НАСЕЛЕННЯ.

4

ДЕРЖАВИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Які народи населяють Північну Америку.

І Про держави материка.

І Якими є зв’язки України з державами материка.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image428.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image429.jpeg

Мал. 131. Корінні мешканці
Аляски

Ь Які народи населяють Північну Америку.

Коли європейці відкрили Північну Амери-
ку, вона вже була заселена різномовними
індіанськими народами (мал. 131, 132). їхні
предки проникли на континент із Північно-
Східної Азії щонайменше 25-30 тис. років
тому через так званий Беринговий міст, що
в минулому існував у районі сучасної Бе-
рингової протоки.

Доказом того, що прабатьківщиною індіан-
ців Північної Америки була Азія, є, зокрема,
численні зовнішні ознаки корінних жите-
лів: темна шкіра із червонуватим відтінком,
жорстке пряме волосся, рідкий волосяний
покрив на тілі, темний колір очей, широке
обличчя. Найбільше ці риси притаманні але-

164

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image430.jpeg

Мал. 132. Піраміда індіанців майя в давньому місті Чічен-Іцу

утам і ескімосам, які живуть на узбережжі Північного Льодовитого океану та на півдні Гренландії. Вони традиційно полюють на морських тварин або випасають оленів.

Разом з тим частина індіанців Північної Америки виділяється високим зростом, «орлиним носом» і інакшим, ніж у монголоїдів, розрізом очей. Серед таких і народи, які ще на початку нашої ери створили в південних районах материка високорозвинені цивілізації (мал. 132).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image431.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Корінні жителі материка — персонажі світової літератури.

Життя індіанців Північної Америки змалювали знамениті письменники Фенімор Купер у творах «Останній з могікан», «Звіробій», «Слідопит» та Майн Рід — «Оцеола, вождь семинолів», «Квартеронка», «Білий вождь». Ці твори перекладено багатьма мовами і відомі в усьому світі.

Після відкриття Америки впродовж століть європейські колонізатори винищували індіанські племена. І тепер серед населення Північної Америки переважають нащадки переселенців з Європи: англійців, ірландців, французів, німців та ін. Є також українська діаспора, яка налічує близько 2 млн осіб.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image432.jpeg

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За додатковими джерелами інформації з’ясуйте райони компактного проживання українців на материку і позначте їх на контурній карті штриховкою.

На материку проживають і десятки мільйонів представників різних народів Африки — афроамериканці. Це нащадки рабів-африканців, які були завезені на континент у ХУІ-ХІХ ст. для роботи на плантаціях.

165

РОЗДІЛ 4

image433

Р \ZlVSO

Нині кількість населення Північної Америки становить близько 565 млн
осіб і продовжує зростати передусім за рахунок Центральної Америки.
Адже природний приріст її населення перевищує 12 осіб на 1000 мешкан-
ців щороку, у той час як на іншій частині материка він становить лише

Саме в Центральній Америці (в окре-
мих районах Мексики) найбільша гус-
тота населення. Інший густонаселений
регіон розташований на сході конти-
ненту. Найменша кількість населення
у Гренландії та на островах Канадсько-
го Арктичного архіпелагу, а також у
пустельних районах Заходу материка.

У Північній Америці більшість насе-
лення — це мешканці міст. На континен-
ті розташовані найбільші міста світу та
міські агломерації — тісно пов’язані між
собою угруповання міських поселень.
Так, у столиці Мексики — Мехіко — та її
околицях мешкає близько 21 млн осіб
(мал. 133). Такого скупчення міського
населення немає більше ніде на планеті.

Мехіко відоме ще одним рекордом. Це найбрудніше велике місто планети.
Рівень шкідливих речовин в атмосфері мексиканської столиці більш як
удвічі перевищує допустимі норми.

І Про держави материка. Загалом на цьому континенті 23 незалежні держави. Вони дуже різняться за розмірами, кількістю населення, рівнем економічного розвитку. Найбільша держава — Канада — за площею приблизно дорівнює Європі (мал. 134).

Найчисленніша ж за населенням держава материка — СІНА. Вона мало поступається Канаді за площею, але значно випереджає її за кількістю населення, яке сягає 319 млн осіб.

Країни материка відрізняються культурою, мовою й рівнем економічного розвитку. Найвищий рівень економіки мають Сполучені Штати Америки, а потім Канада й Мексика. В інших країнах континенту, як-от: Гватемала, Гондурас, Нікарагуа, економіка розвинута набагато гірше. Цікавою країною є Панама, що разташована водночас на двох материках — У Північній і Південній Америці. На розвиток її господарства суттєво впливає наявність Панамського каналу, завдяки якому потужно розвивається торгівля між країнами світу.

Дуже часто до Північної Америки відносять і ті держави, що розташовані на островах Карибського басейну. Зокрема, найменшою острівною країною є Сент-Кіттс і Невіс, до того ж це ще й країна з найменшою кількістю населення (52,5 тис. осіб). Усі ці острівні країни колись були європейськими колоніями, а нині більшість із них незалежні.

