Якби наша планета раптом залишилася без комах, людство спіткала б катастрофа.

Дитяча енциклопедія

§ 19. комахи, їхня різноманітність та значення

Основні поняття й ключові терміни: КОмАХи. Первиннобезкрилі. Крилаті.

Пригадайте! Які визначальні ознаки комах?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image245.jpeg

.

знайомтесь

Жан-Анрі Фабр (1823-1915) — видатний

французький ентомолог, який тридцять років свого
життя присвятив вивченню комах. На невеличко-
му пустирі півдня Франції Фабр досліджував життя
бджіл, риючих ос, богомолів, метеликів, гусениць
соснового шовкопряда й інших комах. Завдяки своїм
спостереженням дослідник став всесвітньо відомим.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image246.jpeg

зміст

Як класифікуються комахи?

Як ми вже знаємо, визначальними ознаками комах є три від-

діли тіла, шість ходильних ніг та одна пара вусиків. За наявністю
крил комахи поділяють на групи Первиннобезкрилі й Крилаті.

Первиннобезкрилі — це комахи малих або середніх розмірів. Вони
завжди безкрилі, їх предки також крил не мали. Тіло в більшості видів

видовжене, звужене до заднього кінця.

Представником цієї групи є лусочниця
цукрова. Це дрібна безкрила комаха із
ряду Щетинохвості, яка часто живе в
житлових будинках або на продовольчих
складах. Лусочниці полюбляють вологі та
темні місця, тому в природі живуть в опа-
лому листі, під корчами, каменями, тощо.

Активні вночі, решту часу ховаються.

Крилаті — це тварини середніх розмірів, на голові яких розміщені
ротові органи різного типу й складні очі. У крилатих комах добре роз-
винена трахейна система. Представники всіх рядів мають крила або
їх мали, але в процесі еволюції втратили. Крилатих комах поділяють
на дві групи: Давньокрилі та Новокрилі. До давньокрилих відносять
комах, у яких крила зібрані в складки, як віяло, або просто стирчать
(сучасні ряди Одноденки та Бабки). До новокрилих належать усі інші
комахи, у яких крила в стані спокою складені й лежать на спині.
Крила в представників різних рядів мають певні особливості, це до-
зволяє виділити в межах цієї групи певні ряди. Для прикладу назвемо
такі групи, як: Таргани, Богомоли, Терміти, Паличники, Прямокрилі,
Воші, Рівнокрилі, Напівтвердокрилі, Твердокрилі, Лускокрилі, Пере-
тинчастокрилі, Блохи, Двокрилі.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image247.jpeg

Іл. 72. лусочниця цукрова

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image248.jpeg

Отже, основною ознакою для поділу на групи в межах класу Комахи
є наявність крил та особливості їх будови.

§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image250.jpeg

Яке значення комах у природі та житті людини?

Комахи відіграють величезне значення в природі та житті людини. Вони входять до складу харчових ланцюгів, є запилювачами рослин, беруть участь у ґрунтоутворенні. Деякі види комах виробляють речовини, які людина використовує як харчові продукти та сировину для промисловості. Інші є шкідниками сільського й лісового господарств. Багато видів паразитують на рослинах, тваринах і людині. Окремі види комах є переносниками хвороб людини.

Комахи-ґрунтоутворювачі. У тропіках основними ґрунтоутворювачами є терміти, які переробляють у лісах усю відмерлу деревину. Рештки мертвих тварин, відходи їх життєдіяльності в природі знищують личинки мух, жуки-гробарики, жуки-гнойовики.

Комахи-запилювачі. Більшість квіткових рослин (приблизно 80 %) залежать від комах, які запилюють квіти, забезпечуючи утворення насіння та плодів. Запилювачами рослин є представники трьох рядів комах: перетинчастокрилі, двокрилі та метелики.

Комахи — шкідники рослин. Комахи дуже швидко розмножуються. Особливо небезпечним для природи та людини є розмноження шкідників рослин: сарани, яблуневої плодожерки, аґрусової вогнівки, непарного та соснового шовкопряда, жуків-вусачів, жуків-короїдів тощо. Великої шкоди на полях і городах завдають колорадський жук, буряковий довгоносик, жук-ковалик та його личинки-дротяники, білани (капустяний, ріп’яний, брукв’яний), озима совка, американський білий метелик та ін. Із двокрилих польовим і городнім рослинам шкоди завдають личинки цибулевої, капустяної та моркв’яної мух. Для дерев та кущів саду шкідниками є попелиці, яблуневий квіткоїд, суничний довгоносик, малинний жук.

