ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІМАТУ.

‘ КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

► Про загальні риси клімату материка.

І Які кліматичні пояси і типи клімату існують у Південній Америці.

І Про загальні риси клімату материка. Більша частина Південної Америки розташована в екваторіальних і тропічних широтах, що зумовлює надходження значної кількості сонячної енергії протягом усього року. У липні найбільшу кількість тепла дістає північна частина материка (мал. 61). Температура повітря тут досягає +24 °С. У цей час на півдні материка, де триває зимовий період року, середня температура становить +2 … 4 °С, а в окремі роки трапляються і морози. Найнижчі температури на материку спостерігаються у високогірних районах.

О»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За малюнком 61 визначте середні січневі та липневі температури повітря в різних частинах материка, обчисліть річну амплітуду коливання температури повітря. Поясніть отримані результати.

Південна Америка — найвологіший материк земної кулі. Середня річна кількість опадів тут приблизно вдвічі більша, ніж на будь-якому іншому материку (мал. 62). Причина цього — пасатна циркуляція.

85 ЧГ

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image224.jpeg

Січень

Липень

Абсолютний максимум , температури (у С)

Абсолютний мінімум , температури (у С)

Області низького тиску

Області високого тиску

Переважаю.чий напрямок вітру

вище

+25

+15

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

(У °С)

Мал. 61. Температура повітря, тиск і напрямки вітрів на материку

На відміну від Африки, утворенню опадів сприяють пасати обох півкуль. Вони приносять на материк теплі й вологі повітряні маси Атлантичного океану. Теплі Бразильська та Гвіанська течії додатково насичують повітря вологою. (Знайдіть ці течії на карті.)

Унаслідок дії пасатів східні узбережжя Південної Америки дістають близько 2000-3000 мм опадів за рік. Навіть внутрішні рівнинні області подекуди отримують упродовж року понад 1000 мм опадів. На більшій частині західного узбережжя материка опадів незрівнянно менше — 150-200 мм за рік. Це пояснюється, зокрема, впливом потужної холодної Перуанської течії.

На формування клімату Південної Америки впливає також рельєф. Анди на заході заступають шлях вітрам з Тихого океану, а рівнини на сході, навпаки, дають змогу безперешкодно проникати теплим і вологим повітряним масам у глиб материка аж до Анд.

86

image225

І Які кліматичні пояси і типи клімату існують у Південній Америці.

Материк перетинають екваторіальний, два субекваторіальних, тропічний, субтропічний і помірний кліматичні пояси (мал. 63). В екваторіальному поясі перебуває західна частина Амазонської низовини та північно-західне узбережжя Тихого океану. Клімат тут постійно жаркий і вологий. У субекваторіальному поясі розташовані Орінокська низовина й Гвіанське плоскогір’я, східна і південна частини Амазонської низовини, північна й центральна частини Бразильського плоскогір’я. У цьому поясі жарке вологе літо та суха, іноді дуже жарка зима. Особливо багато опадів спостерігається на східних схилах плоскогір’їв.

Тропічний пояс охоплює південно-східну частину Бразильського плоскогір’я, північну частину Ла-Платської низовини. Тут посилюються контрасти в температурах за сезонами, а також у кількості опадів у прибережних і внутрішніх областях. На сході Бразильського плоскогір’я клімат тропічний вологий, а у внутрішніх районах і на західному узбережжі материка — тропічний пустельний. Такий, зокрема, як у пустелі Атакама, де по кілька років поспіль не буває дощу.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image226.jpeg

87

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

У субтропічному поясі також є істотні відмінності в кліматі. На сході він теплий і рівномірно вологий упродовж року, а у внутрішніх районах — сухий континентальний. На Тихоокеанському узбережжі сформувався середземноморський тип клімату.

С Б Т Л В Л
ІКІТОС

Іі т л в л АнтоФагаста

С Б Т Л .В Л

Асунсьйон

Масштаб 1:60 000 000

] ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ ПОЯС
1 СУБЕКВАТОРІАЛЬНИЙ

пояс

] ТРОПІЧНИЙ пояс

Області:

л тропічного
1 пустельного клімату

•у тропічного вологого
^ клімату

] СУБТРОПІЧНИЙ пояс
Області:

1 середземноморського 1 клімату

о субтропічного л континентального клімату

о субтропічного вологого ° клімату

] ПОМІРНИЙ пояс Області:

  1. морського клімату
  2. континентального клімату

\//А Області високогірного ^ а клімату

Межі:

кліматичних поясів

кліматичних областей

Мал. 63. Кліматичні пояси і області Південної Америки

image227

Південна частина Південної Америки розташована в помірному поясі. Клімат тут формується під впливом західного перенесення повітряних мас і характеризується чітко вираженими порами року. На заході клімат помірний морський. Циклони, що переміщуються на материк із заходу, приносять сюди багато опадів. їхня кількість щорічно становить близько

3000 мм. Температура впродовж року не буває від’ємною.

На сході помірного поясу формується сухий континентальний тип
клімату, оскільки гори Анди перешкоджають потоку вологого повітря
з Тихого океану. Тому опади випадають на західних схилах гір і далі на
схід повітря переміщується більш сухим. Не сприяє утворенню опадів на
сході помірного поясу й холодна Фолклендська течія. Для цього типу клі-
мату характерні різкі коливання температури. Узимку бувають морози
навіть до -З °С. Опадів значно менше: 250-300 мм.

В Андах кліматичні умови змінюються не тільки з півночі на південь,
а й з висотою. Тут формується високогірний тип клімату.

V

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Кліматичні рекорди материка. За річною кількістю опадів, одним з найвологіших місць у світі є Тутунендо на заході Колумбії, де зафіксовано 11 770 мм. І саме в Південній Америці зафіксовано найсухіше місце на Землі. Це місцевість Калама, розташована в пустелі Атакама на півночі Чилі, де середньорічний рівень опадів дорівнює нулю. Атакама встановила рекорд і за тривалістю посухи протягом 400 років аж до 1971 р. За цей час там не випало жодної краплини дощу.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image228.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image229.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

Визначення типів клімату Південної Америки за клімато-
діаграмами (мал. 63).

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image230.jpeg

  1. Які кліматичні пояси перетинають Південну Америку?
  2. Який тип клімату переважає на материку?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Який океан і чому впливає на формування клімату материка суттєвіше?
  2. Чим відрізняється клімат Південної Америки та Африки?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому температурні умови змінюються на континенті не суттєво?
  2. Чому Південна Америка є найвологішим материком світу?

ЧИ ВМІЮ

  1. Побудуйте графік розподілу опадів уздовж паралелі 20° пд. ш., використавши мал. 62. Позначте на контурній карті райони з найбільшою і найменшою кількістю опадів уздовж цієї паралелі.
  2. За малюнком 63 визначте, який із кліматичних поясів охоплює найбільшу площу на материку.

89

Щ

РОЗДІЛ 2