ВОДИ СУХОДОЛУ. ВИКОРИСТАННЯ водних ‘ РЕСУРСІВ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Які головні річкові басейни Африки.

І Про унікальність африканських озер.

І Як використовуються водні ресурси материка.

І Які головні річкові басейни Африки. Більша частина території Африки розподіляється між басейнами двох океанів. Близько 1/3 площі материка належить нині до басейну внутрішнього стоку (мал. 34).

М ОЇ Д О С Л ІДЖ ЕН Н Я

За малюнком 34 визначте, до басейнів яких океанів належать

річки й озера Африки. З’ясуйте, у якій частині материка — північ-
ній чи південній — більшість річок належать до басейну внутріш-
нього стоку і поясніть чому.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image143.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image144.jpeg

Густота річкової мережі неоднакова, що зумовлено кліматом (співвідношенням опадів і випаровування), рельєфом і складом гірських порід. Майже всі річки Африки живляться переважно дощовими водами. Тому водність річок зменшується від екватора до тропіків. У тропічному

56

поясі часто трапляються сухі річища —
ваді (на карті показані пунктирною
лінією). Вони зрідка наповнюються во-
дою, яка на короткий час перетворює їх
на бурхливі каламутні потоки.

Ніл — найдовша річка Африки й
одна з найдовших у світі. Її довжина
становить 6671 км. Ніл бере початок з
річки Катера, що на Східноафрикан-
ському плоскогір’ї, протікає через кіль-
ка озер і витікає з них під назвою Білий
Ніл. Біля міста Хартум Білий Ніл при-
ймає води бурхливого Голубого Нілу,
який бере початок з озера Тана на Ефі-
опському нагір’ї. Після злиття Білого й
Голубого Нілу водний потік стає дуже
широким і називається Нілом (мал. 35).

У верхів’ях Ніл утворює багато озер,
порогів і водоспадів. Протікаючи рівни-

ною, річка розгалужується на безліч рукавів і проток, які заболочують
долину. Вийшовши з боліт, Ніл потрапляє у зелений коридор вузьких лісо-
вих смуг, що тягнуться вздовж берегів. Вони різко виділяються на жовтому
тлі піщаних пустель.

Більшу частину свого шляху Ніл тече безводною пустелею. Проте
незважаючи на це, річка завжди повноводна, особливо влітку й восени.
Після того як вода спадає, на полях залишається шар родючого мулу.
Удобрена ним земля дає щедрі врожаї. Впадаючи в Середземне море, Ніл
утворює велику дельту. Долина Нілу — одна з найдавніших колисок люд-
ства, тут зародилося сільське господарство, виникли могутні держави зі
своєрідною культурою.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image145.jpeg

Мал. 35. Долина Нілу

Щ

57

РОЗДІЛ 2

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image146.jpeg

РОЗДІЛ 2

Конго (Заїр) — друга за довжиною річка Африки (4320 км), найповно- водніша у Східній півкулі. На своєму довгому шляху Конго приймає численні притоки, які збирають води з північної та південної частин материка. Праві притоки живлять Конго переважно з березня до листопада, ліві — з вересня до березня. Це пов’язано з дощовими сезонами в субекваторіальних поясах у різних півкулях. Саме тому Конго повноводна протягом року.

До найбільших річок Африки належать також Нігер, Замбезі зі всесвітньо відомим водоспадом Вікторія (мал. 36) і річка Оранжева.

V

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Замбезі — водна дорога. Річка часто перетинається порогами, перека-

тами, мілинами й водоспадами, тому ніколи не відігравала роль транспортної артерії.
Проте близько 1620 км з 2574 км її протяжності доступні для навігації невеликими
суднами. До того ж на невеликих відстанях люди подекуди користуються каное. Це
набагато зручніше, ніж пересуватися прибережними дорогами, які часто бувають
у жахливому стані через щорічне затоплення повенями. Тому до багатьох з малих
поселень по берегах Замбезі можна дістатися тільки по воді.

