Щоб рибку з’їсти, потрібно у воду лізти.

Українське прислів’я

§ 25. риби, їхня різноманітність та значення

Основні поняття й ключові терміни: хрящові риби. Акули. Скати. ПроменЕПЕрі риби. Хрящекістні риби. новопері риби.

Пригадайте! Хто такі риби?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image329.jpeg

новини зі світу науки

Норвезькі та фінські вчені виявили, що молода форель має
здатність зменшувати довжину свого тіла на 10 %, тобто на
1 сантиметр. Науковці вважають, що така особливість допо-
магає цим рибам зберігати енергію при нестачі їжі.

У південно-східній частині Тихого океану, недалеко від берегів Перу, біологам вдалося знайти новий вид риб. Новознайдені риби-равлики мешкають на глибині більше 7 000 метрів.

Риба-дракон — саме так фахівці назвали унікальну рибу, у якої зуби ростуть прямо на язиці. Вона має невеликі розміри (близько 25 см), тому не є небезпечною.

зміст

Які особливості та основні групи хрящових риб?

ХРЯЩОВІ РИБИ — це риби, які мають хрящовий скелет і

живуть переважно в солоній воді. Найхарактернішими особливостя-
ми цих риб є відсутність зябрових кришок та плавального міхура,
несиметричний хвостовий плавець, внутрішнє запліднення та прямий
розвиток. Вони більш давні, ніж кісткові риби, але не примітивні. До
хрящових риб належить декілька груп, серед яких найвідоміші акули

та скати.

Типовим представником хрящових
риб є катран звичайний, або морська
собака — живородна акула, яка живе по-
близу Чорноморського узбережжя Украї-
ни, розміри не перевищують 150 см, а
маса досягає 15-20 кг, тримається зграя-
ми в придонних шарах води.

Акули — група хрящових риб з об-

Іл. 96. Катран звичайний

тічним видовженим тілом, поширених

здебільшого в морях і океанах. Більшість акул є хижаками, які мають дуже гострі зуби в декілька рядів. Тіло вкрите особливою лускою, що має дентин й емаль. Ці речовини надають лусці твердості й стійкості, що забезпечує для акули непоганий захист від хижаків й паразитів і не створює перешкод для швидкого руху. Акули не мають плавального міхура й щоб не потонути повинні весь час рухатись. Крім того, тільки завдяки великій швидкості їхні зябра омиваються необхідною для дихання кількістю води. Акули надзвичайно короткозорі, але володіють прекрасним нюхом і добре розвиненою бічною лінією.

Цікава особливість акул — це їхнє розмноження. Вони відкладають яйця, що мають здатність прикріплюватися до підводних предметів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image330.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image331.jpeg

Плодючість акул невелика і складає
від 1 до 500 яєць. Але більшість акул
народжують живих дитинчат.

Найвідомішими із акул є такі
планктоноїди як китова і велетенсь-
ка акули, а також хижі й небезпеч-
ні для людини акули — акула-молот
та велика біла акула.

Скати — це група хрящових риб із
сплющеним широким тілом, пошире-
них здебільшого в морях і океанах.

У всіх скатів грудні плавці зроста-
ються з головою, спинні й хвостові
плавці дуже малі, анальних плавців

немає. Ротовий отвір, ніздрі й зяброві щілини знаходяться на черевній
стороні тіла. На відміну від акул, у скатів немає гострих зубів, а шкіра
у них гладка. Більшість скатів малорухливі, мешкають на дні (напри-
клад, хвостокол) й лише деякі (наприклад, манта) вільно плавають
у товщі води. Серед скатів є яйцекладні (наприклад, морська лисиця)
та живородні (наприклад, морський кіт). Трапляються представники з
цікавими назвами. Наприклад, риба-гітара, риба-пилка, скати-метели-
ки, морський диявол тощо.

Отже, найзагальнішими особливостями хрящових риб,
до яких належать акули й скати, є особлива (плакоїдна) луска,
хрящовий ендоскелет, різнолопатевий хвостовий плавець,
відсутність зябрових кришок і плавального міхура .

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image333.jpeg

Іл. 97. Зовнішня будова акули:

  1. — голова; 2 — тулуб; 3 — хвіст; 4 — очі;

5 — рило; 6 — зяброві щілини;

7 — передній спинний плавець; 8 — задній спинний плавець; 9 — грудні плавці (парні); 10 — черевні плавці (парні);

  1. — хвостовий плавець (несиметрич

ний); 12 — анальний плавець

Які особливості та основні групи променеперих риб?