на іиии мешканців.

Мал. 133. Мехіко — одне з найбільших міст світу

166

image434

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image435.jpeg

Мал. 134. Торонто — найбільше місто Канади. Панорама центру міста

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image436.jpeg

І Якими є зв’язки України з державами материка. Україна підтримує ак-
тивні зв’язки майже з усіма країнами Північної Америки. Найбільше ж
наша держава співпрацює з Канадою та СПІА.

Канада — перша країна, яка визнала незалежність України. Саме в
Канаді проживає найчисельніша українська діаспора — 1,2 млн осіб.
Місця компактного проживання наших земляків у степовій зоні, де за

їхньої участі створено «хлібний кошик
світу» — звідси пшениця надходить на
продаж до багатьох країн.

У багатьох університетах Канади викла-
дають українську мову і літературу. У Ка-
наді діють українські музеї, бібліотеки, ар-
хіви, школи українознавства, установлені
пам’ятники Тарасу Шевченку, князеві Во-
лодимиру, Івану Франку, Лесі Українці
(мал. 135) та іншим славетним українцям.

Сполучені Штати Америки є стратегіч-
ним партнером України. Цей вибір зумов-
люється виключно великою роллю СТТТА у
світовій економіці й політиці. Жодна
важлива подія у світі не обходиться без

прямої або опосередкованої участі Сполу- Мал. 135. Пам’ятник Лесі Укра-
чених Штатів. їнці в Торонто (Канада)

167

РОЗДІЛ 4

image437

Р \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image438.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image439.jpeg

Мал. 136. Пам’ятник
Т. Шевченку у Вашингтоні (США)

Сьогодні українці масово проживають у різних частинах США. При цьому майже 90 % українців живуть у містах. Українська діаспора США надзвичайно сильно зорганізована. Тут діє мережа відомих організацій українців зарубіжжя. Сьогодні у США працюють численні українські засоби масової інформації, видавництва, музеї, архіви, церкви, школи українознавства. Низка університетів у СИТА мають кафедри української мови, українознавства. У столиці СИТА м. Вашингтоні відкрито пам’ятник Тарасу Шевченку (мал. 136).

Як у США, так і в Канаді багато наших земляків стали відомими вченими, політиками, державними діячами.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image440.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 (закінчення)

Позначення на контурній карті географічних об’єктів номенклатури Північної Америки

Позначте на контурній карті держави та їхні столиці: США, Канада, Мексика.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image441.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

 1. Представники якої раси переважають у сучасному населенні Північної Америки?
 2. Хто є корінним населенням материка?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Як формувалося сучасне населення Північної Америки?
 2. За якими основними показниками різняться країни Північної Америки?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

 1. Які причини нерівномірного розміщення населення на території материка?
 2. Чому на континенті так багато афроамериканців і мулатів?

ЧИ ВМІЮ

 1. Позначте штриховкою на контурній карті території компактного проживання корінних жителів материка Північна Америка.
 2. За додатковими джерелами підготуйте інформацію про відомих українців, що живуть у Північній Америці.

168

Північна Америка

Швнічна Америка лежить майже в усіх географічних поясах Північної півкулі, а більша частина — у помірних і полярних широтах.

Більша частина Північної Америки розташована в межах платформ, тому її рельєф переважно рівнинний. На заході материка простягаються молоді Кордильєри, а на сході — давні Аппалачі.

Материк розташований в усіх кліматичних поясах Північної півкулі, крім екваторіального.

Північна Америка багата на внутрішні води, які розподілені по території материка нерівномірно.

Природні зони змінюються у двох напрямках: з півночі на південь та від західної і східної окраїн до внутрішніх районів материка. Населення Північної Америки — це здебільшого нащадки європейських переселенців та афроамериканці. Корінні жителі материка — індіанці, алеути та ескімоси — становлять незначну частку його населення. Серед 23 держав континенту найчисленніша за населенням держава — США, що має найрозвинутішу в Північній Америці економіку. Україна підтримує активні зв’язки майже з усіма країнами Північної Америки.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image443.jpeg

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Північна Америка

 1. Визначте площу Північної Америки:

А близько 15 млн км2 В близько ЗО км2

Б близько 20 млн км2 Г близько 40 млн км2

 1. Зазначте частину материка, де виникла найбільша область складчастості:

А північна окраїна В центральні області

Б схід континенту Г захід материка

 1. Знайдіть відповідність між регіоном материка і його типом клімату:

А помірно континентальний 1 західне узбережжя

Б мусонний 2 східне узбережжя

В континентальний 3 центральна частина поясу

Г морський 4 східніше області морського клімату

Д різкоконтинентальний

 1. Назвіть річки басейну Тихого океану:
 2. Маккензі 3 Юкон 5 Колорадо 7 Огайо
 3. Міссурі 4 Ніагара 6 Колумбія
 4. Визначте типових представників північноамериканської тайги:
 5. рись 3 модрина 5 агава 7 ондатра
 6. карибу 4 секвойя 6 ялина