Птахи — це рептилії, які піднялися в небо.

Томас Гекслі

§ 31. птахи, їхнє розмноження, різноманітність та
значення

Основні поняття й ключові терміни: Птахи. Яйце. Безкілеві. Пінгвіни.

Кілегруді.

Пригадайте! Хто такі птахи?

розгадайте кросворд

При правильному запов-

ненні вертикальних рядків у ви-
ділених клітинках по горизонталі
ви прочитаєте назву науки про
птахів. 1 — найкращий співак се-
ред птахів; 2 — найбільший сучас-
ний птах; 3 — птахи, що можуть
пірнати на глибину до 540 м;

4 — нелітаючий птах Нової Зелан-
дії; 5 — птах з найдовшим язиком;

 1. — найважчий літаючий птах;
 2. — птахи, які є символом кохан-

ня й вірності; 8 — найменший птах у світі; 9 — найбільша сова України;
10 — відділ ноги птахів із зрослих кісточок стопи; 11 — яйцеклітина пта-
хів із захисними оболонками.

ЗМІСТ

Які особливості розмноження й розвитку птахів?

Розмноження птахів здійснюється статевою системою, яка

представлена парними сім’яниками в самців і одним лівим яєчником у
самок. Птахи є роздільностатевими організмами, у яких внутрішнє за-
пліднення. Розмножуються вони, як і плазуни, за допомогою яєць, що
мають великі розміри, з великим запасом поживних речовин і яйце-
вими оболонками.

Яйце — яйцеклітина, що містить зародок та вкрита оболонками для
захисту й запасу поживних речовин.

У птахів яйце утворюється в яєчнику і формується в яйцепроводі
самок. Дозрівання яєць відбувається досить швидко по черзі — одне за
одним. Під час проходження в ньому яйцеклітина оточується яйцевими
оболонками, якими є тонка надшкарлупова, що захищає від бактерій,
тверда шкаралупна з вапняку, дві тонкі пергаментні підшкаралупні,
білкова, жовткова. Яйця птахів мають особливі білкові утвори — ка-
натики, які підтримують яйцеклітину в певному сталому положен-
ні — зародковим диском догори. На тупому полюсі яйця знаходиться
повітряна камера із запасом повітря для зародка. Шкаралупа захищає
яйце від механічних пошкоджень і має пори для газообміну зародка,
що розвивається. У птахів, які відкладають яйця у відкритих гніздах
або на ґрунті, забарвлення яєць часто збігається з фоном навколиш-
нього середовища, це робить їх малопомітними. Під час розмноження

image412

10

11

2

3

5

6

9

4

8

7

image413

§ 31.Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

г

134

у птахів спостерігаються складні прояви
поведінки (токування у глушеців, танок
у журавлів тощо).

Зародок у яйці птахів розвиваєть-
ся при певній температурі (38-39,5 °С) і
вологості. Перед вилупленням пташеня
просовує дзьоб у повітряну камеру і вди-
хає повітря. На наддзьобку пташеняти
утворюється тимчасовий яйцевий зуб,
яким воно пробиває шкаралупу зсере-
дини й полегшує вихід назовні. Майже
весь розвиток зародка відбувається поза
організмом матері.

Розвиток у птахів прямий. Залежно
від розвитку пташенят, птахів поділя-
ють на виводкові та нагніздні. До ви-
водкових належать птахи, чиї пташеня-
та вилуплюються з яйця розвиненими,
укритими пухом і здатними через кілька

годин або наступного дня рухатися самостійно в пошуках їжі. Проте
в перші дні життя пташенята все-таки потребують обігрівання й часто
ховаються під крила матері. До цієї групи належать качки, гуси, те-
теруки, лебеді тощо. Пташенята в нагніздних птахів (граки, голуби,
дятли, кропив’янки) голі та сліпі, не можуть самостійно живитися й
довго залишаються в гнізді. Батьки тривалий час зігрівають та году-
ють пташенят.

Отже, для птахів характерне яйценародження і прямий розвиток.

Як класифікують птахів?

У зв’язку з поширенням у різних географічних умовах, птахи характеризуються великою різноманітністю, через що їх класифікація має значні труднощі. Найчастіше при вивченні птахів у межах класу Птахи виділяють три групи — Безкілеві (Бігаючі), Пінгвіни (Плаваючі), й Кілегруді (Літаючі).