ПРОМЕНЕПЕРІ РИБИ — це група риб
із кістковим скелетом й кістковою лус-
кою на тілі. Це найчисленніша група
серед усіх хордових, яка відрізняються
від хрящових риб низкою ознак. Вони
мають плавальний міхур, зяброві криш-
ки, відкладають для розмноження ікру

й мають непрямий розвиток (ікра — ли- Іл. 98. Окунь річковий

чинка — мальок — дорослі особини). У переважної більшості кісткових риб запліднення зовнішнє.

Типовим представником є окунь річковий — прісноводна риба, яка живе здебільшого осіло, поодинці. Усі плавці, крім хвостового, мають нерозчленовані гострі колючі промені. Зяброва кришка у верхній частині закінчується гострим шипом, деколи подвійним. Забарвлення зеленувато-жовте, з боків є від 5 до 9 темних поперечних смуг.

Променепері риби характеризуються великою різноманітністю, вона об’єднує близько 90 % усіх риб. Їх поділяють на дві групи: Хря- щекістні і Новопері.

Хрящекістні риби — група променеперих риб, у яких скелет складається в основному з хрящової тканини, рот знизу, хвостовий пла-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image335.jpeg

Тема 1. Різноманітність тварин

вець різнолопатевий. Представників цієї групи найкраще ілюструють Осетроподібні (білуга, осетер європейський, севрюга, стерлядь). Це донні риби, пристосовані до живлення придонними, зазвичай, безхребетними тваринами. Більшість осетроподібних — прохідні, вони живуть у морях, а розмножуються у річках.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image337.jpeg

Іл. 99. Представники Хрящекістних (1 — стерлядь) та Новоперих (2 — йорж)

Новопері риби — група променеперих риб, у яких скелет складається в основному з кісткової тканини, рот на передній частині голови, хвостовий плавець рівнолопатевий. Вони можуть рухатися швидше, їх луска і скелети полегшилися, а щелепи стали сильнішими. До цієї групи належать такі ряди, як Вугреподібні (вугор європейський, вугор американський, мурени), Оселедцеподібні (оселедці, сардина, кілька, шпроти, анчоуси), Лососеподібні (кета, горбуша, нерка, сьомга, форель), Коропоподібні (плітка, тараня, сазан, коропи, карасі, лящ, лин, товстолобик, краснопірка, в’юн), Окунеподібні (окуні, судак, йорж, тунці, скумбрії, макрелі, риба-меч), Щукоподібні, Сомоподібні, Кам- балоподібні та ін. Целакантоподібні (латимерія коморська, латимерія індонезійська) і Дводишні (рогозуби, лусковики) в сучасній таксономії розглядаються в складі такої самостійної групи, як Лопатепері.

Отже, найзагальнішими особливостями променеперих риб,
до яких належать хрящекістні й новопері риби, є кісткова луска,
кістковий ендоскелет, зяброві кришки й плавальний міхур.

Яке значення риб у природі й для людини?

У природі риби мають велике значення для всіх водних екосистем як складової харчового ланцюга.

Риби, як промислові тварини, дають риб’ячий жир, клей, шкіру. Промисловими рибами фауни України є: у річках — окунь, лящ, щука, лин, сом, в’язь, форель, у ставках — короп дзеркальний, товстолобик, амур білий, у морях — хамса, ставрида, скумбрія, шпроти, лящ, судак, бички, оселедці та ін. Риби вживаються в їжу (оселедці, камбала, коропи, кета, ставрида). Окрім продуктів харчування, риба є сировиною для отримання ліків (риб’ячого жиру, багатого на вітамін А та вітаміни Б), кормів для тварин (риб’ячої кісткової муки), технічного жиру, клею, шкіри та ін. Деякі риби є проміжними хазяями для паразитичних червів (сисуна котячого). Серед риб є немало і отруйних тварин, яких потрібно знати і оберігатися (риби-камінь, риби-фугу). Риб використовують як біологічний метод боротьби з шкідниками (гамбузію для знищення личинок малярійного комара). Багато людей займається утриманням акваріумних рибок, від споглядання яких отримують насолоду і користь для здоров’я (гупі, вуалехвости, сомики). Риби є об’єктом спортивного рибальства (коропи, лящі).

