§29. Клас Головоногі молюски

Головоногі — найвисокоорганізованіші морські молюски. Це хижаки, що живляться рибою, ракоподібними, дрібними молюсками.

Розглянемо зовнішній вигляд, спосіб життя, будову тіла і системи органів головоногих на прикладі восьминога звичайного, якого ще називають спрутом.

Зовнішній вигляд і спосіб життя. Восьминіг — велика істота, його маса сягає 25 кілограмів. Тіло восьминога складається з голови й тулуба (мал. 79). На його голові, навколо рота, розміщені 8 щупалець завдовжки до 3 метрів. Щупальця головоногих — це дуже видозмінена і розщеплена передня частина ноги первісного молюска, від якого походять сучасні головоногі. Щупальця — це так звані «руки» й «ноги» восьминога, за їх допомогою він ловить здобич, влаштовує житло і пересувається по дну. На кожному щупальці розташовані два ряди присосків, на голові — пара великих очей.

Черепашка у восьминога недорозвинена і розташована не зовні, а під шкірою у вигляді хрящових пластинок. Його тулуб огортає мантія. Тіло вкрите шкірою, яка містить спеціальні клітини з пігментами — біологічними барвниками. Ці клітини з трьох наявних усередині них кольорів здатні створювати гаму різноманітних відтінків. Усі колірні перетворення можна спостерігати під час подразнювання восьминога.

115

8

6

Мал. 79. Загальний вигляд і будова тіла восьминога:

1 — зябра; 2 — серце; 3 — нирка; 4 — кишка; 5 — статева залоза; 6 — мантія;

7 — шлунок; 8 — сифон; 9 — око; 10 — головний мозок; 11 — роговий дзьоб;

12 — щупальце; 13 — присоски.

• У мистецтві змінювати своє забарвлення немає рівних каракатиці. Вона не лише миттєво міняє відтінки кольору, а й може зробитися смугастою, плямистою або навіть сіро-буро-малиновою з облямівкою.

Восьминіг може крокувати по дну або плавати. Плавання головоногих молюсків доречно назвати польотом, бо воно здійснюється за рахунок реактивної сили. Випорскуючи струмінь води з мантійної порожнини, молюск дістає імпульс, що швидко штовхає його в протилежний бік. Наприклад, найкращі підводні літуни — кальмари — розганяються до 70 км/год і вискакують з води на висоту триповерхового будинку.

Восьминіг — це хижа тварина теплих морів. Він шукає собі надійний притулок на дні: розколину в скелі або водорий у рифі. Проте може й сам влаштувати житло, стягуючи докупи камені, черепашки молюсків або панцирі крабів, яких уполював. Зі своєї «хатинки» він вистромлює двоє довгих щупалець і чатує на здобич. Захопивши тварину щупальцями з присосками, восьминіг убиває її отрутою слинних залоз, а потім подрібнює твердим роговим дзьобом. Він легко руйнує панцир найбільшого краба або стулки черепашки молюска.

• Дослідники, які безпосередньо вивчали восьминогів, не вважають їх чудовиськами. На їх думку, це доброзичливі, розумні істоти, яких легко приручити. Відомі випадки, коли спрути звикали до уподобаної людини, впізнавали серед багатьох інших і приязно обіймали її ногу або руку.

Будова тіла. Восьминіг має двобічносиметричну будову тіла. У нього добре розвинений внутрішній скелет, який захищає мозок, підтримує очі й щупальця (мал. 79).

Травна система восьминога доволі розвинена. Рот міститься біля основи щупалець, далі розташована глотка, а в ній — роговий дзьоб і язик з терткою. В глотку відкриваються протоки слинних залоз. Від глотки починається довгий стравохід, який переходить у шлунок, куди відкриваються протоки травних залоз. Від шлунка бере початок тонкий кишечник, що закінчується задньою кишкою. В неї входять протоки чорнильного мішка. Унікальною є здатність головоногих, зокрема й восьминога,

116

в разі небезпеки утворювати «димову завісу», викидаючи порцію «чорнила ». Це допомагає тварині не лише сховатися від ворога, а й на якийсь час позбавляє нападника нюху.

Видільна система складається з чотирьох нирок.

Дихальна система. У мантійній порожнині восьминога міститься пара зябер. Скорочування й розслаблювання м’язів мантії забезпечує постійне надходження води, насиченої киснем.

