. 98 Мозкові звивини с. 209 Мозочок с. 127 Молочко с. 137 Моногамні птахи с. 179 Мускулатура с. 126

Надкрила с. 85 Надцарство с. 5 Національний парк с. 242 Нейрон с. 12 Неотенія с. 125 Нервова трубка с. 121 Нересте. 137 Несправжні ніжки с. 33 Нирка с. 109 Ногощелепи с. 72 Ногощупальця с. 78

Обмін речовин с. 15 Одомашнення с. 248 Онтогенез с. 20 Оперення с. 171 Орган с. 12 Органоїди с. 10

Паразит с. 24 Паренхіма с. 53 Партеногенез с. 88 Пера с. 171

Первинна порожнина тіла с. 60 Передній мозок с. 127 Передня кишка с. 64 Передпліччя с. 147 Передсердя с. 110 Печінка с. 78 Пігментне. 115 Підшерстя с. 203 Піт с. 203

Плавальний міхур с. 134 Планктон с. 75 Плацента с. 210 Плече с. 147 Плечовий пояс с. 148 Поведінка с. 18 Повітряні мішки с. 176 Подвійне дихання с. 176 Подразливість с. 4 Полігамні птахи с. 179 Популяція с. 236 Порода с. 248

Постембріональний розвиток с. 20

Природний добір с. 245 Прокаріоти с. 6 Пуголовок с. 153 Пухс. 172

Рід с. 8 Родина с.8 Розвиток с. 20 Розмноження с. 5 Ребра с. 133 Регенерація с. 46 Резонатори с. 147 Рефлекс с.53 Ротова порожнина с. 86 Ряд с. 8

Сапротрофи с. 26 Середня кишка с. 64 Середовище існування с. 22 Сеча с. 135 Симбіоз с. 27 Симетричність с. 13 Систематика с. 7 Сифони с. 112 Сім’яники с. 68 Сіра речовина с.117 Скелет с. 13 Складні крижі с. 174 Скоротлива вакуоля с. 30 Слинна залоза с. 78 Сперматозоїди с. 19 Спинний мозок с. 127 Стадія с. 49

Статевий диморфізм с. 85 Статеві залози с. 54 Стать с. 19 Стегно с. 147 Стопа с.206

Тазовий пояс с. 148 Таксис с.35 Тертка с.109 Тип с. 8 Тканина с. 12 Травна вакуоля с. 33 Травний тракт с. 16 Трахея с. 79

Угруповання с. 23

Фасеткове око с. 74 Фауна с. 4

Філогенетичне дерево с. 247 Фіна с. 58

252

Хазяїн с. 24 Хеліцери с. 78 Хижак с. 25 Ходильні ноги с.72 Хорда с. 121 Хордові тварини с. 121 Хребет с. 122 Хребці с. 122

Царство с. 6 Циста с. ЗО Цитоплазма с. 11

Чергування поколінь с. 37 Череп с. 122 Черепашка с, 14

Шерсть с. 203 Шкаралупа с. 182 Шкірно-м’язовий мішок с. 13 Шкіряні зуби с. 126 Шлунок с. 67 Шлуночок с. 110

Ядро с. 6 Яєчники с. 68 Яйце с. 111

Яйцеживородіння с. 128 Яйцеклітина с. 19 Яйцеродіння с. 128

[Desigen PLANET-UA

http://www.ex.oa/view/1 <>867924 8

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008