§ 19. Клас Малощетинкові черви. Клас П’явки

Клас Малощетинкові черви

У представників цього класу бокових виростів на тілі немає — щетинки сидять безпосередньо на стінці тіла. Крім того, в них значно менше щетинок, що й визначило їх назву (мал. 39).

66

Особливості способу життя, будову і системи органів малощетинкових червів розглянемо на прикладі дощового черв’яка.

Спосіб життя. Дощовий черв’як живе в ґрунті, риючи переднім кінцем тіла довгі ходи — підземні галереї. При цьому він проковтує землю, яку пропускає через кишечник, де перетравлюються всі органічні речовини, і викидає її назовні у вигляді круглястих грудок. З’явилися навесні грудки землі,— отже, у червів почався період активного життя. Дощові черви живляться також рештками рослин, які затягують у свої ходи. (Пригадай, як звуться тварини, що живляться рештками відмерлих рослин і мертвих тварин.)

1

Мал. 40. Будова тіла дощового черв’яка:

1 — головна лопать; 2 — поясок; 3 — статеві отвори; 4 — щетинки.

Будова тіла. Тіло дощового черв’яка поділене на добре помітні членики. Передній кінець — головна лопать, на ній немає очей, антен, щупалець (мал. 40). По боках кожного сегмента тіла розташовано по чотири зовсім маленькі щетинки. Шкіра вкрита кутикулою і багата на шкірні залози, які виділяють речовини, що зволожують шкіру. Такого зволоження дощовий черв’як потребує через сухопутний спосіб життя. На передній частині тіла виокремлюється потовщення — поясок, який відіграє важливу роль у процесі розмноження. Шкірно-м’язовий мішок розвинений дуже добре. Тіло черв’яка здатне подовжуватися і стоншуватися завдяки роботі різних груп м’язів. Кільцеві м’язи забезпечують стискання тіла, при цьому воно стає тоншим і витягується, а поздовжні — підтягують задню частину тіла до передньої.

Травна система складається з ротової порожнини, глотки, стравоходу, який розширяється у воло, шлунка, середньої та задньої кишок (мал. 41). Остання відкривається задньопрохідним отвором на задній лопаті. У дощового черв’яка шлунок формується з розширеної частини передньої кишки.

Мал. 39. Зовнішній вигляд дощового черв’яка.

З*

‘Мал. 41. Травна система дощового черв’яка:

1 — рот; 2 — глотка; 3 — стравохід; 4 — воло; 5 — шлунок; 6 — кишка.

67

Його функція полягає в механічній обробці їжі. Розвинена травна система допомагає дощовому черв’яку засвоювати органічні речовини, що містяться в шматочках трухлявої деревини, перепрілому листі, якими він живиться.

Органи виділення шкідливих речовин у дощового черв’яка побудовані так само, як у нереїса.

Кровоносна, дихальна і нервова системи дощового черв’яка подібні до відповідних систем багатощетинкових червів. (Пригадай особливості будови кровоносної системи нереїса.) Проте газообмін здійснюється не в спеціальних виростах на тілі, яких у дощового черв’яка немає, а безпосередньо поверхнею тіла.

Органи чуття у дощового черв’яка розвинені дуже слабо. Він має органи дотику і органи зору, які тільки допомагають розрізняти світло і темряву. їх не можна назвати очима, це особливі світлочутливі клітини, розташовані по всій поверхні тіла.

Розмноження. Дощові черви — гермафродити. Статеві залози розташовані на передній частині тіла. Сім’яники містяться в 10—11-му сегментах тіла, а яєчники — у 13—14-му. Назовні сім’яники відкриваються в 15-му сегменті. Розмноження червів потребує участі двох особин. Запліднення відбувається всередині тіла. Дощові черви мають прямий розвиток — вільноживучих личинок у них немає.

Життєвий цикл. Малощетинкові черви відкладають яйця в спеціальному коконі, з якого виходять молоді черв’ячки.

Різноманітність малощетинкових червів. Ці черви поширені переважно в ґрунті або на дні прісних водойм. їх поділяють на дві великі групи. До першої належать дрібні черви, що живуть у донному мулі водойми, наприклад відомий кожному любителю-акваріумісту трубочник (мал. 42). Друга група об’єднує більших за розміром червів, що нагадують дощових. Вони поширені як у воді, так і на суходолі. Серед них трапляються паразитичні черви, які живуть на тілі раків та прісноводних крабів.

Клас П’явки

П’явки — це паразитичні черви, що живляться кров’ю різних тварин, а також поїдають дрібних червів (мал. 43).

Найхарактерніші ознаки п’явки, які відрізняють її від інших кільчастих червів:

— відсутність щетинок;

— наявність двох присосків на передньому і задньому кінцях тіла;

— вторинна порожнина заповнена паренхімою.

У різних видів п’явок кількість очей різна: від чотирьох до десяти. Вони можуть розташовуватися в два ряди, віночком навколо голови і підківкою (мал. 43). Типовий представник цього класу — медична п’явка. Вона поширена у прісних водоймах зі стоячою водою, мулистим дном і густою рослинністю. П’явка чутливо реагує на найменші коливання води і появу хімічних речовин, які свідчать про близькість ймовірної жертви. Вона

Мал. 42. Малощетинковий черв’як трубочник під мікроскопом.

68

Мал. 43. П’явки:

1 — землемір; 2 — гемопіс; 3 — медична; 4 — восьмиока; 5 — сплюснута; 6 — облямована; 7 — ставкова; 8 — число очей та їх розміщення у п’явок цих видів.