Кровоносна система. У восьминога лише частина крові виливається в порожнину тіла, а решта постійно циркулює по судинах. Кров восьминога блакитного кольору, бо містить мідь. Тварина має три серця: головне і два додаткових. Головне серце трикамерне і складається з двох передсердь і шлуночка. Воно розганяє кров по всьому організму, а додаткові серця лише проштовхують її крізь зябра.

Нервова система. Мозок восьминога добре розвинений і має зачатки сірої речовини — скупчення нервових клітин, які забезпечують складну поведінку і процес мислення. Серед безхребетних тварин восьминогів вважають «інтелектуалами». У них непогана пам’ять, їх досить легко приручити і можна дресирувати.

Органи чуття добре розвинені. Очі восьминога мають складну будову. У нього також розвинені органи рівноваги, дотику, нюху і смаку.

Розмноження і розвиток. Восьминоги — роздільностатеві тварини. Самка відкладає яйця в гнізді, захищеному огорожею з каменів або інших підводних предметів. Вона дуже дбайлива мати: протягом чотирьох місяців охороняє яйця, перебирає і погладжує їх, очищує від будь-якого сміття, неодмінно обливає водою і при цьому нічого не їсть. Більшість самок, виснажених своїми материнськими обов’язками, звичайно гине. Розвиток у восьминогів прямий — з яєць з’являються крихітні тваринки з дуже коротенькими щупальцями.

Різноманітність головоногих молюсків. Цей клас об’єднує близько 650 видів тварин (мал. 80). Примітивний головоногий молюск наутилус має багато щупалець. У нього збереглася тверда спірально закручена черепашка. Таку саму черепашку мали давні предки цих молюсків — амоніти, закам’янілі рештки яких легко знайти в завалах каменя-піско-вика десь на берегах Дніпра.

Жили амоніти протягом 400 млн років і вимерли 80 млн років тому. Деякі види цих викопних молюсків вирізнялися дивовижними розмірами (близько 3 м у діаметрі).

1 2 З

Мал. 80. Головоногі молюски:

1 — наутилус; 2 — каракатиці; 3 — кальмари.

117

• Пам’ятаєш, як називався підводний корабель капітана Немо? — «Наутилус». Це слово означає назву головоногого молюска.

До цього класу належать також кальмари і каракатиці. Кальмари — це найрозвинутіші головоногі молюски. Вони мають плавці й 10 щупалець з присосками та гачками. Проте найбільше дивують очі кальмарів. В одних вони стирчать угору, нагадуючи телескоп, в інших — висять на стебельцях, а деякі мають асиметричні очі. В такому разі кальмар великим оком дивиться на глибині, де завжди панує темрява, а маленьким — біля поверхні води, бо тут набагато світліше. Трапляються глибоководні кальмари з термоскопічними очима, що здатні сприймати теплові промені. Таких очей не має жодна інша тварина.

• Особливу групу становлять гігантські кальмари, яких у природі понад 10 видів. Протягом багатьох століть побутували легенди про морських чудовиськ розміром з будинок, із величезними очима і довжелезними руками, які спроможні затягти під воду корабель. Лише наприкінці XIX століття напевно встановили факт існування подібної тварини. Найбільший з викинутих хвилями на берег гігантських кальмарів мав масу тіла близько 8 тонн, а щупальця завдовжки до 20 метрів! Своїми щупальцями цей спрут міг би торкнутися вікна шостого поверху.

Головоногі молюски — це найбільш розвинуті безхребетні тварини. їм притаманні спільні з молюсками інших класів особливості будови: залишки зовнішньої черепашки, мантія, нога, що перетворилася на щупальця.

Терміни і поняття: клас Головоногі молюски, пігменти, роговий дзьоб, травна залоза, тонкий кишечник, чорнильний мішок, сіра речовина, гачки.

Перевір себе. 1. Чому головоногі молюски мають таку назву? 2. У чому полягають особливості зовнішнього вигляду восьминога? 3. Як рухається восьминіг?

4. Назви особливості внутрішньої будови восьминога. 5. Яким чином особливості дихальної системи восьминога визначають будову його серця? 6. Як відбувається розвиток восьминога?

Як ти вважаєш? Які особливості будови тіла дають підставу вважати восьминога твариною з розвиненим «інтелектом»?

