Ноги — всьому голова.

Дитяча енциклопедія

§ 14. РАКОПОДІБНІ, ЇХНЯ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Основні поняття й ключові терміни: РАКОПОДІБНІ. Нижчі ракоподібні. Вищі ракоподібні.

Пригадайте! Які ознаки ракоподібних?

З’ясуйте

image180

3 5 7 12
6 8
2 11
1 4 9 10

Вивченням ракопо-

дібних займається окрема
зоологічна наука. Якщо ви
правильно дасте відповіді на
завдання кросворду, то у ви-
ділених клітинках прочитаєте
її назву: 1 — органи захисту й
нападу рака річкового; 2 — во-
дяна блоха; 3 — органи дихан-
ня ракоподібних; 4 — одноока
ракоподібна тварина; 5 — речо-
вина, з якої складається пан-
цир раків; 6 — морський рак

без клешень; 7 — рідина кровоносної системи раків; 8 — перші три пари ротових органів рака; 9 — морський рак із клешнями; 10 — відділ тіла ракоподібних; 11 — забарвлююча речовина покривів; 12 — періодична заміна покривів у рака.

ЗМІСТ

Які особливості нижчих ракоподібних?

До ракоподібних належать понад 50 000 видів, що діляться на

дві великі групи — нижчі та вищі ракоподібні.

Нижчі ракоподібні — це ракоподібні з непостійною кількістю
сегментів. Вони дрібні за розміром і є переважно гермафродитами.
Живуть, зазвичай, у товщі води, є серед них і паразити (наприклад,
коропоїди). Серед нижчих ракоподібних можна виділити (для озна-
йомлення) такі групи: зяброногі, веслоногі, вусоногі, коропоїди.

image181

і

3

4

Іл. 54. Нижчі ракоподібні: 1 — артемія; 2 — дафнія; 3 — циклоп; 4 — морська качечка;

  1. — коропоїд

Зяброногі — це найпримітивніші ракоподібні, у яких ніжки одночасно служать для плавання, дихання й спрямовування їжі до рота. До цієї групи належить артемії, відомі тим, що можуть жити в дуже солоних водоймах. Зяброногими є й такі гіллястовусі рачки, як дафнії.

§ 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення

image182

Тема 1. Різноманітність тварин

Цю тварину за її стрибкоподібний спосіб пересування у воді у народі називають «водяною блохою».

Веслоногі пересуваються за допомогою першої пари вусиків, які мають вигляд весел. У веслоногих є лише одне просте око, як у міфічної істоти з давньогрецького міфа. До цієї групи належить циклопи — хижаки, які живляться дрібними безхребетними тваринами.

Вусоногі мають м’яке тіло, черепашку з вапнякових пластинок і вусикоподібні ноги для дихання та ловлі здобичі. Через прикріплений або паразитичний спосіб життя вони є гермафродитами й мають спрощену будову. Найвідомішими представниками є морські жолуді, морські качечки та ін.

Ще однією групою паразитичних ракоподібних є коропоїди. Паразитують на шкірі й зябрах риб, тритонів, пуголовків жаб і деяких молюсків. Їхні ротові органи перетворилися на хоботок для висмоктування крові.

Отже, нижчі ракоподібні мають кінцівки, що здійснюють функції
дихання, плавання й живлення.

чим відрізняються вищі ракоподібні?

Вищі ракоподібні — це ракоподібні з постійною кількістю сегментів тіла. Це тварини середніх та великих розмірів, у них міцний панцир, характерна роздільностатевість. Із вищими ракоподібними знайомимося на прикладі таких груп: рівноногі, різноногі, ротоногі, десятиногі.

Рівноногі об’єднують водяних та наземних ракоподібних, які мають однакові черевні та грудні кінцівки. Найбільш відомим видом рівноно- гих раків є мокриця звичайна, що зустрічається у вологому ґрунті та в лісовій підстилці, сирих підвалах. У прісних водоймах поширені схожі на мокриць водяні віслючки, які живляться рештками рослин, у морях — морські таргани.

Різноногі, або бокоплави, мають стисле з боків тіло й різні кінцівки, що спеціалізовані для плавання боком, ходіння й стрибання. Живляться рештками, є серед них і паразити (наприклад, китові воші). Найвідомішим у цій групі є бокоплав озерний.

4

6

Іл. 55. Вищі ракоподібні: 1 — мокриця звичайна; 2 — бокоплав озерний;

3 — рак-богомол японський; 4 — рак-самітник Діогена; 5 — трав’яний краб;
6 — креветка піщана; 7 — омар європейський; 8 — лангуст звичайний

image185

Ротоногі, або раки-богомоли, — це хижі ракоподібні, у яких друга пара ногощелеп видозмінилася в потужні хапальні кінцівки, добре розвинений зір. Очі цих істот мають найскладнішу будову. Найвідомі- шим видом є рак-богомол японський.

