§ 50. Системи внутрішніх органів ссавців

Травна система вовка (мал. 137), як і інших ссавців, починається ротовою порожниною, розміщеною між м’ясистими губами і щелепами. На щелепах містяться зуби. Згори ротова порожнина обмежена піднебінням, з боків — м’якими мускулястими щоками, а на дні її знаходиться язик. Язик бере участь у пережовуванні й ковтанні їжі, а також є органом смаку. У ротову порожнину відкриваються протоки слинних залоз, які продукують слину, призначену для змочування й часткового перетравлення їжі.

• Чи знаєш ти, що деяким ссавцям язик допомагає добувати їжу? Наприклад, мурашкоїд довгим і липким язиком дістає мурашок і термітів з глибини їхніх схованок. А крилани (тропічні тварини, які нагадують кажанів) довгим язиком злизують нектар і комах з величезних тропічних квіток.

За ротовою порожниною розташована гортань, яка відкривається в глотку, що переходить у стравохід. У черевній порожнині стравохід з’єднується зі шлунком, котрий у вовка складається з одного відділу. Зі шлунка виходить дванадцятипала кишка, в яку впадають протоки травних залоз: печінки та підшлункової залози.

Кишечник вовка має тонку, товсту та пряму кишки, закінчується анальним отвором.

207

9

Мал. 137. Травна, дихальна і видільна системи вовка:

1 — ротова порожнина; 2 — стравохід; 3 — шлунок; 4 — печінка; 5 — дванадцятипала кишка; 6 — підшлункова залоза; 7 — тонка кишка; 8 — товста кишка; 9 — пряма кишка; 10 — трахея; 11 — легеня; 12 — нирка; 13 — сечовий міхур.

Видільна система вовка (мал. 137) побудована так само, як і в плазунів. (Пригадай, з яких органів складається видільна система плазунів.)

Дихальна система (мал. 137). Дихальні шляхи ссавців починаються з носу, йдуть по носовій порожнині, носоглотці, далі по гортані, яка відкривається в трахею. Щоб їжа з гортані не потрапляла у трахею, вхід до неї під час ковтання закриває спеціальний хрящ. Трахея переходить у бронхи, які розгалужуються на дрібніші гілочки — бронхіоли. Легені ссавців мають комірчасту будову і складаються з дуже дрібних пухирців — альвеол, у стінках яких проходять капілярні судини. Саме тут відбувається газообмін між кров’ю і навколишнім середовищем: кров, яка рухається по капілярах, віддає вуглекислий газ повітрю, що під час вдиху надходить в альвеоли, і збагачується киснем.

Який механізм вдиху і видиху у ссавців? Грудна клітка розширюється завдяки тому, що скорочуються міжреберні м’язи, ребра піднімаються, а діафрагма опускається. Внаслідок цього в грудній порожнині створюється розріджений простір, і повітря під дією атмосферного тиску потрапляє в легені — відбувається вдих. Під час видиху, навпаки,— ребра опускаються, діафрагма піднімається, об’єм грудної клітки зменшується, і повітря витискається з легенів назовні.

• Частота дихання у ссавців різних видів істотно різниться. Кінь робить 10 вдихів за хвилину, ведмідь — 20, лисиця — ЗО, пацюк — понад 100, а хатня миша — 200. Рідше від усіх дихає кажан під час зимової сплячки: він робить 1—2 вдихи за хвилину.

Кровоносна система вовка (мал. 138) представлена двома колами кровообігу: великим і малим. Серце у вовка чотирикамерне. (Пригадай, у яких тварин сформувалися два кола кровообігу.)

Велике коло кровообігу починається з лівого шлуночка серця аортою, яка розносить артеріальну кров по всьому організму. Мале коло кровообігу починається з правого шлуночка серця легеневою артерією. По ній

208

Man. 138. Кровоносна система вовка: Man. 139. Гоповний мозок вовка:

1 — серце; 2 — аорта; 3 — мале коло крово- 1 — мозочок; 2 — довгастий мозок; обігу; 4 — легенева артерія; 5 — велике коло 3 — великі півкулі; 4 — мозкові кровообігу. звивини.

кров іде до легенів, де віддає вуглекислий газ, збагачується киснем і повертається по венах до лівого передсердя.