нападає на різних тварин (риб, жаб, корів) і навіть на людей. Рот у п’явки має зазублені пластинки — щелепи, якими вона легко прорізує шкіру тварин та людини і відсмоктує кров. Тому медичну п’явку здавна використовують у лікуванні деяких хвороб. Нині медична п’явка — рідкісний вид, його включено до переліку видів тварин, що охороняються в Європі.

Малощетинкові черви і п’явки — це кільчасті черви, що зберегли сегментну будову тіла, але втратили парні бічні вирости, антени, зябра. Розмноження в них статеве, а розвиток відбувається без личинкової стадії.

Терміни і поняття: клас Малощетинкові черви, головна лопать, шкірні залози, кільцеві м’язи, воло, шлунок, сім’яники, яєчники, клас П’явки, щелепи.

Перевір себе. і. Яка будова тіла дощового черв’яка? 2. З яких відділів складається травна система дощового черв’яка? 3. Чим відрізняється розмноження дощового черв’яка від розмноження нереіса? 4. Який життєвий цикл дощового черв’яка? 5. Назви особливості будови малощетинкових червів, за якими вони відрізняються від багатощетинкових. 6. Зазнач особливості будови п’явок.

Як ти вважаєш? Як паразитичний спосіб життя вплинув на будову п’явок?

Самостійна робота

Заповни в зошиті таблицю. Склади порівняльну характеристику червів різних типів.

Характеристика

тварини

Плоскі черви

Круглі черви

Кільчасті

черви

Тип симетрії Покриви тіла Порожнини тіла Опорний апарат Органи руху

69

Характеристика

тварини

Плоскі черви

Круглі черви

Кільчасті

черви

Травна система Видільна система Дихальна система Кровоносна система Розмноження Життєвий цикл

Тестовий контроль

і -j і Вибери правильні відповіді.

1. Круглі черви відрізняються від плоских наявністю: а) шкірно-м’язового мішка; б) порожнини тіла; в) тришарового зародка; г) анального отвору; ґ) кровоносної системи; д) кутикули.

2. Круглі черви розмножуються: а) частинами тіла; б) статевим способом; в) поділом клітини; г) вегетативними бруньками; ґ) за допомогою гамет.

3. Паразитичні черви, що живуть у тілі людини: а) волосатик; б) гострик; в) нереїс; г) пісковик; ґ) аскарида; д) трубочник; е) волосоглав; є) трихінела.

4. Круглі черви живуть: а) у товщі води; б) у повітрі; в) всередині рослин; г) у тілі людини; ґ) у ґрунті; д) у тілі комах; е) на поверхні листя.

5. Більш високий рівень організації кільчастих червів порівняно з круглими підтверджується наявністю в них: а) вторинної порожнини тіла; б) видільної системи; в) нервового ганглія; г) кровоносної системи; ґ) паренхіми; д) складного життєвого циклу; е) тіла, що складається із сегментів.

6. Основні ознаки малощетинкових червів: а) пласка форма тіла; б) наявність паренхіми; в) відсутність кровоносної і дихальної систем; г) наявність шкірно-м’язового мішка; ґ) відсутність ніжок; д) внутрішнє запліднення; е) гермафродитизм; є) скорочення кількості щетинок.

7. П’явки від решти кільчастих червів відрізняються: а) гермафродитизмом; б) наявністю паренхіми; в) наявністю присосків; г) наявністю шкірно-м’язового мішка; ґ) відсутністю щетинок; д) паразитичним способом життя; е) замкненою кровоносною системою.

Лабораторна робота № 4

Тема. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчаків.

Мета. Вивчити зовнішню будову, характер пересування і реакції на зовнішні подразники кільчастих червів.

Обладнання: живий дощовий черв’як або трубочник на фільтрувальному папері, скло, лупа.

Хід роботи

1. Поклади дощового черв’яка на предметне скло. Уважно розглянь його тіло. Знайди головний і хвостовий відділи, поясок. Чим різниться будова спинного та черевного боків?

2. Поспостерігай, як черв’як рухається по фільтрувальному паперу.

3. Перевір реакцію черв’яка на різноманітні подразники: торкнись його шматочком паперу, крапни водою.

4. Сформулюй і запиши в зошит висновок про ознаки ускладнення організації дощового черв’яка як представника типу Кільчасті черви порівняно з плоскими та круглими червами.

70

Членистоногі — найпоширеніші в довкіллі тварини. Вони напрочуд добре пристосовані до життя в будь-якому середовищі завдяки надійному захисту — скелетному панциру, а також здатності швидко пересуватися за допомогою ніжок та крил. Членистоногі трапляються на поверхні землі, в повітрі, ґрунті, в прісноводних водоймах, у морях, океанах, на гірських вершинах, у пустелях і серед криги в умовах вічної мерзлоти.

Нині на нашій планеті налічується близько 1,5 млн видів членистоногих — більше, ніж усіх видів тварин узятих разом. Серед членистоногих є як корисні для людини, так і надзвичайно шкідливі. З останніх виділяються паразити.

Членистоногі — це двобічносиметричні тварини, які мають щільний скелетний панцир, що складається з хітину. їх тіло, утворене з окремих сегментів, має членисті кінцівки.

До членистоногих належать добре відомі тобі тварини: багатоніжки, раки, краби, креветки, павуки, скорпіони, жуки, метелики, воші, блохи, мухи, бджоли і комарі.

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008