Комахи — переносники збудників хвороб. Комахи не лише дошкуляють тваринам і людині своїми укусами, а й переносять збудників небезпечних інфекційних хвороб. Наприклад, блохи (пацюкова, собача, котяча, людська) є переносниками чуми, малярійний комар є переносником малярійного плазмодія — збудника малярії, москіти переносять збудників різних видів лихоманки, ґедзі, мухи-жигалки — збудників сибірської виразки, туляремії. Інші представники ряду Двокрилі (хатня муха, зелена, синя, сіра падальні мухи) відомі як механічні переносники збудників дизентерії, черевного тифу, поліомієліту, туберкульозу.

1

2

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image251.jpeg

І

82

Іл. 73. Представники комах: 1 — жук-гнойовик; 2 — американський білий метелик;
3 — комар малярійний; 4 — шовкопряд шовковичний

image252

Одомашнені, або свійські, комахи. Свійські комахи — комахи, які давно використовуються людиною в господарських цілях і практично не живуть у природному середовищі. До таких належать шовковичний шовкопряд, бджола медоносна та ін. Шовкопряд шовковичний єдиний повністю одомашнений вид метеликів, який у природних умовах зараз не існує. За останні десятиліття виведено різні породи шовкопряда, що відрізняються якістю шовкової нитки. Медоносна бджола є соціальною комахою. У кожній бджолиній сім’ї є одна самиця (матка, або цариця), кілька самців (трутнів) і десятки тисяч робочих особин, які є самками з недорозвиненими органами розмноження.

До Червоної книги України занесено 226 видів комах (за даними на 2009 рік), серед яких можна виділити такі види: красотіл пахучий (1), жук-олень (2), скарабей священний (3), махаон (4), ведмедиця велика (5), дозорець-імператор (6), сколія-гігант (7), пилко- хвіст український (8).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image253.jpeg

Іл. 74. Комахи, занесені до Червоної книги України

Отже, роль комах визначається їх різноманітністю,
особливостями живлення, розмноження та способом життя.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image254.jpeg

діяльність

Самостійна робота з ілюстраціями

  1. Розгляньте таблицю 7 (с. 85) та визначте ознаки, за якими можна розрізняти комах різних рядів.
  2. Розгляньте кілька комах із колекції чи на малюнках і визначте особливості їх зовнішньої будови.
  3. Для кожної комахи, яку ви розглядали, запишіть у зошиті назву, ряд та особливості, за допомогою яких відбувалося розпізнавання.
  4. Зробіть висновки, відповівши на запитання: за допомогою яких особливостей зовнішньої будови розрізняють комахи?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image255.jpeg

§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення

Біологія + музика

The Beatles («Бітлз») — бри-
танський біт-рок-гурт, створений
1960 року в Ліверпулі. Це най-
популярніший музичний гурт за
всю історію людства та найуспіш-
ніший, з комерційної точки зору,
в історії популярної музики. Кіль-
кість проданих платівок гурту
перевищує один мільярд примір-
ників, що є рекордом світової му-
зичної індустрії.

Членами гурту були: Джон Леннон (вокал, ритм-гітара), Пол Мак-
картні (вокал, бас-гітара), Джордж Харрісон (вокал, соло-гітара) і Рінго
Старр (ударні). Яка ж група комах причетна до назви цього рок-гурту?

Біологія + Сільське господарство

Біологічний метод бо-
ротьби зі шкідниками —
знищення шкідливих ко-
мах за допомогою їхніх
природних ворогів. Бага-
то природних ворогів є в
шкідників і серед комах:
сонечка знищують попе-
лиць та інших шкідників,
хижі жуки (жужелиці, ска-
куни) полюють на гусени-
ць непарного шовкопряда,
хижі клопи (подизус, пери-

люс) є ворогами колорадського жука, їздці знищують личинок біланки
капустяної, шовкопряда непарного, попелиць. У спеціальних лабора-
торіях розводять деякі види сонечок, трихограм й інших комах та
випускають у тих районах, де спостерігається масове розмноження
шкідників (совок, яблуневих плодожерок, листовійок тощо). Які пе-
реваги й недоліки має біологічний метод боротьби з шкідниками в
порівнянні з хімічними чи фізичними?

