ВОДИ СУХОДОЛУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

► Про річки басейнів чотирьох океанів.

І Про найбільший у світі басейн внутрішнього стоку.

І Про річки басейнів чотирьох океанів. У Євразії течуть великі повноводні річки. Разом вони несуть більше води, ніж річки будь-якого іншого материка. Тільки Євразія надсилає свої води в усі океани Землі. Водночас на материку найбільший у світі басейн внутрішнього стоку.

У басейні Тихого океану перебуває найдовша і найбагатовод- ніша річка Євразії — Янцзи. Цей головний водний шлях Китаю починається на Тибетському нагір’ї, а через 5800 км Янцзи впадає у Східноки- тайське море. На його узбережжі річка утворює велетенську дельту, що кожні 40 років збільшується на 1 км. Цьому сприяє величезна кількість напіврозчинених часток, що надають водам Янцзи жовтуватого відтінку. Подібний колір мають води ще однієї з найбільших річок материка, що так і називається — Хуанхе, тобто «жовта». Дно Хуанхе, як і Янцзи, постійно заповнюється наносами, що спричиняє паводки. Особливо частими вони бувають літньої пори, що пов’язано з літніми мусонами. Для захисту від паводків багато поколінь китайців споруджували величезні, завдовжки в тисячі кілометрів, дамби.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image497.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image498.jpeg

191

РОЗДІЛ 4

image499

\ZlVEOd

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Майже правдиві міфи. Багатовікова боротьба китайців з повенями у басейні річки Янцзи знайшла своє відображення в одному з давніх міфів, що з’явився на сході Китаю. У ньому розповідається про людину, яка боролася з потопом багато років, споруджуючи захисні дамби. Для підкорення води вона навіть вкрала у верховного володаря чарівну землю, що сама росла. Проте герою цього міфу так і не вдалося впоратися із цією проблемою.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image500.jpeg

Величезної шкоди поселенням на узбережжі завдає Амур. Це одна з найбільших річок Азії, що утворилася внаслідок злиття двох витоків — Шилки і Аргуні. Довжина Амуру — 2824 км, але від витоку Аргуні вона становить 4440 км. На шляху до Охотського моря русло річки часто змінюється. Воно то звужується між гірськими схилами, то розширюється. Особливо могутнім стає Амур улітку, після мусонних дощів і тайфунів. Тоді рівень води в річці піднімається на 6-10, а інколи навіть на 15 м. На десятки кілометрів розливаються тоді каламутні темні води річки (звідси й назва: Амур означає «чорний»). Узимку річка замерзає.

Меконг — найбільша на півострові Індокитай річка Азії, завдовжки 4500 км. Вона починається далеко на нагір’ї Тибет й у верхній течії має безліч порогів і водоспадів, а в нижній течії утворює численні меандри. Одним з рукавів Меконг сполучається з озером Тонлесап (Сап), що є природним регулятором стоку річки. Адже влітку на річці часто трапляються повені, через що рівень води піднімається на 10-15 м. На рівнинній місцевості Меконг у цей час розливається на 1-1,5 км, тому надлишок води з річки надходить до озера, а в сухий період навпаки. Меконг впадає в Південнокитайське море, до якого його води переносять дуже багато родючого мулу. Саме мул значною мірою створив величезну дельту, яка давно освоєна і є важливим господарським районом Індокитаю. Меконг має важливе транспортне значення. Він такий глибокий у нижній течії, що навіть морські судна піднімаються на сотні кілометрів угору течією.

Річки басейну Індійського океану збирають свої води з територій, що мають переважно мусонний тип клімату. Тому влітку річки повноводні, а взимку майже пересихають. Найбільші з них Інд, Ганг, Тигр і Євфрат (мал. 150).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image501.jpeg

За мільйони років існування Інд і Ганг винесли з Гімалаїв, де беруть початок, величезну кількість наносів. Ці наноси й утворили низовину, що з’єднала Індостан з материком, а також створили найбільшу у світі дельту Гангу. Води річок широко використовують для зрошення й судноплавства. Під час літніх повеней річки затоплюють величезні площі сільськогосподарських угідь. Урагани, що приходять із Бенгальської затоки, спричиняють на цих ріках чи не найбільші катастрофічні паводки на Землі.

Тигр і Євфрат беруть початок на Вірменському нагір’ї. На Месопотамській низовині вони не приймають приток, їх живлять талі снігові води. Води цих річок використовують для зрошення. У нижній течії Тигр і Євфрат зливаються в єдиний могутній потік, що впадає в Перську затоку.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картами атласу визначте витоки та гирла найбільших річок басейнів Тихого й Індійського океанів. З’ясуйте, на яких річках перепади висот між витоком і гирлом найбільші і як це впливає на характер течії річок.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image502.jpeg

До басейну Північного Льодовитого океану належать такі великі річки Азії, як Об, Єнісей і Лена та багато інших.