До Червоної книги України занесено 32 види риб: шип, стерлядь, осетер атлантичний, білуга чорноморська, лосось чорноморський, лосось дунайський, харіус європейський, вирезуб, марена дніпровська, морський коник чорноморський, судак морський, чоп великий, чоп малий, йорж смугастий, бичок золотистий, морський півень, морський чорт та ін.

10

діяльність

з’ясуйте

Вивченням риб займаєть-
ся окрема зоологічна наука. Якщо
ви правильно дасте відповіді на
завдання кросворда, то у виділе-
них клітинках прочитаєте її на-
зву: 1 — кінцівки риб; 2 — гідро-
статичний апарат кісткових риб;

3 — відкладання ікри з подальшим
заплідненням; 4 — хижа кісткова
риба Амазонки з гострими зубами;

  1. — стадія розвитку кісткових риб;
  2. — цінна прісноводна риба прохо-
    лодних річок; 7 — найпоширеніша

промислова риба, яку людина розводить у ставках; 8 — акваріумна риб-
ка; 9 — скляна посудина для утримання риб; 10 — органи дихання риб.
Біологія + Фізика

3

9

Виробляти електричний струм можуть електричний сом (1), електричний вугор (2), електричний скат (3) та ін. На сьогодні відомо понад 50 видів прісноводних і морських риб, здатних генерувати слабкі й сильні електричні розряди. Найпотужнішим джерелом струму озброєний електричний вугор. Його електричні органи, що займають більше 2/3 довжини тіла, здатні давати струм напругою до 500 вольт! Що таке електричний струм? Як влаштовані електричні органи риб?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image339.jpeg

СЯ

результат

Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Назвіть декілька особливостей хрящових риб. 2. Наведіть приклади хрящових риб. 3. Назвіть декілька особливостей кісткових риб. 4. Наведіть приклади кісткових риб. 5. Яке значення риб у природі? 6. Яке значення риб для людини?
7-9 7. Які особливості та різноманітність хрящових риб? 8. Які особливості та основні групи променеперих риб? 9. Яке значення риб в природі й для людини?
10-12 10. Як називається і яке значення має наука про риб?

§ 25. Риби, їхня різноманітність та значення

Сторінка ілюстрацій

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image342.jpeg

Іл. 100. Різноманітність акул: 1 — велетенська акула-молот (на голові має електричні органи, що вловлюють електричні розряди в 1/1000000 вольта); 2 — акула-ангел (придонна акула, подібна до скатів); 3 — акула-пилконіс (має вусики з електрорецепторами); 4 — велетенська акула (живиться планктоном, досягає до 12 м у довжину); 5 — китова акула (найбільша серед риб, довжина досягає 20 м, живиться планктоном); 6 — сіро-блакитна акула, акула-мако (найшвидша з акул); 7 — акула морська лисиця (має найдовший хвостовий плавець, яким глушить рибу під час полювання); 8 — тигрова акула (найбільш небезпечний вид акул, довжина досягає 9 м)

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image343.jpeg

Іл. 101. Різноманітність скатів: 1 — морський кіт, або хвостокол (є й у Чорному морі, має хвіст із зазубреною голкою й отрутою); 2 — риба-пилка (довжина досягає 6 м); 3 — скат морська лисиця (є й у Чорному морі, інша назва скат колючкуватий); 4 — риба-гітара (відрізняється відсутністю дволопатевого хвостового плавця); 5 — манта, або морський диявол (найбільший зі скатів, довжина досягає 7 м); 6 — електричний скат (має електричні органи, що утворюють розряди близько 70 В)

4

7

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image344.jpeg

Іл. 102. Різноманітність променеперих риб: 1 — оселедець чорномор-
ський (ряд Оселедцеподібні); 2 — лосось чорноморський (ряд Лососе-
подібні), 3 — короп звичайний (ряд Коропоподібні); 4 — сом звичайний
(ряд Сомоподібні), 5 — щука звичайна (ряд Щукоподібні); 6 — вугор
звичайний (ряд Вугреподібні); 7 — судак (ряд Окунеподібні); 8 — бичок
річковий (ряд Окунеподібні); 9 — камбала (ряд Камбалоподібні)

image345