Безкілеві — група птахів, які не здатні до польоту. У цих тварин довга шия, недорозвинені крила, грудина без кіля й добре розвинені задні кінцівки. Поширені безкілеві птахи в Південній півкулі (Африка, Австралія, Нова Зеландія, Південна Америка). Живуть на відкритих степових просторах або в чагарниках і живляться рослинною їжею та дрібними тваринами. Тип розвитку — виводковий. Представниками групи є страус африканський, страуси американські (нанду північний і довгодзьобий), казуар звичайний, страус австралійський (ему), ківі звичайний та ін.

Пінгвіни — група птахів, які втратили здатність до польоту й пристосувалися до плавання та пірнання. У цих істот тіло обтічне з лускоподібним оперенням, крила перетворилися на ласти, пальці з плавальною перетинкою, грудина має розвинений кіль, кістки важкі та ін. Пінгвіни поширені в Південній півкулі, від берегів Антарктиди до Австралії,

image415

Іл. 127. 1 — виводкові пташенята
гуски сірої; 2 — нагніздні пташенята
кропив’янки садової

Африки й Південної Америки. Представ-
ляють цю групу такі види, як
пінгвін ім-
ператорський, королівський, галапагось-
кий, очковий, малий, золотоволосий та ін.

Кілегруді — група птахів, які зберег-
ли здатність до польоту. Ці птахи ста-
новлять значну частину сучасних видів.

У них грудина має добре розвинений
кіль, кістки пневматичні, пір’я має зім-
кнуті опахала, розвинена куприкова
кістка та ін. Кілегруді об’єднують близь-
ко 35 рядів птахів, серед яких виділяють:

Куроподібні, Гусеподібні, Дятлоподібні,

Соколоподібні, Совоподібні, Сивкоподіб-
ні, Голубоподібні, Лелекоподібні, Журав-
леподібні й Горобцеподібні.

У процесі еволюції птахи заселили
найрізноманітніші місця існування, що
спричинило утворення в птахів різних

систематичних груп подібних ознак у будові і поведінці. Унаслідок
цього птахів об’єднують в екологічні групи: птахи лісу, птахи боліт,
птахи водойм, птахи степів. Найхарактернішою особливістю різних
екологічних груп птахів є політ та форма крил.

Отже, в основу класифікації птахів покладено особливості,
пов’язані з будовою скелета, внутрішніх і зовнішніх органів,
розмноження, розвитку та способу життя.

image416

Іл. 128. Представники безкілевих і
пінгвінів: 1 — страус африкнський;
2 — пінгвін імператорський

Яке значення птахів у природі та житті людини?

Птахи відіграють значну роль у поширенні насіння рослин (наприклад, сойки, дрозди, кедрівки). Окремі види птахів (нектарниці, колібрі), живлячись нектаром рослин, сприяють перехресному запиленню квіток. Між птахами та іншими видами тварин у природі існують складні взаємозв’язки. Наприклад, хижі птахи поїдають, у першу чергу, ослаблених і хворих тварин, сприяючи природному добору. Грифи, стерв’ятники поїдають загиблих тварин, тому є санітарами екосистем. Комахоїдні птахи, як правило, корисні для рослин, оскільки живляться личинками різних комах, що завдають рослинам великої шкоди. Особливо значну кількість комах поїдають горобцеподібні, приносячи величезну користь сільському й лісовому господарству. Проте є птахи, які завдають шкоду людині: живляться корисними для неї комахами (осоїди, бджолоїдки), завдають шкоди садівництву (шпаки), обламують гілки для будування гнізда (граки), продовбують кору й деревину (дятли), переносять збудників інфекційних та глистяних хвороб людини (голуби, качки, чаплі). Птахи є господарями кліщів, які переносять хвороби людини і тварин (наприклад, енцефаліт).

Птахи також становлять значну промислову (куріпки, перепілки, фазани) і декоративну (щиглики, папуги) цінність. Існує окрема галузь тваринництва, що займається розведенням сільськогосподарсь-

image417

§ ЗІ.Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення

Тема 1. Різноманітність тварин

ких птахів для отримання м’яса, яєць, пуху, пір’я — птахівництво. До Червоної книги України занесені 67 видів птахів: пелікан рожевий, баклан малий, жовта чапля, лелека чорний, лебідь малий, скопа, лунь польовий, канюк степовий, беркут, орлан-білохвіст, гриф чорний, сип білоголовий, сокіл-сапсан, боривітер степовий, глушець, журавель сірий, пугач, сова бородата, сипуха, сорокопуд червоноголовий, шпак рожевий, очеретянка прудка, корольок червоноголовий, кам’яний дрізд строкатий, вівсянка чорноголова та ін.