І Про унікальність африканських озер. Вони дійсно унікальні, хоча й мають різне походження. Значна кількість озер утворилася по лінії Великого Африканського розлому. Такими є, наприклад, озера Ньяса і Танганьїка. У цих озер витягнуті улоговини зі стрімкими берегами і значною глибиною.

Озеро Танганьїка має високі та стрімкі береги. Це типове рифтове озеро за глибиною (1470 м) поступається лише Байкалу і є найдовшим прісноводним озером на Землі.

На континенті є озера, що виникли у прогинах давнього фундаменту платформи. Вони порівняно неглибокі, наприклад озеро Вікторія. Це найбільше в Африці й друге за площею (68 тис. км2) прісноводне озеро світу. На відміну від озера Танганьїка, береги цієї мілководної водойми переважно низькі, порізані затоками.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image147.jpeg

Мал. 36. Водоспад Вікторія на річці Замбезі

У районах вулканічної діяльності трапляються озера, що з’явилися внаслідок під ганування гірських долин лавовими потоками. До таких водойм належить озеро Така. Воно невелике за площею, але глибоке.

Залишком давнього моря є озеро Чад. У нього впадали великі в минулому річки Центральної Сахари. Тепер воно живиться тільки двома річками, головна з них — Шарі. Коли на Шарі повінь, Чад майже втричі збільшує свою площу. Жодна річка не витікає з озера, проте воно прісноводне. Сіль звідси виноситься підземними водами в сусідні улоговини.

Значна частина Екваторіальної Африки охоплена болотами. їхнє утворення пов’язане з великою кількістю опадів і рівнинним характером земної поверхні. На високих гірських вершинах, навіть на екваторі, лежать багаторічні сніги й льодовики.

У Низькій Африці є великі запаси підземних вод. Величезні артезіанські басейни виявлено в Сахарі та пустельних районах Південної Африки. У надрах найжаркішої Лівійської пустелі міститься найбільше у світі прісне підземне джерело води (Аль-Куфра). Там, де підземні води виходять на поверхню, утворюються оазиси.

І Як використовуються водні ресурси материка. Води річок та озер, підземні води материка мають велике господарське значення, адже їх широко використовують для зрошення (мал. 37). На річках, що багаті на гідроенергію, збудовано гідроелектростанції. На частку Африки припадає майже 1/5 усіх запасів гідроенергії земної кулі. Особливо значні запаси «білого вугілля» (так називають енергію річок) у басейні Конго з його багатоводними й порожистими притоками. У багатьох районах Африки триває значне гідробудівництво: створюють водосховища, зрошувальні канали. Усе це має й негативні наслідки, зокрема призводить до підтоплення земель, штучного поділу окремих річок на ізольовані мілководні ділянки, спричинює різні хвороби в людей. Подекуди велике господарське значення має рибальство.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image148.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image149.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image150.jpeg

Мал. 37. Зрошення ланів у Лівійській пустелі. Дощувальне устаткування
рухається по колу, а повний оберт робить за 3-4 дні

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

Нестача води на більшості території Африки призводить до справжньо-
го «водного голоду», від якого страждають сотні мільйонів африканців.
Роль прісної води на материку особливо важлива, адже великі за площею
території належать до посушливих і напівпосушливих.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image151.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 (продовження)

Позначення на контурній карті назв основних географіч-
них об’єктів Африки

Позначте на контурній карті річки: Ніл, Конго, Нігер,
Замбезі, Оранжева; озера: Вікторія, Танганьїка, Ньяса,
Чад; водоспад Вікторія.

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image152.jpeg

  1. Які річки Африки належать до басейну Атлантичного океану?
  2. Які за походженням озера поширені на материку?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим характеризується живлення африканських річок?
  2. Як рельєф материка впливає на використання річок людиною?

ЧИ пояснюю

  1. Чому річка Конго повноводна протягом усього року?
  2. Чому на сході Африки утворилися дуже глибокі озера?

ЧИ ВМІЮ

  1. На контурній карті позначте межі річкових басейнів Африки.
  2. Користуючись інтернет-сайтами, присвяченими Африці, підберіть інформацію про способи вирішення водної проблеми на материку.