ВОДНІ МАСИ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ,
* ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕМІЩЕННЯ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Що таке водні маси.

І Куди прямують водні маси.

І Що таке водні маси. На перший погляд, вода в океані скрізь однакова. Але це не так. На різних географічних широтах морська вода має свої температуру і солоність. Великі об’єми води, що відрізняються температурою і солоністю, називаються водними масами. Розрізняють екваторіальні, тропічні, помірні і полярні водні маси (мал. 18). Назви водних мас та їхні властивості зумовлені тим районом океану, де вони утворилися. Наприклад, екваторіальні водні маси сформувалися в екваторіальних широтах і тому дуже теплі (+25…+29 °С). Теплими є і тропічні водні маси, температура яких становить пересічно +19 °С. Проте порівняно з екваторіальними тропічні води солоніші.

Солоність зумовлена передусім співвідношенням опадів і випаровування. Крім того, вона залежить від морських течій, притоку прісних річкових вод і частково від утворення і танення криги. Як відомо, солоність вимірюють у проміле — тисячних частках (%о). Біля екватора солоність становить близько 33 %о, а в тропічних водах — понад 35 %о. Пояснюється це меншою кількістю атмосферних опадів, що розбавляють солону морську воду.

Температури і солоність помірних водних мас більш мінливі у просторі й часі. Так, середньорічна температура поверхневих вод помірного поясу коливається від 10 °С до 15 °С. У Південній півкулі вона знижується навіть до 0 °С. Солоність помірних водних мас зменшується від 34 %о до 10 %о.

32

Ґ-1,8°…+10°С;32%о

Полярні

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image78.jpeg

Ґ,+10°…+15°С;10-34%о Ґ до+19 °С; понад 35 %о ҐЧ-25°…+29°С;33%о

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image79.jpeg

Помірні

Тропічні

Екваторіальні

Тропічні

Помірні

Екватор

Полярні

Мал. 18. Типи водних мас

V-

Полярні водні маси, що формуються в субполярних і полярних поясах, найхолодніші. Температура їх подекуди дорівнює -1,8 °С. Солоність води нижча, ніж середня для Світового океану, що становить 35 %о.

І Куди прямують водні маси. Причин, які змушують водні маси впродовж багатьох сотень років рухатися одними й тими самими маршрутами, багато. Проте головна з них — вітер. Ось чому напрямок найбільших морських течій майже збігається з головними повітряними течіями планети (мал. 19, 20). Прикладом є дві паралельні течії нриекваторіальних широт, що перетинають Світовий океан зі сходу на захід. У Північній півкулі це Північна Пасатна, а в Південній — Південна Пасатна течії. Назви їх не випадкові. Саме пасати переважають у цих широтах і спричиняють рух водних мас зі сходу на захід. Морські течії помірного поясу формуються завдяки західним потокам повітря. Про це нагадує й назва найпотужнішої течії Світового океану — Течія Західних Вітрів.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картами атласу знайдіть течії, у назвах яких відображено

особливості циркуляції атмосфери.

Широти Атмосферний

тиск

Циркуляція повітряних мас Циркуляція водних мас
90° пн.ш. високий пн.-сх. вітри
60° пн.ш. низький
30° пн.ш. високий гЬ ГІ
низький
30° пд.ш. високий І )
60° пд.ш. низький Ч-»/
90° пд.ш. високий

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image80.jpeg

Мал. 19. Циркуляція повітряних і водних мас

33

РОЗДІЛ

\ZlVEOd

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image81.jpeg

І’жпасатна протитечія

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image82.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image83.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image84.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image85.jpeg

Паса^

^діжпасатна Екватор Оротит еч/я

Течія ЗахідНи ь. 1 в‘*Рів

Течія Західних Вітр’*

Мал. 20. Течїі Світового океану

Серед морських течій розрізняють теплі й холодні. На карті теплі течії позначено червоним кольором, холодні — синім (мал. 20). Теплими є течії, води яких тепліші від навколишніх. Холодні течії мають холодніші від навколишніх водні маси. До теплих течій зазвичай належать ті, що рухаються з екваторіального (тропічного) поясу до високих широт. Навпаки, течії, що прямують з високих широт у напрямку до екватора, здебільшого холодні.

Свою температуру морські течії зберігають протягом певного часу, та поступово вона змінюється під впливом навколишніх вод. Тому різниця між теплими і холодними течіями іноді становить лише кілька градусів.

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які водні маси розрізняють у Світовому океані?
  2. Які головні властивості водних мас?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Як змінюються властивості водних мас із широтою?
  2. Який існує зв’язок між циркуляцією атмосфери і поверхневих вод океану?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому у Світовому океані є різні водні маси?
  2. Чому океанічні течії бувають теплими і холодними?

ЧИ ВМІЮ

  1. Позначте на контурній карті течії, пов’язані з переміщенням повітряних мас.
  2. За картами атласу та мал. 18 проаналізуйте зміни водних мас у Світовому океані вздовж 180-го меридіана, поясніть ці зміни.