§ 49. Опорно-рухова система ссавців

Розглянемо будову скелета і особливості мускулатури ссавців на прикладі вовка.

Скелет вовка (мал. 135), як і скелет інших чотириногих хребетних, представлений трьома відділами (пригадай, якими саме).

Череп складається з кількох десятків кісток, що зрослися. Єдина рухома кістка в ньому — нижня щелепа. Череп вовка принципово не відрізняється від черепа інших хребетних тварин, проте для нього характерні збільшення об’єму тієї частини, де міститься мозок, та дуже розвинені щелепи.

204

1

Мал. 135. Скелет вовка:

1 — череп; 2 — лопатка; 3 — плечова кістка; 4 — променева кістка; 5 — ліктьова кістка; 6 — кістки кисті; 7 — ребра; 8 — шийні хребці; 9 — грудні хребці; 10 — поперекові хребці; 11 — тазові кістки; 12 — хвостові хребці; 13 — стегнова кістка;

14 — малогомілкова кістка; 15 — великогомілкова кістка; 16 — кістки стопи.

Осьовий скелет вовка утворюється з хребта та грудної клітки. Хребет поділяється на п’ять відділів: шийний, спинний, поперековий, крижовий і хвостовий. Шийний відділ у вовка, як і в переважної більшості ссавців, складається із 7 хребців.

• Чи знаєш ти, що навіть довгошия жирафа має таку саму кількість хребців, як миша або кріт, який майже позбавлений шиї. Загальна довжина шиї у ссавців залежить від довжини кожного хребця. А от у птахів — усе навпаки: чим довша шия, тим більше в ній хребців.

Грудний відділ налічує 12 хребців. До всіх грудних хребців прикріплюються ребра. Частина ребер зрощується з грудниною, утворюючи грудну клітку — надійний захист життєво важливих і вразливих органів: серця і легенів.

У поперековому відділі хребта вовка — 6 міцних хребців.

Крижовий відділ хребта найкоротший, але надзвичайно міцний. Його складають лише 3 хребці, які зрослися між собою і з двома хвостовими хребцями, утворюючи крижі. Завдяки особливій міцності крижі утримують кістки нижнього поясу кінцівок, на які у ссавців припадає найбільше навантаження.

Хвостовий відділ налічує 20 хребців.

• На відміну від сталої кількості шийних хребців, кількість хвостових хребців у ссавців різна. Довгохвості звірі мають до кількох десятків хвостових хребців, а безхвості або майже безхвості — лише 3—4 хребці.

205

Скелет кінцівок вовка складається з кісток поясів кінцівок і кісток кінцівок.

Пояс передніх кінцівок представлений парними кістками — лопаткою та ключицею. (Якої кістки поясу верхніх кінцівок птахів немає у ссавців?) До них прикріплюються парні кістки передніх кінцівок: плечова, що утворює плече, ліктьова та променева, які складають передпліччя, а також дрібні кістки кисті.

Пояс задніх кінцівок представлений трьома парними тазовими кістками, що зрослися. Задні кінцівки складаються з таких парних кісток: стегнової, великогомілкової та малогомілкової, а також дрібних кісток стопи. Великогомілкова та малогомілкова кістки утворюють гомілку.

• Чи знаєш ти, що в анатомії словом плече називають зовсім не ту частину тіла, на якій ми носимо сумку, а частину руки вище від ліктя. Частина руки, що нижче від ліктя,— це передпліччя.

Зубна система (мал. 136). Зуби ссавців, зокрема й вовка, складаються з особливої речовини — дентину і зовні вкриті емаллю. Вони містяться в спеціальних лунках щелепних кісток і мають корені. Зуби ссавців різні на вигляд і виконують різні функції. Передні зуби — різці — призначені для відкушування і подрібнення кісток. З обох боків від них розташовані ікла, які допомагають захоплювати, утримувати та умертвляти здобич. Кутні зуби розміщені по боках щелеп, ними жують і подрібнюють їжу. Насамперед у вовченят прорізуються молочні зуби, які в 7-місячному віці замінюються на постійні. Вовк має 42 зуби.

• Зверни увагу на те, як кішка пережовує їжу. Нахиливши голову вбік, вона неначе розрізає поживу. Чи знаєш ти, чому це так? У хижаків розташування кутніх зубів нагадує ножиці. Власники таких гострих зубів здатні перерізати міцні хрящі та невеликі кістки.

Зуби ссавців відрізняються від зубів плазунів. Вони різні за своєю будовою і призначенням, розміщуються в спеціальних заглибинах і мають корені. У багатьох ссавців молочні зуби змінюються на постійні.

Мускулатура вовка утворена трьома основними групами м’язів. Поверхнева, або шкірна, мускулатура міститься безпосередньо під шкірою.

Мал. 136. Череп і зуби вовка:

1 — різці; 2 — ікла; 3 — кутні зуби; 4 — хижі зуби; 5 — верхня щелепа; 6 — нижня

щелепа; 7 — жувальні м’язи.

206

• У різних видів ссавців шкірна мускулатура розвинена по-різному. Завдяки скороченню поверхневих м’язів у собак шерсть на спині встає дибки, на морді мавп з’являється гримаса, а їжаки спритно згортаються в клубок.

М’язи тулуба добре розвинені в усіх ссавців. До цієї групи м’язів належать спинні, грудні та міжреберні м’язи.

Мускулатура кінцівок також добре розвинена. Особливого розвитку набули м’язи задніх ніг. Завдяки сильним м’язам спини й кінцівок вовк здатний бігати дуже швидко — великими стрибками, згинаючи та розпрямляючи тулуб, відштовхуючись по черзі то передніми, то задніми ногами.

Відмітною ознакою мускулатури ссавців є наявність діафрагми — м’язової перегородки, що відмежовує грудну порожнину від черевної. Вона відіграє важливу роль у процесі дихання. Інша особливість — наявність дуже сильних жувальних м’язів.

Мускулатура і скелет ссавців мають в основному таку саму будову, як і в рептилій, але в ряді деталей досконалішу. Зокрема добре розвинена зубна система.

Терміни і поняття: плечова, ліктьова та променева кістки, стегнова, великогомілкова та малогомілкова кістки, стопа, дентин, емаль, корені, різці, ікла, кутні зуби, молочні зуби, діафрагма, жувальні м’язи.

Перевір себе. 1. Чим різняться будова осьового скелета і черепа птахів та ссавців? 2. Яка будова зуба ссавця? 3. Чим зуби ссавців відрізняються від зубів плазунів? 4. З яких груп м’язів складається мускулатура вовка? 5. У чому полягають особливості мускулатури ссавців?

Як ти вважаєш? Чому поява у звірів зубів різної будови мала велике значення для історичного розвитку класу Ссавці? Адже недаремно плазунів, від яких походять ссавці, називали звірозубими.

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008