C.ft90(o)?3

6w :

ГЕОГРАФІЯ

СВІТИ, РЕГІОНИ, КОНЦЕПТИ

ГЕОГРАФІЯ

СВІТИ, РЕПОНИ, КОНЦЕПТИ

GEOGRAPHY

REALMS, REGIONS, and CONCEPTS

Tenth Edition

H. J. de Blij

Michigan State University

Peter O. Muller

University of Miami

JOHN WILEY & SONS, INC.

New York Chichester Weinheim Brisbane Toronto Singapore

ГЕОГРАФІЯ

СВІТИ, РЕГІОНИ, КОНЦЕПТИ

Г. де Блій

Мічманський університет

Пітер Муллер

Університет Маямі

Олег Шаблій

Львівський національний університет імені Івана Франка автор розділу “Україна”, науковий редактор

КИЇВ ЛИБІДЬ 2004

ББК 65.049 Б69

«Scaning by Wizardzim»

«Djvuing by Stepanenko.P.V.»

Рецензент

Борис Яценко, доктор географічних наук, професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Переклали з англійської:

Даніела Олеспевич,

Олександр Олеспевич,

Надія Стельмах,

Ірена Босак

Головна редакція літератури з гуманітарних наук Головний редактор Світлана Головко Редактор Юрій Медюк

Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально значущих видань

Усі права застережено.

Авторизований переклад англомовного видання, опублікованого компанією «John Wiley & Sons. Inc.”

All Rights Reserved.

Authorized translation from the English Language edition published by John Wiley & Sons, Inc.

Copyright © 2002 by H. J. de Blij & Peter O. Muller for Copyright © 2002 by John Wiley & Sons. Inc.

© Олег Шаблій, розділ «Україна», передмова, 2004 ISBN 966-06-0335-5 © Видавництво «Либідь». україномовне видання. 2004

Передмова до українського видання (Олег Шаблій) 12

Вступ

Географія регіонів світу 17

Географічні виміри 18 Світи й реґіони 18

Критерії світів 19 Критерій для регіонів 22

Масштаби регіонів 23 Природне довкілля 24

Природний ландшафт 25 Континенти і тектонічні плити 25 Клімат 26

Регіони і культура 33

Культурні ландшафти 33 Культура і етнічність 35

Світи і населення 35

Головні геопросторові групи населення 35

Світи, регіони і держави 39 Моделі розвитку 40

Ознаки нерозвиненості 44 Примара боргів 44 Глобалізація 45

Регіональна структура 46

Європа 47

Російський світ 47

Північна Америка 47

Середня Америка 47

Південна Америка 47

Північна Африка/Південно-Західна Азія 47

Африканська Субсахара 47

Південна Азія 47

Східна Азія 48

Південно-Східна Азія 48

Австралійський світ 48

Тихоокеанський світ 50

Перспективи географії 50

розділ

Європа

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 60

Ландшафти і можливості 64 Класична європейська спадщина

Стародавня Греція 66 Римська імперія 66 Занепад і відродження 67

Революційні модернізації Європи

Аграрна революція 67 Промислова революція 70 Політичні революції 72

Сучасна Європа 73

Інтенсифікація просторових взаємозв’язків 75

Урбаністична послідовність і зміни

Політична і економічна трансформація 77

РЕҐІОНИ ЄВРОПИ 86

Західна Європа 86

Домінуюча Німеччина 86 Франція 91 Бенілюкс 95 Альпійські держави 96

Британські острови 97

Сполучене Королівство 99 Республіка Ірландія 102

Північна (Скандинавська) Європа 103

Середземноморська Європа

Італія 108

Іспанія і Португалія 111 Греція та Кіпр 113

Східна Європа 115

Географічна структура 117

6

ЗМІСТ

Країни з виходом до Балтійського моря 117 Континентальний центр 119 Країни з виходом до Адріатичного моря 122 Країни з виходом до Чорного моря 125

