Ніде в тваринному царстві не проявляються з такою силою пристосувальні реакції організмів, як у паразитів.

В.А. Догель

§ 22. ПАРАЗИТИЧНІ БЕЗХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

Основні поняття й ключові терміни: ПАРАЗИТИЗМ. Проміжні хазяї. Основні хазяї.

Пригадайте! Які є типи середовищ існування?

Поміркуйте

В українській мові є слова-паразити, які проілюструвала

Е. Мошковська у своєму вірші: «Жив-був цей, як його, ну, значить, і
того, жило це саме зі своєю мамою. Був ще один дивак — це загалом
значить так…». У соціології є поняття про соціальний паразитизм, а в
біології у взаємовідносинах між живими організмами часто фігурують
рослини-паразити, гриби-паразити, у побуті неробів, дармоїдів назива-
ють паразитами. Що ж означає слово «паразит» у біології?

ЗМІСТ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image290.jpeg

Хто такі паразити?

Терміном пара-

зити називають організ-
ми, які живуть за раху-
нок інших організмів-
хазяїв. Паразити, ко-
трі живуть усередині
тіла хазяїна, назива-

ються внутрішніми
паразитами, або ендо-
паразитами (аскариди
в кишечнику людини).

В організм такі парази-
ти проникають з їжею
чи з водою, через шкір-

ні покриви, передають-
ся при контакті з хво-
рими організмами, за

Цикл розвитку печінкового сисуна

остаточним хазяїн

циста

личинка з м’язистим
хвостиком

яйце

личинка з
війками

проміжним

хазяїн

допомогою тварин-пе- реносників. Найчастіше внутрішні паразити живляться соками, тканинами або перетравленою їжею хазяїна. Паразитів, які живуть на зовнішніх покривах хазяїна, називають зовнішніми паразитами, або ектопаразитами (п’явки, блохи та кліщі).

Цикл розвитку котячого сисуна

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image291.jpeg

другий проміжний
хазяїн

image292 image293

Зараження такими паразитами відбувається контактним шляхом, і живляться вони тканинами покривів (коростяні свербуни, коропоїди) чи кров’ю (блохи, п’явки).

Упродовж свого життя паразитичні організми можуть мати одного або декількох хазяїв. Так, аскарида людська паразитує в кишечнику людини все своє життя, а сисуни упродовж свого життєвого циклу мають двох хазяїв — проміжного і остаточного.

Проміжні хазяї — організми, у тілі яких паразит розвивається та часто розмножується безстатево або статево, але без запліднення (партеногенез).

Основні (остаточні) хазяї — організми, у тілі яких паразит розмножується статевим способом.

Крім порушення функцій, пов’язаних з ураженням тканин, паразити викликають отруєння організму хазяїв. Паразитів і спричинені ними хвороби вивчає паразитологія.

Отже, ПАРАЗИТИЗМ — це явище взаємовідносин між різними видами,
коли один із них використовує іншого як джерело живлення та
середовище існування, завдаючи при цьому шкоди.

Які безхребетні тварини є паразитами?

Паразитизм трапляється серед таких груп безхребетних тварин, як кишковопорожнинні, плоскі черви, круглі черви, кільчасті черви, членистоногі, молюски та ін. Серед кишковопорожнинних є вид, який паразитує в ікрі осетрових риб. Це поліподій — єдиний внутрішньоклітинний паразит з групи багатоклітинних тварин. Багато паразитів є серед плоских і круглих червів. Вони спричиняють небезпечні для людей і тварин захворювання, що називають гельмінтозами. Паразитичні черви, або гельмінти, дуже поширені на Землі. Так, тільки в тілі людини можуть жити майже 300 видів гельмінтів. Найпоширенішими паразитичними червами є печінковий сисун, котячий сисун, ціп’як свинячий, ціп’як бичачий, широкий стьожак, ехінокок, аскариди, гострики, трихінела.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image294.jpeg

Іл. 87. Представники паразитів: 1 — поліподій; 2 — ціп’як бичачий;

3 — аскарида людська; 4 — п’явка риб’яча; 5 — коропоїд; 6 — кліщ собачий;
7 — воша головна; 8 — блоха людська

§ 22. Паразитичні безхребетні тварини

image295

Тема 1. Різноманітність тварин

Серед кільчастих червів паразитами є п’явки. Більшість з них харчується кров’ю живителів, якими є риби, земноводні, плазуни, птахи, ссавці. Прикладом таких паразитів є риб’яча п’явка. Вона знаходить здобич за допомогою нюху й прикріпляється до неї присоскою, розташованою на задній частині тіла. Особлива речовина, що міститься в слині, перешкоджає зсіданню крові, тому рана продовжує кровоточити якийсь час, щоб п’явка могла вдосталь поживитися.