• У ссавців різних видів серце б’ється з неоднаковою частотою. Чим дрібніша тваринка, тим частіше в неї серцебиття, а у великих звірів серце б’ється повільно. Наприклад, у бика відбувається 40—45 серцевих скорочень за хвилину, у вівці — 70—80, у собаки — 100—130, а в миші — 500—600. Серце кажана під час зимової сплячки скорочується лише 1—2 рази за хвилину.

Високий рівень розвитку кровоносної і дихальної систем ссавців забезпечує відповідну інтенсивність обміну речовин. Тому температура тіла у вищих ссавців стала і доволі висока, хоча й нижча, ніж у птахів. Зокрема температура тіла вовка — +38 °С.

• У дрібних звірів температура тіла вища, ніж у великих. У період зимової сплячки вона може істотно знижуватися. Так, у кажанів температура тіла в цей період лише + 1—2 °С. Підвищення температури тіла у ссавців найчастіше свідчить про хворобу.

Нервова система (мал. 139). Головний мозок ссавців складається з тих самих п’яти відділів, що й мозок решти хребетних тварин. (Пригадай з яких.) Відрізняється він лише значним розвитком великих півкуль переднього мозку (що зумовлює високий ступінь розвитку інтелекту ссавців) і збільшенням розмірів мозочка (що забезпечує здатність до тонкої координації рухів). Ці відділи головного мозку такі великі, що прикривають інші три відділи: проміжний, середній та довгастий. Зовнішній шар нервових клітин великих півкуль — це так звана кора великих півкуль. Щоб збільшити розміри кори і при цьому запобігти перетворенню ссавця на власника такої величезної голови, яку йому не під силу носити, природа знайшла доцільне вирішення цієї проблеми: поверхня кори півкуль переднього мозку збільшується за рахунок мозкових звивин. Чим більше звивин, тим більша площа кори великих півкуль мозку, а отже, вищий інтелектуальний розвиток ссавця.

Вовк, подібно до більшості ссавців, має шість органів чуття: органи зору, слуху, нюху, смаку, дотику і рівноваги. (Пригадай, які органи чуття найкраще розвинені у плазунів і птахів.)

209

Будова очей у вовка доволі проста, і бачить цей звір значно гірше за будь-якого дрібного птаха. Перевага зору ссавців полягає в тому, що на кожний об’єкт вони дивляться одночасно обома очима, а тому бачать усі предмети об’ємними. (У птаха очі розміщені по боках голови, і йому складно сфокусувати їх на одному предметі.)

• Заплющ одне око і поглянь навколо. Чи не правда, усе здається пласким?

А тепер порівняй, наскільки привабливіший світ, якщо сприймати його

одночасно обома очима.

Вовк добре бачить уночі, але всі предмети здаються йому чорно-білими, а нерухомих предметів, він не помічає взагалі. Таку гаму кольорів, яку диференціює людина, можуть сприймати лише деякі мавпи. Ссавці, які живуть у ґрунті, зокрема кроти, майже сліпі.

Ссавці мають найдосконаліший слух з-поміж усіх тварин. Окрім внутрішнього та середнього вуха, вони мають зовнішнє вухо і хрящову вушну раковину.

Нюх у вовка розвинений добре. За його допомогою звір, подібно до інших ссавців, здатний вільно орієнтуватися в темряві, відшукувати їжу або самку в період розмноження.

Органами дотику вовка є вібриси — спеціальні дотикові волосини, що містяться на морді.

Ссавці мають розвинені системи внутрішніх органів, що дає їм змогу перетравлювати різноманітну їжу, підтримувати високий рівень обміну речовин і сталу температуру тіла. Завдяки розвиненій нервовій системі та органам чуття вони добре орієнтуються в просторі й легко добувають їжу.

Терміни і поняття: черевна порожнина, бронхіоли, альвеоли, грудна порожнина, проміжний, середній та довгастий відділи мозку, кора великих півкуль, мозкові звивини, вібриси.

Перевір себе. 1. З яких відділів складається травна система вовка? 2. У чому полягають особливості дихальної системи ссавців? Як відбуваються вдих і видих? 3. Які складові кровоносної системи ссавців? Чим вона відрізняється від кровоносної системи плазунів? 4. Які органи чуття мають ссавці? Які з них найкраще розвинені у вовка? 5. Розкажи про особливості будови і функціонування органа слуху ссавців.

Як ти вважаєш? Чому температура тіла ссавців трохи нижча від температури тіла птахів?

Біологія: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ С. В. Межжерін, Я. О. Межжеріна.— К.: Освіта, 2008