розділ 2

Україна (Олег Шаблій) 128

ЩО ТАКЕ УКРАЇНА 130

Поняття «Україна» 130

Походження назв «Русь» та «Україна» 131

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ 133

Державна і національна територія 133 Перша українська держава 134

Друга українська держава 137

Третя українська держава 140

Україна під окупаційними режимами 141

Формування сучасної української держави 142

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ 143

Глобальне положення 143 Регіональне положення 146

Положення України на євразійських геополітичних осях 148

Сусідське положення 152

ЛЮДНІСТЬ 155

Етно- і націогенеза українців 155 Етнічний склад 160

У контексті світового українства 164

Українська діаспора 166 Сучасні міграції 176

ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ 179

Сучасні риси національного господарства 179

Структурна перебудова 180

ТЕРИТОРІАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ УСТРІЙ 181

Формування територіально-адміністративного устрою 181

Удосконалення територіально-адміністративного устрою 184

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА РЕҐІОНАЛІЗАЦІЯ 185

Поняття суспільно-географічного регіону 185

Склад, структура і типи СГР 187

Рівні соціально-економічного розвитку обласних регіонів 201

розділ З

Російський світ 204

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 206

Деколонізація 208 Територія 210 Природне довкілля 210

Природно-географічні регіони 211

Розвиток російської держави 213

Монголо-татарська навала 213 Велике князівство Московське 213 Російські козаки 214 Цар Петро І 214 Цариця Катерина II 215 XIX століття 215

Колоніальна спадщина 216

Імперська багатонаціональна держава 217

Спадщина Радянського Союзу 217

Політична система 218 Радянська економічна система 220

Зміни у політичній географії 224

Федеративний устрій Росії 225 Москва і федеративні компоненти 228

Зміни у соціальній географії 229 Перспективи Росії 230

Серцевина і окраїна 231 Роль Росії на світовій арені 231

РЕГІОНИ РОСІЙСЬКОГО СВІТУ 233

Серцевинний ареал із периферією 233

Центральний промисловий регіон 233 Поволжя 235 Уральський регіон 238 Внутрішня південна периферія 238 Зовнішня південна периферія 240

Східне пограниччя 243

Кузнецький басейн (Кузбас) 243 Прибайкалля 243

Сибір 243 Далекий Схід 244

ЗМІСТ

Плантація 312

Зміна спадщини землеволодіння 313

7

розділ і

Північна Америка 249

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 252

Фізична географія 252

Клімат 253 Гідрографія 255

Сполучені Штати 255

Населення у часі й просторі 256 Географія культури 266

Мінлива географія економічної діяльності 268

Канада 273

Населення в часі та просторі 274 Культурна та політична географія 276 Економічна географія 279

РЕГІОНИ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОГО СВІТУ 281

Північноамериканська серцевина 281

Приморський Північний Схід 285 Французька Канада 286

Внутрішній континентальний реґіон 287

Південь 289 Південний Захід 291 Західне пограниччя 293 Північне пограниччя 294 Тихоокеанський стрижень 295

розділ і

Середня Америка ЗОЇ

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 304

Фізична географія 304

Суходільний міст 304 Ланцюги островів 305

Спадщина Мезоамерики 306

Низинні майя 307 Високогірні ацтеки 307

Зіткнення культур 308

Наслідки конкісти 309

Материкова та окраїнна частини 311

Гасієнда 312

Політична диференціація 313

РЕГІОНИ СЕРЕДНЬОАМЕРИКАНСЬКОГО СВІТУ 315

Карібський басейн 315

Проблема бідності 318 Африканська спадщина 319 Туризм: збуджуюча галузь 319 Регіональне співробітництво 320

Континентальна мозаїка 321

Мексика 321

Революція та її наслідки 324

Зміна географії економічної діяльності 327

НАФТА і невирішені проблеми 330

Центральна Америка 331

Зароджені бурхливою епохою 332 Гватемала: привид миру? 334 Беліз: переміна ідентичності 335 Гондурас: країна, наводнена бідами 336 Сальвадор: повоєнна відбудова 337 Нікарагуа: трясовина невдач 338 Коста-Ріка: міцна демократія 339

Панама: стратегічний канал, новий коридор 341

розділ 6

Південна Америка 345

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 346

Послідовність поколінь 347

Імперія інків 347 Іберійські загарбники 348 Африканці 350 Тривала ізоляція 351 Незалежність 351