Серед членистоногих паразитами є коропоїди, кліщі, блохи, воші та ін. Коропоїди — це невеликі ракоподібні, що живуть на поверхні тіла риб та живляться їхніми соками. Кліщі належать до павукоподібних і є родичами павуків. Зазвичай ці паразити сидять на кінцях стебел трави і чекають на здобич, що проходитиме повз них. Якщо поряд з’являється теплокровна тварина, кліщ стрибає на неї й міцно прикріплюється передніми кінцівками, на яких є чіпкі кігтики. Воші — комахи з плоским тілом, у яких відсутні крила, погано розвинені очі й наявний колюче-сисний ротовий апарат. Ноги в цих істот чіпкі, пристосовані для утримання на волосяному покриві хазяїна. Зір у них слабкий, зате воші дуже добре орієнтуються по запаху. Всі представники групи — ектопаразити більшості ссавців і людини. Це людська воша, тюленяча воша, оленяча воша, заяча воша, свиняча воша та ін. Блохи — паразитичні комахи, у яких відсутні крила, є колючо-сисний ротовий апарат і сильні стрибальні ноги. Тіло цих дрібних комах здавлене з боків, голова маленька з однією парою простих очей і короткими вусиками. Паразитують на тілі звірів і людини й живляться, висмоктуючи кров. Представниками є блохи: людська, пацюкова, котяча, собача та ін.

Отже, паразитичні види зустрічаються в усіх великих систематичних
групах безхребетних тварин.

Які пристосування тварин до паразитичного способу життя?

Упродовж еволюції паразитичні тварини пристосувалися до паразитичного способу життя, основними ознаками якого є певні особливості будови (морфологічні), функцій (фізіологічні) та розмноження (репродуктивні).

таблиця 8. дЕЯКІ ОзнАКи Пристосування ПАразиїіВ

Група Приклади
Особливості

будови

наявність органів прикріплення (присоски, гачки у ціп’яків, колючо-сисного апарату в бліх). Товсті оболонки тіла, непроникні для їдких рідин (аскариди). Відсутність або спрощення органів руху (сисуни).
Особливості

функцій

Безкисневе (анаеробне) дихання. Утворення речовин, що перешкоджають зсіданню крові (п’явки).
Особливості

розмноження

Гермафродитизм і підвищена плодючість. Життєві цикли зі зміною середовища існування та хазяїна. Непрямий розвиток.

Основними заходами попередження зараження паразитами є: ветеринарний контроль за м’ясом на бойнях, ринках; очищення води, захист водойм від забруднення нечистотами; санітарний контроль за сміттєзвалищами в населених пунктах; недопущення використання

незнезаражених фекалій як добрив; систематичні медичні огляди для виявлення та лікування хворих тварин і людей; знищення проміжних хазяїв (наприклад, молюсків, бліх) тощо. Особливо важливими заходами профілактики є дотримання правил особистої гігієни: миття рук перед їдою, боротьба з мухами, переварювання, прожарювання, пересолення м’яса, риби, застосування в їжу митих овочів, фруктів.

Отже, паразити мають різноманітні форми пристосувань,
що забезпечує їх процвітання.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image297.jpeg

навчаємося пізнавати

Зіставте між собою та ви-
значте правильну послідовність етапів
життєвого циклу аскариди людської.

Сформулюйте основні правила для
попередження зараження цим пара-
зитом.

Основні етапи життєвого циклу
аскариди людської: А — підняття ли-
чинок з легенів у глотку й після ко-
втання повторне потрапляння в тонку
кишку, де відбувається перетворення
на дорослі аскариди; Б — вивільнення

личинки з яйця в тонкій кишці; В — статевозрілі аскариди; Г — про-
никнення личинки у кровоносні судини і пізніше в легені; Д — заплід-
нене яйце; Е — інвазійне яйце (після дозрівання в ґрунті); Є — зара-
ження людини (через немиті овочі або забруднену воду, брудні руки).
Біологія + Фітотерапія

Насіння гарбуза використовують для очищення організму від різно-
манітних паразитів. Воно містить речовину (кукурбітин), що згубно діє
на нервову систему червів та призводить до смерті. Гарбузове насіння —
це універсальний засіб, оскільки він не має жодних протипоказань
та не подразнює слизову травного каналу, на відміну від багатьох ап-
течних ліків. А які ще рослини рекомендуються для профілактики й
боротьби з паразитичними тваринами?

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Хто такі паразити? 2. Наведіть приклади зовнішніх і внутрішніх паразитів. 3. Назвіть найпоширеніших паразитичних червів. 4. Наведіть приклади паразитів серед членистоногих тварин. 5. Наведіть приклади особливостей будови паразитів. 6. Назвіть основні заходи попередження зараження паразитами.
7-9 7. Що таке паразитизм? 8. Які безхребетні тварини є паразитами? 9. Як пристосовуються тварини до паразитичного способу життя?
10-12 10. Охарактеризуйте пристосування безхребетних тварин до паразитичного способу життя.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image298.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image299.jpeg

§ 22. Паразитичні безхребетні тварини