Австралія

Австралія — найвіддаленіший від інших континентів материк. Він повністю розташований в Південній півкулі. Австралія — материк, де все «навпаки»: у липні тут зима, у січні — літо. Дерева Австралії скидають не листя, а кору, ліси не дають тіні, а крізь зарості пустель доводиться пробиватися із сокирою. Малята тварин тут вилуплюються з яєць, а потім живляться материнським молоком. Австралія — найменший материк на Землі. Його площа становить 7,7 млн км2.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image270.jpeg

ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВОЄННЯ МАТЕРИКА. РЕЛЬЄФ І КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Які особливості географічного положення Австралії.

Ь Як досліджували та освоювали материк.

І Про особливості тектонічної будови, рельєфу, корисних копалин материка.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image271.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image272.jpeg

І Які особливості географічного положення Австралії. Материк розташований у тих самих широтах, що й Південна Африка (мал. 79). Південний тропік перетинає Австралію майже посередині. Крайньою північною її точкою є мис Йорк, південною — мис Південно-Східний. Крайня західна точка материка — мис Стіп-Пойнт, крайня східна — мис Байрон.

На відміну від Африки, Австралія — компактний материк: його центральні області майже однаково віддалені від океанів. Берегова лінія материка слабо порізана. Лише на півночі є кілька півостровів, один з яких Кейп-Йорк. Материк омивається морями Тихого та Індійського океанів — Кораловим, Тасма- новим, Арафурським, має всього дві великі затоки: Карпентарія на півночі й Велика Австралійська на півдні. Біля південно-східних берегів Австралії є острови Тасманія та Нова Зеландія, а на півночі — острів Нова Гвінея.

Береги Австралії, як і Південної Африки, омиваються на заході холодною, а на сході — теплою течіями. Теплі води Південної Пасатної течії проходять уздовж північного узбережжя континенту. Холодна Течія Західних Вітрів омиває його південні береги.

Величезні океанічні простори відокремлюють Австралію від інших материків. Лише на півночі завдяки численним островам вона зв’язана з Азією. Віддаленість та ізольованість зумовили незвичайність природи материка, що вразила перших європейських дослідників.

І Як досліджували та освоювали материк. Австралія через її віддалене розташування була відкрита для світу пізніше, ніж інші материки. Велику роль у дослідженні континенту відіграли європейці.

105 ЧІ

РОЗДІЛ 2

image273

І \ZlVSO

•ЯрафурсыеХ

ісовапрог.

п-ів

Арнем-Ленд

КОРАЛОВЕ

МОРЕ

Південний тропік

ЦЕНТРАЛЬНА

НИЗОВИНА

Пойнт

Велика стралійська 3

О А, о. Кенгуру

Мельбурн

Тасманф г- м. Південний

о. Нова Гв інея

о. Ява

Дослідники Австралії: Абель Тасман 1642-1643, 1644 рр.

Масштаб 1:40 000 000 Джеймс Кук 1770 р.

Метью Фліндерс 1802-1803 рр.

Мал. 79. Географічне положення та дослідження материка

Про існування великого невідомого Південного материка тривалий час лише здогадувалися. Ним спершу вважали Нову Гвінею. Але на початку XVII ст. іспанський мореплавець Луїс Торрес довів, що це острів. Він першим побачив північні береги нового материка. У середині XVII ст. експедиція голландця Абеля Тасмана вперше обійшла цей материк з півдня. У другій половині XVIII ст. східне узбережжя незвіданого континенту досліджував англійський мореплавець Джеймс Кук. Тільки на початку XIX ст. англієць Метью Фліндерс уперше проплив навколо материка й запропонував назвати його Австралією (з латинської мови «південний»).

Європейські переселенці почали заселяти материк з південного сходу. Тут було засновано найбільше в Австралії місто Сідней. Звідси почали освоювати землі для землеробства і під пасовища, шукати джерела питної води, розробляти родовища корисних копалин.

106

image274

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image275.jpeg

І Про особливості тектонічної будови, рельєфу, корисних копалин материка.

Поверхня Австралії переважно рівнинна і є найнижчою з-поміж інших материків (мал. 80). Її середня абсолютна висота становить лише 215 м.

Рельєф Австралії схожий на рельєф Південної Африки. Адже в основі материка залягає також давня платформа. Це Австралійська платформа, міцний фундамент якої у західній частині піднятий. У рельєфі їй відповідає Західноавстра- лійське плоскогір’я із середніми висотами 300-400 м. Тут на багато сотень кілометрів тягнуться майже плоскі території, одноманітність яких порушується масивами-останцями (мал. 81).

