Без різноманітності живих істот не може бути біосфери.

З підручника

§ 16. ПАВУКОПОДІБНІ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image205.jpeg

Поміркуйте

Перед Вами фото павука-вовка. Він має

очі, які дозволяють йому чудово бачити на від-
стані до 30 см. А скільки ж у павука очей, і на-

віщо йому така їх кількість?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image206.jpeg

Основні поняття й ключові терміни: ПАВУКОПОДІБНІ. Павуки. Скор-
піони. Кліщі. Косарики.Сольпуги. Несправжні скорпіони.

Пригадайте! Які ознаки павукоподібних?

Іл. 60. Павук-вовк

ЗМІСТ

Чим зумовлена різноманітність павукоподібних?

Павукоподібні об’єднують майже 70 000 видів, поширених на

всіх материках. Основними групами є павуки, кліщі, скорпіони, коса-
рики, сольпуги та несправжні скорпіони.

Павуки — група павукоподібних, характерними ознаками яких є
наявність отруйних залоз та здатність снувати павутину, що ви-
робляється павутинними залозами. Це найбільша група павукоподіб-
них, з якої описано приблизно 30 000 видів (в Україні — понад 400),
що заволоділи сушею від полярних областей і високих гір до степів і
пустель. У прісній воді живе лише один вид — павук-сріблянка, що
дихає повітрям, яким наповнює підводне гніздо, збудоване з павутини.
Павуки є хижаками, живляться різною тваринною їжею. Єдиним рос-
линоїдним видом, раціон якого на 90 % складають особливі виділення
листків акацій, є багіра Кіплінґа. Отрута деяких павуків небезпечна
для здоров’я та життя людини, наприклад, тарантула та каракурта.
Тарантул кримський поширений на півдні України, може проникати
навіть на територію лісової зони, а каракурт — у Криму та степовій

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image207.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image208.jpeg

Іл. 61. Різноманітність павукоподібних: 1 — павук-сріблянка; 2 — багіра Кіплінга;

3 — тарантул кримський; 4 — павук-скакун; 5 — павук-птахоїд; 6 — скорпіон кримський

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image209.jpeg

§ 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

зоні. Павуки-скакуни мають дуже добрий предметний зір, вони бачать муху в деталях на відстані 8 см. Павуки-скакуни розрізняють кольори. Тривалість життя павуків різна, але більшість із них закінчує життєвий цикл упродовж одного року. Найдовше живуть павуки-птахоїди (не менше 7-8 років). У помешканні людини живе павук домашній, поширений у всьому світі. Серед павуків є види, які не плетуть ловильних сіток. Наприклад, павуки-вовки підстерігають здобич у засідці і наздоганяють її кількома стрибками.

Скорпіони — група павукоподібних, у яких тіло розчленоване на головогруди та довге членисте черевце з жалом. В Україні ці тварини живуть у Криму (скорпіон кримський), Одеській (скорпіон кавказький) та Закарпатській областях (скорпіон карпатський). Їх укуси, як правило, не смертельні для людини, але викликають біль. Укуси великих тропічних видів (наприклад, скорпіона африканського) можуть стати смертельними. Більшість скорпіонів живородні, лише частина відкладає яйця.

Кліщі — група павукоподібних, у яких: 1) повне злиття головогрудей із черевцем; 2) злиття хеліцер і ногощупалець із утворенням голівки; 3) непрямий розвиток. У світовій фауні існує приблизно 20 000 видів. Більшість кліщів вільноживучі (ґрунтові кліщі, хижі кліщі), є паразити рослин (павутинний, галовий кліщі), паразити тварин (тайговий, собачий, бичачий, пір’яні кліщі), паразити людини (коростяний свербун, залозник вугровий). Паразитичні види живуть у покривах, у дихальній, травній, статевій системах. Дорослі кліщі, як і всі павукоподібні, мають 4 пари ходильних ніг.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image210.jpeg

Іл. 62. Різноманітність кліщів: 1 — свербун коростяний; 2 — ґрунтовий; 3 — павутинний
звичайний; 4 — зернові; 5 — собачий; 6 — червоний плодовий

Косарики — група павукоподібних, тіло яких має довгі ходильні ноги та сегментоване черевце, сполучене з головогрудьми широкою основою, а не стеблинкою. Найбільш поширеним видом в Україні є косарик звичайний. Покриви, як правило, дуже тверді, а хеліцери озброєні клешнями. Косарики не отруйні і не мають павутинних залоз. У них є залози, що виділяють різкий пахучий секрет, саме тому косариків майже не їдять хижаки.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image212.jpeg

Іл. 63. Павукоподібні: 1 — сольпуга звичайна, 2 — книжковий несправжній скорпіон,

3 — косарик звичайний

Сольпуги, або фаланги, — павукоподібні, які не мають отруйних залоз і ніколи не снують павутину. Для захоплення й подрібнення їжі в них є потужні хеліцери. Більшість видів мешкає у степах, саванних пустелях усіх континентів і є ненажерливими хижаками. Удень сольпуги ховаються в глибоких норах, а ввечері виходять на полювання.