Культурна фраґментація 352

Регіон тропічних плантацій 352

Єврокомерційний регіон 353

Регіон індіанського натурального господарства 354

Метиський перехідний регіон 355 Недиференційований регіон 355

8

ЗМІСТ

Економічна інтеґрація 355 Урбанізація 356

Модель «латиноамериканського» міста 358

РЕГІОНИ ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКОГО СВІТУ 360

Бразілія: гігант Південної Америки 361

Структура населення 361 Перспективи розвитку 362 Субреґіони Бразілії 364

Карібська Північ 371

Венесуела 373 Колумбія 374 Андський Захід 377

Перу 378 Еквадор 380 Болівія 382

Південний конус 383

Аргентина 383 Уругвай 385 Парагвай 387 Чілі 388

розділ 7 Північна Африка/

Південно-Західна Азія 390

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 392

«Арабський світ»? 393 «Ісламський світ»? 393 «Близький Схід»? 394

Осередки культури 395

Месопотамія і Ніл 396 Занепад і розпад 397

Підґрунтя ісламу 398

Пророк Мугаммад 398 Арабо-ісламська імперія 399

Поділений іслам 402

Релігійний фундаменталізм 402 Іслам та інші релігії 404 Оггоманські наслідки 404

Влада і небезпека нафти 404

Розміщення розвіданих запасів 405 Іноземне втручання 407

РЕГІОНИ ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ/

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ АЗІЇ 408

Єгипет і басейн Нижнього Нілу 410

Ріка Ніл 410

Регіональна географія Єгипту 415 Північний, арабський Судан 415

Маґріб та його сусіди 416

Нафта й емігранти 417 Пустельне узбережжя 418

Африканська перехідна зона 419 Близький Схід 420

Ірак 421 Сірія 423 Йорданія 423 Ліван 424 Ізраїль 424

Аравійський півострів 430

Саудівська Аравія 430 На периферії 432

Імперські держави 433

Туреччина 434 Іран 438

Туркестан 440

Казахстан 440 Туркменістан 443 Узбекистан 443 Киргизстан 445 Таджикистан 445 Афганістан 446

розділ 8

Африканська Субсахара 449

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 450

Фізична географія Африки 450

Гори 450

Великі озера та рифтові долини 451 Течії річок 452 Плато й уступи 452 Дрейф континентів і Африка 453

Природне довкілля 454 Довкілля та здоров’я 455 Земля і землеробство 458 Історична географія Африки 461

ЗМІСТ

9

Генеза Африки 461 Колоніальні перетворення 463

Структура культури 467

Африканські мови 468 Релігії в Африці 469

Сучасна карта і традиційне суспільство 470

Населення і урбанізація 471

РЕҐІОНИ АФРИКАНСЬКОЇ СУБСАХАРИ 472

Західна Африка 473

Нігерія: наріжний камінь Західної Африки 475

Узбережжя та внутрішня частина 478

Екваторіальна Африка 480

Демократична Республіка Конго 480 По той бік ріки 482

Східна Африка 483

Кенія 483

Танзанія 486

Уганда 486

Руанда та Бурунді 486

Високогірна Ефіопія 487

Південна Африка 487

Північна група держав 490 Південні держави 491 Південноафриканська Республіка 493

розділ 9

Південна Азія 501

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 501

Світ бідності 502 Фізико-географічні реґіони Південної Азії 504

Північні гори 504 Річкові долини 504 Південні плато 504

Наслідки для людей 506

Розвиток річкових долин 506 Південь півострова 508 Імперія Маур’їв 508 Влада ісламу 508 Європейське втручання 509 Колоніальна трансформація 510 Роз’єднання 512

РЕҐІОНИ ПІВДЕННОАЗІЙСЬКОГО СВІТУ 512

Пакистан: західна окраїна Південної Азії 512

Субрегіони 515

Засоби для існування 517

Нова регіональна потуга 518

Індія: понад 50 років федерації 518

Штати та їхнє населення 519 Зміна карти Індії 521

Відцентрові сили: від Індії до Індостану? 523

Доцентрові сили 524 Дилема населення 525 Економічна географія 530 Індія на сході та заході 536 Спірні території на півночі 537