Заокруглені скелясті схили під назвою Ольгас розташовані в центральній частині материка. Вони утворюють групу приблизно з ЗО валунів, що лежать західніше від інших останців, — Айєрс-Рок (Улу- ру). Ці оголені скелі піднімаються над піщаною рівниною подекуди на 540 метрів.

Центральна частина платформи за геологічною будовою є величезним прогином, укритим чохлом осадових відкладів потужністю у кілька кілометрів. Тут утворилася Центральна низовина.

На крайньому сході материка розташована область складчастості. Тут у герцин- ський період горотворення сформувався Великий Вододільний хребет (мал. 82). Північні й південні частини хребта істотно відрізняються між собою. На півночі гори низькі та середньовисотні, з плоскими

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image276.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image277.jpeg

Мал. 81. Масиви-останці Айєрс-Рок (1) і Ольгас (2)

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image278.jpeg

Мал. 82. Великий Вододільний
хребет

107

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image279.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image280.jpeg

Мал. 83. Великий Бар’єрний риф

вершинами. Південна частина хребта значно вища. Тут розташовані Австралійські Альпи з найвищою вершиною материка — горою Косцюш- ко (2230 м).

На відміну від Африки та Південної Америки, в Австралії немає високих молодих гір, а тихоокеанська зона землетрусів і сучасного гороутворення розташована набагато східніше від материка, тому тут немає діючих вулканів і зледеніння. Проте тут, як і в Африці, поширені еолові форми рельєфу. На півдні Західноавстралійського плоскогір’я трапляється чимало карстових форм рельєфу: лійки, борозни, печери, що утворилися в розчинених водою вапняках. На узбережжі помітна діяльність моря.

Унікальний природний ком плекс. Це-Великий Бар’єрний риф, що тягнеться на понад 2000 км уздовж східного узбережжя материка і є найбільшим кораловим рифом у світі (мал. 83). Сучасна історія рифу налічує понад 8 тис. років, загальний вік-близько 18 млн років. Тобто нинішній Великий риф розпочав свою історію в кайнозойську еру з невеликого за розмірами шару коралів завдяки формуванню басейну Коралового моря і сприятливим для зростання рифів тогочасним кліматичним умовам. Нині Великий Бар’єрний риф вважають своєрідною формою рельєфу органічного походження на материковому шельфі. На старому фундаменті органічних решток з’являються нові пласти коралів. Рифи можуть збільшуватися в діаметрі від 1 до 3 см на рік, і ростуть вертикально від 1 до 25 см на рік. Крім того, вони ростуть лише на незначних глибинах, що зумовлено потребою в сонячному світлі.

В Австралії є значні й різноманітні поклади корисних копалин. Найбільші родовища зосереджені на Австралійській платформі. З магматичними породами фундаменту пов’язані рудні корисні копалини: залізні, алюмінієві, мідні, уранові руди. Руди металів залягають також на сході материка, у горах.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image281.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image282.jpeg

В осадовому чохлі Австралійської платформи зосереджені нерудні корисні копалини, зокрема кам’яне й буре вугілля, нафта й газ. Вони залягають переважно в западинах і прогинах платформи на північному заході та південному сході материка. У центральних районах за умов посушливого клімату сформувалися значні поклади солі й гіпсу.

О»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючися картою «Будова земної кори» та профілем рельєфу материка (мал. 48), визначте зв’язок між тектонічною будовою, рельєфом і корисними копалинами. У зошиті підпишіть на профілі внизу елементи геологічної будови, а над ними — форми рельєфу. Позначте умовними значками відповідні корисні копалини. Чи відповідає рельєф тектонічній будові материка?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image283.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image284.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 (початок)

Позначення на контурній карті назв основних географіч-
них об’єктів Австралії

Позначте на контурній карті миси: Йорк, Південно-Східний,
Стіп Пойнт, Байрон; моря: Коралове, Тасманове; затоки:

Карпентарія, Велика Австралійська; острови: Тасманія, Великий Бар’єр-
ний риф, Нова Гвінея, Нова Зеландія; півострів Кейп-Йорк; Західноав-
стралійське плоскогір’я; Центральна низовина; Великий Вододільний
хребет (г. Косцюшко).

\

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image285.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які особливості географічного положення Австралії?
  2. Які держави брали участь у дослідженні та освоєнні материка?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняється рельєф західної, центральної і східної частин материка?
  2. Чим зумовлена наявність значної кількості нерудних корисних копалин на материку?

ЧИ пояснюю

  1. Чому Австралія була відкрита пізніше за інші населені материки?
  2. Чому гори сформувалися на сході материка?

ЧИ ВМІЮ

  1. Визначте координати крайніх точок Австралії та відстань між ними, користуючись картосхемою (мал. 79).
  2. Позначте на контурній карті межі географічних поясів, у яких розташований материк.

109

РОЗДІЛ 2