§ 2. Різноманітність тварин та їх класифікація

Основи систематики тварин

Нині на планеті Земля налічується кілька мільйонів видів живих істот, що різняться живленням, будовою та способом життя. Проте чимось відрізняючись, вони у чомусь і подібні. До того ж одні види настільки подібні, що розрізнити їх може лише спеціаліст після детального вивчення, інші різняться істотно (це помітить кожний), а ще інші взагалі не схожі, навіть здається, що вони не мають нічого спільного в будові й способі життя. Подібність живих організмів дає змогу вченим об’єднувати їх за ступенем спорідненості в певні групи.

Упорядкування всієї різноманітності живих організмів є одним з найважливіших завдань біології. Цим займається наука систематика (від грец. система — ціле, що складається з частин). Основи систематики заклав шведський природознавець Карл Лінней понад 250 років тому. У праці «Система природи» він описав і класифікував 10 000 видів рослин і 4200 видів тварин. Багато з того, що зробив Лінней, не втратило свого значення і сьогодні. Проте система Ліннея була недосконалою, бо він об’єднував організми у групи на підставі поодиноких ознак, які вважав дуже важливими, і не враховував ступінь спорідненості організмів. От і виходило, що таких різних тварин, як слон, мурахоїд, морж і панголін (це дивовижне звірятко, схоже на оживлену шишку, живе в Південній Америці), Лінней включив до однієї групи тільки тому, що вони мають одну подібну ознаку — незвичайну будову зубів. Система класифікації Карла Ліннея дістала назву штучної.

Сучасна систематика використовує багато ознак і враховує споріднені зв’язки видів, що допомагає об’єднати організми в систематичні групи за принципом їхньої спорідненості. Таку систему називають природною. Основна категорія систематики — вид.

7

Вид — це сукупність особин, які мають спільні ознаки, що відрізняють їх від інших особин. Представники одного виду схрещуються між собою, даючи здорове плідне потомство.

Назва виду складається з двох латинських слів, наприклад: Canis familiaris — собака свійський. Перше слово означає рід, а друге — вид тварини.

• Можна сказати, що ці два латинських слова — «прізвище» та «ім’я» тварини.

Наприклад, до родини Котячі належать і лев, і тигр, і леопард. Вони мають

одне «прізвище* — «Пантера*. Проте лев називається «Пантера на ім’я

Лев», тигр — «Пантера на ім’я Тигр», а леопард — «Пантера на ім’я Леопард».

Отже, близькі види об’єднують у категорію рід, а близькі роди утворюють категорію родина. Наприклад, до родини Собачі належать, крім роду Собака, рід Лисиця і рід Песець. Близькоспоріднені родини утворюють ряди. Так, родина Собачі разом з родинами Котячі, Кунячі та іншими складають ряд Хижі. Ряди об’єднують у класи, а класи — в типи. Наприклад, ряд Хижі належить до класу Ссавці, що входить до типу Хордові (мал. 2).

Нарешті, всі типи утворюють царство Тварини.

ТИП

Хордові

КЛАС

Ссавці

РОДИНА

Котячі

ВИД

Кіт лісовий

г

вид

Рись звичайна

вид

Тигр звичайний

вид

¥ І?

Собака свійський

Мал. 2. Схема класифікації хижих звірів.

8

Таким чином, в основу сучасної класифікації тварин покладено принцип об’єднання їх у групи за ознакою подібності будови, що вказує на ступінь їхньої спорідненості.

Наука, яка вивчає закономірності класифікації живих істот, називається систематикою. Сучасна систематика базується на принципі спорідненості окремих видів та цілих їх груп і являє собою природну систему організмів.

Терміни і поняття: систематика, штучна і природна системи, вид, рід, родина, ряд, клас, тип.

Перевір себе. 1. Для чого потрібна наука систематика? 2. Що таке штучна, а що — природна система? 3. Назви найголовнішу категорію систематики. 4. Які систематичні категорії зоології тобі відомі? Як вони підпорядковані одна одній?

Як ти вважаєш? 1. Чому вид — основна категорія систематики? 2. Чому, визначаючи поняття вид, підкреслюють здатність особин одного виду схрещуватися, залишаючи плідне потомство?

Видатні біологи України

Мечников Ілля Ілліч (1845—1916). Знаний біолог, академік, почесний член Петербурзької академії наук, Американської академії мистецтв і наук, Паризької академії наук. Народився в с. Іванівка Харківської області. Закінчив Харківський університет. Працював в Одеському університеті, був завідувачем Одеської бактеріологічної станції. Вивчав питання порівняльної будови тварин, особливості їх розвитку, сформулював першу теорію виникнення багатоклітинних тварин, один з авторів теорії зародкових листків.

Ковалевський Олександр Онуфрійович (1840—1901). Зоолог-ево-люціоніст. Професор Київського та Одеського університетів, директор Севастопольської біологічної станції. Зробив вагомий внесок у вивчення особливостей розвитку морських безхребетних тварин, що допомогло з’ясувати шляхи еволюції тваринного світу. Один із засновників теорії зародкових листків, згідно з якою розвиток систем органів у тварин відбувається з певного шару клітин зародка.

9

ТВАРИН

Як побудована тварина? Що в неї «усередині»? Що таке жива тканина? Чому тварини здатні відчувати? Як вони розмножуються, завдяки чому ростуть? Як рухаються? Звідки береться життєва енергія? Що таке середовище існування?

Відповіді на ці та багато інших запитань ти знайдеш у цьому розділі.

Будова клітини

Клітина є структурною одиницею будь-якого живого організму.

• Що таке «структурна одиниця»? Для будинку, наприклад, нею є цегла. Цеглини, з яких споруджують будинки, однакові, а от самі будинки можуть бути абсолютно різні: одноповерхові чи багатоповерхові, з великими чи маленькими вікнами, з вежами і звичайні, наче коробки. Клітини — це також своєрідні «цеглини», з яких «будуються* живі організми.

Усі організми складаються з клітин. Такі складні організми, як, наприклад, організм людини, складаються з багатьох мільярдів клітин. Щодня в тілі людини відмирає мільйон клітин, натомість з’являється стільки ж нових. Учені встановили, що за сім років оновлюються майже всі клітини організму людини. Найменше живуть клітини слизової оболонки кишечнику — лише два дні, а от клітини головного мозку мають жити стільки, скільки живе сама людина.

• Ти, звичайно, чув вислів «нервові клітини не відновлюються». Це означає, що клітини, які утворюють нервову систему, не розмножуються, тобто не відбувається заміна одних клітин іншими. Ті нервові клітини, з якими ти народився, «працюватимуть» у твоєму організмі все життя, їх не замінять нові. Тому подумай, чи варто сваритися з друзями, нервуватися з приводу контрольної або заздрити успіхам товариша — усі негативні емоції руйнують нервову систему, а нервові клітини насправді не відновлюються.

Клітина містить органоїди (від грец. органон. — знаряддя, еідос — вигляд) — спеціальні структури клітини, які виконують ті чи інші функції.

Кожна тваринна клітина має вигляд пружного мішечка. Цілісність клітини тварини забезпечує клітинна мембрана — еластична оболонка. Завдяки цій еластичності клітина тварини здатна досить вільно змінювати свою форму, на відміну від рослинної клітини, яка має тверду клітинну оболонку, або клітинну стінку. Крізь клітинну мембрану різні речовини переміщуються з однієї клітини в іншу. За допомогою мембран здійснюється зв’язок між клітинами, що забезпечує цілісність організму (мал. 3).

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008