діяльність

навчаємося пізнавати

Самостійна робота

 1. З допомогою ножиць проколіть шкаралупу і вилийте вміст яйця у
  ванночку.
 2. Розгляньте шкаралупу яйця. Знайдіть пори, підшкаралупну оболон-
  ку й повітряну камеру. Які їх особливості будови й значення?
 3. Дослідіть вміст яйця, вилитого у ванночку, знайдіть жовток, білок
  і канатики. Вивчіть у жовтку зародковий диск. Чому він постійно
  розташований у верхній частині яйця? Яке значення мають білок і

жовток яйця?

 1. Визначте назву позначених на ма-
  люнку складових частин яйця,
  якими є:
  шкаралупа, підшкаралу-
  пові оболонки, повітряна камера,
  білкова оболонка, жовткова обо-
  лонка, жовток, зародковий диск,
  канатики (халази).
 2. Заповніть таблицю «Будова і
  функції яйця птахів».

image418

5

image419

частини будови яйця Функції частин яйця

6. Зробіть висновки, у яких обґрунтуйте зв’язок будови яйця з його функціями.

Практична робота № 2

виявлення прикладів пристосувань до способу життя

У РІЗНИХ ПТАХІВ

Мета: виявити риси пристосованості
різних видів птахів до способу
життя; закріпити знання про
істотні ознаки птахів.

Обладнання: ілюстрації (колекції,

світлини) та короткий опис окре-
мих видів птахів, поширених в
Україні та своїй місцевості.

Качка-крижень (Anas platyrhyn-
chos) — перелітний птах ряду Гусе-
подібні, який зустрічається в Україні

image420

image422

image423

повсюдно. Живе в прісних водоймах, зарослих
очеретами, травою. Швидко літає, добре пірнає,
вдень ховається, а вночі випливає і перелітає до
місць годівлі. Живиться рослинною їжею, кома-
хами, молюсками, дрібною рибою, ракоподібни-
ми. Особливістю поведінки є піклування про своє
оперення.

Дятел строкатий великий (Dendrocopos ma-
jor) — осілий птах ряду Дятлоподібні. Населяє
найрізноманітніші лісові ділянки, старі парки,
сади, майже скрізь є звичайним, численним ви-
дом. Навесні та влітку поїдає різних комах та їх

личинок, а восени і взимку птах переходить
на рослинну їжу. Птахи можуть лазити по
бічних гілках, але ніколи не опускаються
вниз головою. Самець відрізняється від самки
червоною поперечною смужкою на потилиці.

Яструб великий (Accipiter gentilis) — птах
ряду Соколоподібні, який в Україні є осілим
і трапляється на всій території. Порівняно
короткі крила і довгий хвіст вказують, що
яструб великий — лісовий мешканець. Віддає

перевагу гніздуванню в лісі, який багатий старими і високими де-
ревами. Живиться переважно птахами, яких здобуває сам, 80-90 %
здобичі складають дрозди, дятли, сойки, ворони, грачі, голуби. Самки
більші від самців.

хід роботи:

 1. Прочитайте опис птахів, уважно розгляньте їх, зверніть увагу на дзьоб, кінцівки, крила й форму тіла. Назвіть спосіб життя цих тварин та визначте декілька рис пристосованості до їхнього способу життя.
 2. Заповніть таблицю.
назва виду місце існування Спосіб життя риси пристосованості

3. Оформіть звіт або підсумки практичної роботи.

image424

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Що таке яйце? 2. Назвіть групи птахів залежно від особливостей розвитку. 3. Назвіть систематичні групи птахів. 4. Наведіть приклади безкілевих та кілегру- дих птахів. 5. Назвіть птахів своєї місцевості. Наведіть приклади птахів Червоної книги України.
7-9 7. Які особливості розмноження й розвитку птахів? 8. Як класифікують птахів? 9. Яке значення птахів у природі й для людини?
10-12 10. Обґрунтуйте зв’язок будови яйця птахів з його функціями.

§ ЗІ.Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення