Юні друзі!

Як швидко плине час! Здається, лише вчора ви зробили перші кроки до пізнання нашої Землі. А сьогодні перед вами ще більший і дивовижніший світ географії — географії материків та океанів. Проте перш ніж поринути в нього, дізнаймося, які є джерела знань про материки й океани як об’єкти регіональної фізичної географії. У першому розділі підручника розглянемо деякі загальні географічні закономірності планети Земля: форму й розміри Землі, найголовніші рухи нашої планети, виникнення океанічних западин й великих ділянок суходолу.

Наступний розділ розкриває велич і красу материків тропічних широт — Африки, Південної Америки, Австралії, льодового континенту — Антарктиди й материків Північної півкулі — Північної Америки та Євразії.

Майже три чверті Землі вкрито водою. Це — Світовий океан. Ви вивчатимете його частинами — окремими океанами, кожний з яких має свої особливості. Зрозуміти їх і водночас усвідомити єдність Океану вам допоможе третій розділ підручника.

У заключному розділі підручника йдеться про глобальні екологічні проблеми людства, що виникли внаслідок розвитку земної цивілізації, а також про способи подолання їх.

Для зручності користування підручник поділено на розділи, теми й параграфи. Кожний з параграфів містить закінчену інформацію про географічні об’єкти, процеси та явища. Про що йтиметься в параграфі, ви дізнаєтеся з рубрики «ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ». Наприкінці параграфів ви знайдете рубрику «ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!». Вона містить запитання і завдання різного рівня складності.

Терміни, що розкривають зміст основних географічних понять, виділено у підручнику особливим шрифтом. Після кожного такого незрозумілого на перший погляд слова наведено його пояснення. Перелік цих ключових для кожної теми слів ви знайдете також у СЛОВНИКУ в Додатках.

Рубрика «НОТАТКИ ДО ТЕМИ» містить різноманітні факти, які розширять ваші знання з географії. А рубрика «МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ» дасть змогу набути практичних навичок проведення географічних досліджень, розв’язування географічних задач.

Повторити й закріпити навчальний матеріал, перевірити, чи добре ви засвоїли нові знання, допоможуть вам рубрики: «ПІДСУМУЙМО» і «ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ». Завдання на перевірку знань і вмінь, наведені в рубриці, складаються з п’яти тестів. Перше і друге завдання з однією правильною відповіддю оцінюється одним балом кожне. Третє завдання на визначення відповідності оцінюється чотирма балами (за кожну правильно визначену пару — по одному балу). Четверте і п’яте завдання оцінюється по три бали кожне. У цих тестах вам потрібно обрати три правильні відповіді із семи, кожна з яких оцінюється одним балом. За всі правильно виконані завдання ви можете отримати максимально 12 балів. А спеціальна рубрика «ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ» підкаже, де шукати нову чи просто цікаву інформацію для поглиблення знань і розвитку навичок самостійної роботи.

Отож зичимо вам цікавої та корисної мандрівки сторінками нашого підручника!