Ссавці — це найдосконаліше організована гілка на дереві тваринного світу.

Від автора

§ 32. ссавці, їхні особливості

Основні поняття й ключові терміни: ССАВці. шкірні залози. Волосяний покрив. теплокровність. діафрагма.

Пригадайте! Хто такі плазуни?

image426

Поміркуйте

Предками ссавців вважають примітивних

звірозубих рептилій — теріодонтів. Дослідження по-
казують, що ці рептилії та їх найближчі родичі мали
дуже незвичний зовнішній вигляд — це були проміж-
ні форми між плазунами і ссавцями. Вони нагаду-
вали вкритих частково шерстю, а частково лускою
ящерів з іклами та багатьма ознаками ссавців. Які ж
ознаки ссавців у них з’явилися?

зміст

image427

image428

Іл. 129. звірозубі
рептилії

Які особливості поширення ссавців?

ССАВЦІ — це хордові хребетні теплокровні тварини, для

яких характерне вигодовування малят молоком. Цей клас налічує
більше 5 000 видів (в Україні — понад 100), але кожного року науков-
ці відкривають десятки нових невідомих раніше видів ссавців. Так,
у 2009 році відкрито 11 видів, у 2010 — 14 видів.

Серед усіх хребетних ссавці є найбільш високоорганізованими тваринами, які в наш час зайняли панівне становище в тваринному світі. Найзагальнішими рисами прогресивної організації ссавців є розподіл зубів на групи за функціями, наявність волосяного покриву й різноманітних залоз у шкірі, розташування кінцівок під тулубом, сім шийних хребців, розвиток зародка в організмі матері, вигодовування малят молоком та ін. Розміри ссавців коливаються від дрібних (наприклад, карликова білозубка довжиною до 4 см і вагою 1,5 г) до велетенських (синій кит довжиною до 33 м і вагою 150 т).

Ссавці мають волосяний покрив й досконалу теплорегуляцію, завдяки чому можуть жити в арктичній мерзлоті (білі ведмеді) та спекотних жарких пустелях (верблюди), в умовах високогір’я Гімалаїв (сніговий барс) та глибин океанів (кашалоти).

image429

Іл. 130. Представники ссавців: 1 — олінгіто — ссавець з групи єнотів, відкритий
у 2013 році; 2 — білозубка карликова; 3 — сніговий барс, або ірбіс

Сучасними групами ссавців є Яйцекладні (качконіс, єхидна) та Живородні (сумчасті, гризуни, хижі, кити, копитні, примати та інші),

які відкладають яйця або народжують дитинчат після певного періоду виношування. Але всі ссавці вигодовують малят молоком, завдяки чому можуть розмножуватися в найрізноманітніших умовах. Зовнішній вигляд ссавців дуже різноманітний і тісно пов’язаний з умовами існування й способом життя. Більшість видів — це наземні тварини, поширені майже скрізь на суходолі.

Таблиця 10. ЕКОЛОГІЧНІ ГРУПИ ССАВЦ ІВ
Група Пристосування Приклади
Наземні ссавці Пристосовані до швидкого бігу, мають стрункий тулуб, видовжені кінцівки та довгу шию Коні, зебри, олені, вовки
Підземні ссавці Мають валькувате тіло, вкорочені кінцівки, ледь виражену шию, тонкий слух та нюх, Ховрахи, кроти, сліпаки, бабаки
Водяні ссавці Обтічна форма тіла, ласти або кінцівки з плавальними перетинками Тюлені, моржі, кити, видри
Літаючі ссавці Наявність шкірних складок між кінцівками, перетворення передніх кінцівок на крила Сумчасті білки, білки-летяги, кажани

Отже, ссавці — це різноманітна й поширена група хребетних тварин,
визначальними ознаками яких є диференційовані зуби, вигодовування
малят молоком та волосяний покрив тіла.

image432

Які особливості будови ссавців?

Відділами тіла в ссавців, як і в
рептилій, є голова, шия, тулуб, хвіст.

На голові — очі з двома повіками (тре-
тя повіка недорозвинена), добре ро-
звинені органи слуху, нюху, дотику,
рот з губами, а всередині рота — зуби
та язик, що є органом смаку. Перед-
ні та задні кінцівки зберігають будо-
ву, характерну для хребетних. Але на

Іл. 131. Німецька вівчарка

відміну від плазунів, їхні п ятипалі

кінцівки розташовані під тулубом, завдяки чому тіло підняте над землею й може швидко рухатися. Пальці ссавців мають кігті, нігті, копита, які допомагають при нападі, захисті, ритті, бігові тощо.

Покривами тіла ссавців є міцна й еластична шкіра, що характеризується значною товщиною й складною будовою. У шкірі розташовані чутливі рецептори, що сприймають впливи середовища. На відміну від рептилій, у покривах ссавців є різні шкірні залози, які виконують важливі функції.

Таблиця 11. ШКІРНІ ЗАЛОЗИ ССАВЦІВ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ

Назва Значення
Потові Здійснюють видільну та теплорегуляторну функції
Сальні Виділяють жир, який змащує волосся та шкіру, запобігаючи намоканню
Пахучі Виділяють секрет для спілкування між тваринами, відлякування ворогів
Молочні Є видозміною потових і виділяють молоко для вигодовування малят

image433

§ 32. Ссавці, їхні особливості

Тема 1. Різноманітність тварин

Характерною ознакою переважної
більшості ссавців є волосяний покрив.

