ВЕРТИКАЛЬНА ПОЯСНІСТЬ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Як змінюються природні комплекси в горах Євразії.

І Які гори материка мають найбільшу у світі кількість вертикальних поясів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image545.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image546.jpeg

І Як змінюються природні комплекси в горах Євразії. У Євразії, де гірські системи неоднакові за висотою, розташовані в усіх географічних поясах і на різній відстані від океанів, вертикальна поясність дуже різноманітна.

207

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

М 0_ї _Д_0 ^ ЛІ Д ж Е Н Н Я

За картою природних зон визначте на території Євразії області

вертикальної поясності.

На півночі материка в горах тільки чотири пояси змінюють один одного.
Рідкостійні ліси піднімаються до висоти 700 м, далі вгору розташований
пояс кедрового стелюха, який поступово змінюється гірською тундрою.
Верхівки гір охоплені поясом вічних снігів.

Із просуванням на південь кількість вертикальних поясів зростає. Так,
в Альпах, найвищих горах Європи, налічують п’ять вертикальних поясів,
які закономірно змінюють один одного. Приблизно до 800 м над рівнем
моря піднімаються букові та дубові ліси, що утворюють нижній пояс.
Далі, до висоти майже 2000 м, переважають ялина, бук, сосна тощо. Це
пояс хвойних і мішаних лісів, багатий на тваринний світ. Вище поширені

субальпійські луки, де переважають ви-
сокогірні чагарники — рододендрон, ке-
дровий стелюх, ялівець. Луки в Альпах
є цінними пасовищними угіддями. Далі
вгору, майже до снігової лінії, розки-
нувся альпійський пояс, де в умовах хо-
лодного клімату панують низькотравні
луки (мал. 168). Найвищі гребені хребтів
охоплені поясом вічних снігів. В Альпах
є кілька національних парків, у яких
одночасно охороняють природу та розви-
вають туризм. Тут багато гірських зимо-

Мал. 168. Альпійська лука вих курортів (мал. 169).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image547.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image548.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

В Альпах, у міжгірних улоговинах в Австрії і Швейцарії, незважаючи на наявність рівнинних ділянок, деякі види культурних рослин вирощують не на дні долин, а на схилах. Причиною є те, що в долинах температура нижча, ніж на сусідніх схилах. Це пов’язано з накопиченням унизу холодного повітря. Більш щільне й важке, воно стікає зі схилів, утворюючи так звані озера холоду. Землероби Західної Європи давно це помітили й виробили свою систему господарювання.

І Які гори материка мають найбільшу у світі кількість вертикальних поясів. Найбільшу кількість вертикальних поясів у горах Євразії мають південні схили Гімалаїв. Тут, біля підніжжя, поширені заболочені тропічні ліси. Для них характерні чагарникові зарості, густо перевиті ліанами. Далі вгору, приблизно до висоти 1000 м, росте гірський тропічний ліс. Піднявшись іще на кілометр, можна натрапити на субтропічну вічнозелену рослинність. Вище неї починають переважати рододендронові й мішані ліси з підліском з низького бамбука. Іще кілометр угору — з’являються

208

Мал. 169. Національний парк (1) і гірський курорт (2) в Альпах

хвойні та листопадні ліси зі смереки, модрини, ялівцю. Верхня межа лісу перебуває на висоті 3500 м.

Вище лісового поясу розташовані субальпійські чагарникові зарості та криволісся, які поступово переходять у луки. Примули, анемони, маки та інші квіткові рослини піднімаються до снігової лінії. На вічних снігах і льодовиках життя майже не існує.

Ніде у світі немає такої кількості вертикальних поясів, як у Гімалаях. Цікаво, що на їхніх північних схилах через надзвичайну сухість утворилося тільки два пояси — гірські пустелі, які одразу переходять у пояс вічних снігів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image549.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image550.jpeg

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

  1. У яких горах материка простежується найбільша кількість вертикальних поясів?
  2. Як людина використовує природні комплекси в горах Євразії?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Від чого залежить вертикальна поясність у горах Євразії?
  2. За яких умов на південних схилах Гімалаїв утворилася найбільша на материку кількість вертикальних поясів?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому набір вертикальних поясів різний на західних і східних схилах Гімалаїв?
  2. Чому кількість вертикальних поясів зростає з просуванням на південь по території Євразії?

ЧИ ВМІЮ

  1. За картою атласу «Географічні пояси та природні зони світу» знайдіть гірські системи Євразії з подібним набором вертикальних поясів, як в Альпах.
  2. Використавши текст підручника (с. 208, 209), складіть схему вертикальної поясності Гімалаїв.

209

РОЗДІЛ 4

image551