Самостійна робота

Заповни в зошиті таблицю. Схарактеризуй кожний з вивчених класів молюсків. Який з них найпрогресивніший? Відповідь обґрунтуй.

Характеристика тварини

Черевоногі

Двостулкові

Головоногі

Тип симетрії Покриви Порожнина тіла Опорний апарат Руховий апарат Травна система Видільна система Дихальна система

118

Характеристика тварини

Черевоногі

Двостулкові

Головоногі

Кровоносна система Нервова система Органи чуття Розмноження Життєвий цикл

……"Y Тестовий контроль

; ; Вибери правильні відповіді.

1. До типу Молюски належать тварини, що мають такі особливості будови: а) шкірно-м’язовий мішок; б) неподілене на сегменти тіло; в) радіальну симетрію; г) черепашку; ґ) зябра; д) одну ногу; е) мантію.

2. Черевоногі молюски — це тварини, що мають: а) легені; б) первинну порожнину тіла; в) плавці; г) зябра; ґ) суцільну черепашку; д) асиметричне тіло; е) гідроскелет.

3. Двостулкові молюски — це тварини, що мають: а) двокамерне серце;

б) двостулкову черепашку; в) зябра; г) сифони; ґ) голову.

4. Головоногі молюски — це тварини, що мають: а) твердий панцир; б) щупальця на голові; в) внутрішній хрящовий скелет; г) плавці; ґ) легені.

5. До двостулкових молюсків належать: а) котушки; б) скойки; в) морські перлівниці; г) тридакни; ґ) слизуни; д) морські блюдечка.

6. Середовище існування головоногих молюсків: а) Світовий океан; б) річки; в) величезні прісні озера; г) вологий ґрунт.

Лабораторна робота № 8

Тема. Загальна будова, спосіб руху і дихання акваріумного молюска ампулярії.

Мета. Провести спостереження за рухом молюска і зробити висновки щодо способу живлення і дихання тварини.

Обладнання: акваріум з молюсками.

Хід роботи

1. Розглянь будову черепашки молюска. Скільки обертів має спіраль черепашки? У який бік вона закручена?

2. Визнач, з якою швидкістю рухається молюск під час живлення. Для цього виміряй відстань, на яку переміщується молюск за 1 хв. Як довести, що молюск живиться під час пересування?

3. За допомогою яких саме м’язових скорочень підошви ноги молюск пересувається?

4. Спостерігай, чи відбуваються м’язові скорочення і які саме, коли за певний період часу молюск підповзає до поверхні води і починає захоплювати повітря за допомогою спеціальної трубки. Скільки саме часу йому потрібно, аби поповнити запаси повітря? Яка особливість будови дихальної системи визначає такий спосіб дихання молюска?

5. Свої висновки запиши в зошит.

Лабораторна робота № 9

Тема. Розпізнавання та порівняння черепашок молюсків.

Мета. Вивчити будову черепашки слимаків та двостулкових молюсків.

Обладнання: колекція молюсків різного виду і віку, пилочка.

119

Хід роботи

1. Розглянь черепашки трьох видів слимаків (котушки, виноградного чи садового слимака та ставковика). Порівняй будову внутрішньої та зовнішньої поверхні черепашки кожного молюска. Визнач, в який бік закручена спіраль черепашки в котушки, виноградного (чи садового) слимака та ставковика. Скільки обертів робить спіраль черепашки дорослого і молодого молюсків? Як ти вважаєш, чи відповідає кількість обертів черепашки віку молюска? Пилочкою зроби поперечний розтин черепашки. Намалюй схему внутрішньої будови черепашки слимака.

2. Візьми до рук черепашку перлівниці або беззубки. Яким чином дві половинки черепашки з’єднуються одна з одною? Знайди на черепашці місця прикріплення м’язів-замикачів. Порівняй кількість кілець на черепашках різних за розміром молюсків. Полічи кількість шарів і зроби висновок про вік молюсків, яких ти досліджував.

3. Встанови, які з цих видів належать до двостулкових, а який до черевоногих молюсків.

4. Визнач спільні й відмінні ознаки в будові черепашок черевоногих та двостулкових молюсків. Свій висновок запиши у зошит.

120

Опрацювавши цей розділ, ти дізнаєшся, які тварини належать до типу Хордові, ознайомишся з особливостями їх будови, зрозумієш, чому саме цих тварин вважають найдосконалішими у тваринному світі.

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008