Його утворює остьове й пухове волос-
ся та його видозміни — вібриси, ще-
тина, голки, що виконують захисну,
зігрівальну й чутливу функції. Волося-
ний покрив недовговічний і періодично
замінюється на новий під час линяння.

У шкірі ссавців виробляються пігмен-
ти, що зумовлюють забарвлення як її
самої, так і волосяного покриву. Під
шкірою багатьох ссавців утворюється
прошарок жиру, що є важливим для
існування в холодних водах та для пе-

ренесення несприятливих умов. з — жировий шар

Отже, характерними особливостями зовнішньої будови ссавців є
розташування кінцівок під тулубом, наявність волосяного покриву та
шкірних залоз, що виконують різні важливі для організму функції.

Які особливості способу життя ссавців?

Різноманітність форм і розмірів тіла, способів переміщення й живлення свідчать про високу пристосувальну здатність ссавців, що досягається особливостями їхніх процесів життєдіяльності.

Для ссавців, як і для птахів, характерна теплокровність, зумовлена інтенсивним обміном речовин і досконалими механізмами теплорегуляції. Усе це забезпечується удосконаленням дихання, травлення й нервової регуляції. Поліпшене дихання ссавців відбувається завдяки великій внутрішній поверхні легень для газообміну та пришвидшення дихальних рухів за допомогою нового для хребетних органа — діафрагми. Удосконалення травлення пов’язане з диференціацією зубів на різці, ікла та кутні, а також участю в розщепленні їжі різноманітних травних залоз. Нервова система ссавців, порівняно з іншими хребетними, є найскладнішою. Головний мозок збільшується в розмірах і зростає площа кори великих півкуль за рахунок звивин і борозен. Це призвело до ускладнення й урізноманітнення проявів поведінки, серед яких величезне значення набуває турбота про нащадків та навчання їх у процесі спілкування.

Ссавці — роздільностатеві організми з внутрішнім заплідненням. Розвиток зародка в більшості ссавців внутрішньоутробний усередині організму самки в матці. У цьому органі формується плацента, яка забезпечує взаємозв’язок плоду з організмом матері. Потім відбувається живородіння й вигодовування малят молоком, що продукується молочними залозами. Усе це забезпечує краще, порівняно з іншими тваринами, виживання молодняка. Тому кількість малят у приплоді невелика, а турбота про нащадків — високорозвинена.

Отже, життєдіяльність ссавців відзначається досконалістю,
що й зумовлює високу адаптивність й екологічну різноманітність.

image434

Іл. 132. Будова шкіри ссавців:
1 — епідерма; 2 — дерма;

image436

image437

image438

діяльність

навчаємося пізнавати

Визначте особливості зовнішньої будови ссавців у порівнянні

з рептиліями.

  1. Розгляньте відділи тіла
    ящірки й зайця-русака.

Визначте подібність та
відмінність відділів тіла
в цих тварин.

  1. Порівняйте органи, які

розташовані на голові
ящірки й зайця-русака.

Визначте подібність та
відмінністі органів зору,
нюху, слуху й дотику.

  1. Вивчіть покриви ящір-
    ки й зайця-русака. Чим

вкрите тіло ящірки, а тіло зайця? Яке значення мають для цих тварин їхні покриви?

  1. Порівняйте кінцівки ящірки й зайця-русака. Що спільного в будові передніх та задніх кінцівок ящірки та зайця? Як розташовані кінцівки у цих тварин?
  2. Сформулюйте висновки. Що спільного й відмінного в зовнішній будові рептилій та ссавців? Які причини цієї подібності та відмінності?

Біологія + Інформатика

Спілкування тварин (біокомунікація) — це
здійснення зв’язку між особинами за допомогою
вироблених ними сигналів. Ці сигнали можуть
бути хімічними, механічними, оптичними, зву-
ковими, електричними тощо й сприймаються
відповідними органами чуття. Спілкування тва-
рин полегшує пошуки їжі, захист від ворогів та

шкідливих впливів, зустріч особин різної статі, взаємодію батьків і
нащадків, формування груп і регулювання відносин між особинами.
Найбільш розвиненими у ссавців є «мова» запахів, «мова» звуків та
«мова» жестів. А що таке мова? Наведіть приклади спілкування в
ссавців за допомогою цих способів передачі сигналів.

результат
Оцінка запитання для самоконтролю
1-6 1. Хто такі ссавці? 2. Назвіть найзагальніші ознаки ссавців. 3. Назвіть основні екологічні групи ссавців. 4. Яка характерна особливість покривів ссавців? 5. Які зуби в ссавців? 6. Який розвиток у більшості ссавців?
7-9 7. Які ознаки ссавців є визначальними? 8. Які особливості зовнішньої будови ссавців, порівняно з рептиліями? 9. Які особливості життєдіяльності ссавців?
10-12 10. Що спільного й відмінного в зовнішній будові рептилій та ссавців?

image439

§ 32. Ссавці, їхні особливості