Несправжні скорпіони — дрібні павукоподібні, схожі на справжніх скорпіонів, але не мають довгого черевця та жала. Живуть під корою, у ґрунті, поширені в усьому світі, але люди рідко їх помічають. Звичайним представником є книжковий несправжній скорпіон, який живе в запилених книгах, гербаріях, колекціях тощо. Проте тут він абсолютно не шкідливий, оскільки винищує личинок молі тощо.

Отже, різноманітність павукоподібних зумовлена способом життя
в певних умовах існування

Яке значення павукоподібних у природі та житті людини?

Павукоподібні відіграють важливу роль у житті природних угруповань. Як хижаки, вони знищують комах, а самі є здобиччю для багатьох дрібних ссавців, птахів, ящірок, жаб тощо. ґрунтові кліщі беруть участь у процесах ґрунтоутворення (панцирні кліщі).

Павукоподібні, знищуючи комах-шкідників сільськогосподарських та лісових насаджень, відіграють позитивну роль. Деяких хижих кліщів широко використовують у біологічній боротьбі зі шкідниками, особливо в закритому ґрунті. Чимало павуків завдають шкоди людині як отруйні тварини. Від укусів каракурта часто гинуть коні та верблюди, вони є небезпечними й для людини. Небезпечною для людини є й отрута скорпіонів, що викликає почервоніння та набряк ураженого місця, нудоту й судоми. Серед павукоподібних є переносники захворювань. Особливо небезпечними є кліщі. Найбільш відомі кліщ тайговий (переносник тайгового енцефаліту), кліщ собачий (переносник туляремії, енцефаліту). Чимало кліщів є збудниками захворювань тварин і людей. Свербун коростяний, паразитуючи в товщі шкіри людини, є збудником корости. Постільний кліщ, живлячись злущеними частинками шкіри, є джерелом алергічних захворювань людини. Свербун коней, свербун собак, свинячий свербун паразитують у шкірі свійських тварин і можуть поселятися в шкірі людини. У домашніх умовах трапляються борошняні кліщі (живуть у борошні) і сирні кліщі (псують сир). Серйозними шкідниками рослин, особливо плодових дерев і кущів, є павутинні кліщі. До Червоної книги України занесено скорпіона кримського та сольпугу звичайну, які є рідкісними видами.

§ 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

діяльність

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image214.jpeg

з’ясуйте

Вивченням павуків займається окрема зоологічна наука. Якщо
ви правильно дасте відповіді на завдання кросворду, то у виділених

клітинках прочитаєте її назву:

1 — павукоподібна тварина з дов-
гими кінцівками; 2 — отруйна
тварина з жалом на хвості; 3 —
павук «чорна смерть»; 4 — най-
більший з павуків; 5 — міфічна
дівчина, з іменем якої пов’яза-
на латинська назва павуків; 6 —
хвороба людини, спричинена од-
ним із видів кліщів; 7 — водяний
павук; 8 — утвір з павутини для
здобичі; 9 — органи дихання па-
вуків; 10 — перша пара ротових
органів павукоподібних; 11 — ди-
хальна трубка павукоподібних.

11
5 7
1 2 3 4 6 8 10
9

Біологія + Відпочинок

Під час роботи на присадибній ділянці,
походів, відпочинку біля озер, ставків не-
обхідно пам’ятати про кліщів і дотримува-
тися певних правил, щоб запобігти їх уку-
сам. Якщо кліщ все ж таки присмоктався
до тіла, необхідно змастити його олією, яка
закриє дихальце. Кліща легше буде вида-
лити пінцетом, похитуючи з боку в бік, або
ниткою, перев’язавши та легенько посми-
куючи. Можна обхопити кліща шматочком
бинта або марлі та намагатися «викрути-
ти» його зі шкіри за ходом годинникової
стрілки. Кліщів, яких ви «впіймали», треба
обов’язково знищити! Поясніть, чому?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image215.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image216.jpeg

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть основні групи павукоподібних? 2. Наведіть приклади павуків. 3. Наведіть приклади кліщів вашої місцевості. 4. Проілюструйте значення павукоподібних у природі. 5. Чи водяться скорпіони й отруйні павуки в Україні? 6. Наведіть приклади рідкісних павукоподібних України.
7-9 7. Чим зумовлена різноманітність павукоподібних? 8. Охарактеризуйте роль павукоподібних у екосистемах. 9. Яке значення павукоподібних у житті людини?
10-12 10. Яке значення для людини має наука про павуків?