Десятиногі — це найвище організовані ракоподібні, більшість з яких живе в морях, деякі — у прісноводних водоймах та на суходолі. Ці тварини мають 5 пар ходильних ніг і клешні на першій парі. У наших прісних водоймах поширені два види раків — широкопалий та вузько- палий. Окрім річкових раків, до цієї групи належать раки-самітники, краби, креветки, омари, лангусти.

Раки-самітники — морські раки з м’яким спіралеподібним черевцем і несиметричними клешнями. Найцікавіша риса раків-самітників — співдружність деяких видів з актиніями. До раків-самітників належить і найбільший представник ракоподібних — японський краб- павук, розміри його кінцівок можуть становити чотири метри. У Чорному морі є рак-самітник Діогена.

Краби — десятиногі раки, у більшості задня частина тіла вкорочена. Мають дуже товстий зовнішній скелет та невелике черевце, підігнуте під головогруди. Розповсюджені краби в усіх океанах, є багато прісноводних (прісноводний краб) та сухопутних крабів (краб пальмовий злодій). У Чорному морі поширений трав’яний краб.

Креветки — найпримітивніші десятиногі, які розповсюджені в усіх морях та океанах. Деякі види креветок живуть у симбіозі з великими рибами, вони збирають з риби зовнішніх паразитів та відмерлу луску (креветка-чистильник). У Чорному та Азовському морях живуть піщана, трав’яна, зелена, тигрова креветки.

Омари — великі десятиногі ракоподібні з великими клешнями, подібні до річкових раків. Живляться безхребетними, на яких полюють уночі. Найбільшим у цій групі є омар європейський.

Лангусти — десятиногі ракоподібні з довгим черевцем. На відміну від омарів, вони не мають клешень, усе тіло й товсті антени вкриті шипами. Основним ворогом лангустів є восьминоги. У помірних водах Європи проживає лише лангуст звичайний.

Яка роль ракоподібних у природі та житті людини?

Ракоподібні є важливою ланкою в ланцюгу живлення. Зокрема, дрібні ракоподібні (водяні віслюки, дафнії, циклопи) складають основну частку планктону та є основним кормом для риб і багатьох інших видів тварин. Чимало ракоподібних є природними фільтраторами води (морські жолуді). Річкові раки виконують роль санітарів водойм, тому що переробляють органічні рештки.

Багато ракоподібних (річковий рак, камчатський краб, креветки, омари, лангусти) є об’єктами промислу та використовуються людиною в їжу. Окремі види (дафнії) розводять у спеціальних басейнах для того, щоб підгодовувати молодь осетрових і лососевих риб. Є ракоподібні, які живуть у акваріумах (блакитний кубинський рак). У тілі деяких ракоподібних проходить розвиток червів — паразитів людини. Циклоп є проміжним хазяїном у циклі розвитку стьожака широкого та ришти,

§ 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення

а раки, як і краби, є другим проміжним хазяїном у розвитку сису-
на легеневого. Серед ракоподібних є паразити (коропоїди), через які
інколи гине риба. Морські жолуді спричинюють збитки в судноплав-
стві. Ними обростають днища суден, і це сповільнює їх плавання. До
Червоної книги України занесено 26 видів ракоподібних, серед яких
річковий рак широкопалий, кріт морський, краб трав’яний, краб во-
лохатий, краб кам’яний, краб мармуровий, краб прісноводний та ін.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Самостійна робота з ілюстраціями

Розгляньте ілюстрації та зіставте назви тварин із їх зобра-

женнями: 1 — річковий рак вузькопалий, 2 — блакитний кубинський
рак, 3 — пальмовий злодій, 4 — камчатський краб, 5 — лангуст, 6 — мор-
ський жолудь, 7 — омар, 8 — коропоїд.

image188

А

Б

Д

є

Ж

Біологія + Кулінарія

Крабові палички (імітація крабового м’яса) —
вид продуктів штучно створених із обробленого
рибного білка або подрібненого м’яса океаніч-
них риб (минтай, хек). За формою та кольором
нагадують м’ясо крабової клешні. Усупереч
назві, крабові палички зовсім не містять м’я-
са крабів. Чому ж крабові палички займають
четверте місце у списку шкідливих продуктів
харчування?

image189

image190

результат

image191

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть дві групи ракоподібних. 2. Наведіть приклади нижчих раків. 3. Назвіть представників вищих раків. 4. Наведіть приклади десятиногих раків. 5. Назвіть ракоподібних, поширених в Україні та вашій місцевості. 6. Наведіть приклади рідкісних ракоподібних.
7-9 7. Які особливості нижчих ракоподібних? 8. Чим відрізняються вищі ракоподібні? 9. Яка роль ракоподібних у природі та житті людини?
10-12 10. Якими ознаками відрізняються ракоподібні різних видів?

image192