результат
Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть групи комах за наявністю крил. 2. Назвіть ряди крилатих комах. 3. Наведіть приклади комах-запилювачів. 4. Які комахи завдають шкоди сільському господарству? 5. Які комахи є свійськими? 6. Назвіть рідкісних комах України.
7-9 7. Як класифікуються комахи? 8. Яке значення комах у природі? 9. Яка роль комах у житті людини?
10-12 10. За якими особливостями зовнішньої будови розрізняють комах?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image257.jpeg

Іл. 75. 1 — трихограма — представник перетинчастокрилих, паразитує на яйцях метеликів і рівнокрилих; 2 — габробракон — представник перетинчастокрилих, паразитує на гусеницях метеликів

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image258.jpeg

Таблиця 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ РЯДІВ КОМАХ

Ряд Особливості Представники
Комахи з неповним перетворенням (яйце — личинка — імаго)
Таргани Плоске тіло, передня пара крил перетворена на надкрила, ротовий апарат гризучого типу, довгі щетиноподібні вусики Таргани: мадагаскарський, кубинський, чорний, рудий (прусак), американський
Богомоли Видовжене тіло, маленька голова трикутної форми, ротовий апарат гризучого типу і великі хапальні передні кінцівки у вигляді ножниць Богомол звичайний, емпуза смугаста, емпуза піщана, ірис пля- мистокрилий, боліварія корот- кокрила
Терміти Видовжене тіло, велика голова, ротовий апарат гризучого типу й дві пари перетинчастих крил (під час розмноження) Терміти: закаспійський, африканський, шкідливий та ін.
Прямо

крилі

Видовжене тіло, ротовий апарат гризучого типу, дві пари крил (прямі надкри- ла і віялоподібні задні крила), стрибаль- ні задні ноги Коник зелений, цвіркун польовий, дибка степова, ведмедки, сарана перелітна, пилкохвіст український та ін.
Воші Плоске тіло, відсутність крил, погано розвинені очі, колюче-сисний ротовий апарат Воші: головна, тюленяча, оленяча, заяча, свиняча
Напівтвердокрилі, або клопи Плоске тіло, дві пари крил (передні крила напівтверді, задні крила — пертин- часті), колючо-сисний ротовий апарат і пахучі залози Клоп-блошиця, клопи-солдатики, клопи-гладуни, водомірка, водяний скорпіон, клопи-черепашки, клоп постільний
Бабки Видовжене тіло, рухлива голова з великими очима, дві пари сітчастих крил і ротовий апарат гризучого типу Бабка-красуня, коромисло велике, коромисло синє, бабка плоска, бабка-лютка
Комахи з повним перетворенням (яйце — личинка — лялечка — імаго)
Твердо

крилі,

або

Жуки

Дві пари крил (перша пара крил — тверді надкрила, друга — літальні) і ротовий апарат гризучого типу Плавунці, красотіли, листоїди, водолюби, гробарики, гнойовики, жук-носоріг, жук-голіаф, вусачі, короїди, скарабеї, жук-олень
Лускокрилі, або Метелики Дві пари крил, вкритих лусочками. Личинки — гусінь. Ротові органи сисні (у личинок — гризучі). Шовкопряди, молі, павичеве око, адмірал, кропив’янки, бражники, п’ядуни, совки, коконопряди, махаон, аполлон
Перетин

частокрилі

Дві пари перетинчастих крил. Ротові органи гризучі або гризучо-сисні. Пильщики, рогохвости, шершні, мурахи, бджоли, джмелі, оси, їздці
Двокрилі Перша пара — літальні крила, друга перетворилася на дзижчальця. Комарі-дергуни, комарі-піскуни, муха хатня, оводи, гедзі, мошки, москіти
Блохи Тіло здавлене з боків, відсутні крила, наявний колючо-сисний ротовий апарат, стрибальні задні ноги Блохи людська, пацюкова, котяча, собача

§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

СТОРІНКА ІЛЮСТРАЦІЙ

1

2

4

5

6

9

Іл. 76. Різноманітність комах:

1 — тарган рудий (ряд Таргани); 2 — богомол звичайний (ряд Богомоли);

3 — африканський терміт (ряд Терміти); 4 — коник зелений (ряд Прямокрилі)

5 — воша головна (ряд Воші); 6 — клоп-москаль (ряд Напівтвердокрилі); 7 — бабка-красуня
(ряд Бабки); 8 — сонечко семикрапкове (ряд Твердокрилі); 9 — сонцевик павичеве око
(ряд Лускокрилі); 10 — бджола медоносна (ряд Перетинчастокрилі);

11 — муха хатня (ряд Двокрилі); 12 — блоха людська (ряд Блохи)

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image260.jpeg

image261