Банґладеш: постійна бідність 537

Природні лиха 537

Проблеми Східного регіону Південної Азії 539

Гірська Північ 539

Непал і Бутан 540

Південні острови 541

Шрі-Ланка: південноазійська трагедія 541 Роз’єднання? 543 Мальдіви 544

розділ 10

Східна Азія 547

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 548

Природне довкілля 550

Історична географія 552

Реографія ранньої культури 552

РЕҐІОНИ СХІДНОАЗІЙСЬКОГО СВІТУ 557

Власне Китай 558 Перспективи Китаю 558

Відносне положення та ізоляція 559

Територія і довкілля 560 Еволюціонуючий Китай 560

Століття потрясінь 561 Програна війна з наркотиками 562 Поява нового Китаю 565 Боротьба у трьох напрямках 566 Становлення комуністичного Китаю 567

10

ЗМІСТ

Суспільна географія Китаю 567

Політичний і адміністративний поділ 568 Проблеми населення 569 Меншини 571

Люди і місцевості Власне Китаю 571

Північно-Східна Китайська рівнина 572 Північнокитайська рівнина 574 Басейн Янцзи (Чанцзян) 577 Басейни річок Сіцзян і Перл 579

Тібет 581 Сіньцзян 582

Тихоокеанська окраїна Китаю: новий реґіон? 584

Географія розвитку 586 Розвиток Китаю за комунізму 586 Трансформація економічної карти 587

Тихоокеанська окраїна Китаю сьогодні 589

Гонконг (Сянган) і його роль 590 Інші СЕЗ 592 У глиб Китаю 592

Китай: глобальна супердержава? 594 Монголія 595 Джакотський трикутник 597 Японія 597

Просторові обмеження 597 Історичні виміри 599 Японська колоніальна імперія 601 Модернізація 601 Відносне положення 602 Просторова організація Японії 602

Територіально-функціональна організація 603

Провідні економічні регіони 603 Схід і захід, північ і південь 606 Продовольство і людність 607

Перспективи Тихоокеанської окраїни Японії 608

Корея 609

Тайвань 613

Південно-Східна Азія 617

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 618

Фізична географія 620

Географія населення 620

Люди і земля 621 Етнічна мозаїка 621

Еволюція політичної карти 623

Колоніальні наслідки 623 Культурно-географічні наслідки 625

Політична географія

Південно-Східної Азії 627

Кордони 628

Територіальна морфологія держав 630

РЕҐІОНИ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ 631

Материковий реґіон 631 Видовжений В’єтнам 633

В’єтнам сьогодні 634

Компактна Камбоджа 636 Суходільний Лаос 637 Подовжений Таїланд 638 Подовжена М’янма 641

Острівний реґіон 641 Материково-острівна Малайзія 643 Сінґапур 644 Архіпелаг Індонезія 646

Різноманітність у єдності 649 Трансміграція 650 Великі острови 651

Східний Тімор 652 Фраґментовані Філіппіни 653

розділ 12

Австралійський світ 657

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 658

Територія та довкілля 658

Біогеографія 660

РЕҐІОНИ АВСТРАЛІЙСЬКОГО СВІТУ 661

Австралія 661

Відстані 662

Серцевина та периферія 662 Федеративна держава 664 Урбаністична культура 664 Економічна географія 666 Майбутнє Австралії 668

ЗМІСТ

11

Нова Зеландія 672

Суспільно-географічна організація 672 Фактор маорі та майбутнє країни 674

розділ 13

Тихоокеанський світ 677

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО СВІТУ 677

Тихоокеанський світ і його морська географія 678

РЕГІОНИ ТИХООКЕАНСЬКОГО СВІТУ 682

Меланезія 684 Мікронезія 687 Полінезія 687

Прикінцеве застереження: Тихий океан і Антарктида 688

Література (Олександра Вісьтак) 690 Глосарій 695

Географічний покажчик

(Олександра Вісьтак) 706