Об за площею басейну посідає шосте місце у світі і перше місце в Євразії (майже 3 млн км2). Вона утворюється від злиття двох річок, що беруть початок на Алтаї. Десь на півдорозі до Карського моря в Об впадає Іртиш, площа басейну якого становить понад половину площі усього Обського басейну. Довжина Обі з притокою Іртишем становить 5400 км. Більшу частину року (близько 200 днів) річка вкрита льодом. Об з Іртишем — типові рівнинні ріки з повільною спокійною течією.

Єнісей починається в Саянах і також прокладає собі шлях на північ до Карського моря (мал. 151). На відміну від Обі, течія Єнісею переважно бурх-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image503.jpeg

193

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image504.jpeg

лива й стрімка. У руслі Єнісею часто трапляються пороги, що утруднює
судноплавство. Проте річка багата на гідроенергію. Не випадково на Єнісеї
та його притоках збудовано одні з найбільших у світі гідроелектростанцій.

Лена — найдовша річка басейну Північного Льодовитого океану. Вона
бере початок у хребтах Прибайкалля порівняно невеликим струмком.
Проте на тривалому шляху до моря Лаптєвих річка приймає понад 400 при-
ток. У нижній течії відстань між її берегами подекуди досягає ЗО км, а її
дельта перевищує за площею Київську область. Розливаються Об, Єнісей і
Лена навесні, коли тануть сніги. У цей час рівень води в них може під-
нятися до 12 м, а у нижній течії Єнісею — навіть до 18 м.

До басейну Атлантичного океану належать переважно євро-
пейські річки, водний режим яких неоднаковий у різних регіонах. На-
приклад, на рівнинах Середньої Європи багато річок повноводні впродовж
усього року. На відміну від них, річки Південної Європи мають бурхливу
течію в холодний період року, а влітку деінде і зовсім пересихають.

Дунай — друга за довжиною (2850 км) та площею басейну річка Європи
(мал. 152). Вона починає свій шлях у невисоких горах Німеччини і впадає
трьома головними рукавами (гирлами) у Чорне море. У верхів’ях Дунай
має типово гірський характер, він повноводний і влітку. Проте ліві й пра-
ві притоки ріки беруть початок у різ-

них кліматичних поясах, що ускладнює
її водний режим.

Дніпро — третя за довжиною річка
Європи (2201 км) і найбільша в Украї-
ні. Вона бере початок на Валдайській
височині та впадає у Дніпровський ли-
ман Чорного моря. Живиться річка пе-
реважно талими сніговими водами, з
якими пов’язана весняна повінь. Най-
нижчий рівень води спостерігається
влітку, а також узимку, коли морози
сковують Дніпро кригою. На річці спо-
руджено багато водосховищ.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image505.jpeg

Мал. 152. Річка Дунай у межах
Будапешта

І Про найбільший у світі басейн внутрішнього стоку. Цей басейн приймає води найбільшої річки Європи — Волги (3530 км). Басейн Волги нагадує розгалужене могутнє дерево, що охоплює третину площі Східноєвропейської рівнини. Річка бере початок на Валдайській височині й живиться переважно талими сніговими водами. Її стік регулюють водосховища. Найбільші притоки Волги — Кама й Ока — щедро живлять річку, що, впадаючи в Каспійське море, утворює найбільшу в Європі дельту.

Серед інших значних річок басейну внутрішнього стоку — найбільші річки Центральної Азії Амудар’я і Сирдар’я, що беруть початок високо в горах. Річки живляться сніговими й льодовиковими талими водами. Па рівнинах їхні води розбирають на зрошення. З господарською метою витрачають так багато води, що річки, які ще донедавна впадали в Аральське море, уже не досягають цієї водойми.

194

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image506.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image507.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (продовження)

Позначення на контурній карті назв географічних об’єктів
Євразії

Позначте на контурній карті річки: Амур, Хуанхе, Янцзи,
Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр, Рейн, Дунай, Дніпро,
Волга, Об, Єнісей, Лена.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image508.jpeg

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

  1. До басейнів яких океанів належать річки Євразії?
  2. Які найбільші річки в кожному з басейнів Євразії?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим зумовлені паводки на річках Євразії?
  2. Як формується басейн внутрішнього стоку материка?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image509.jpeg

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому на річках Янцзи і Хуанхе будують величезні дамби?
  2. Чому річки внутрішнього стоку не завжди доносять свої води до гирла?

ЧИ ВМІЮ

  1. За картами опишіть свою уявну подорож найбільшою річкою Євразії.
  2. За картами атласу визначте, чи збігається час настання повені на найбільших річках басейну Тихого та Індійського океанів.