ЗАГАЛЬНІ РИСИ КЛІМАТУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Чому Африка — найжаркіший континент світу.

Ь Як переміщуються над материком повітряні маси.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image126.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image127.jpeg

тропік

22.06

23° 27′

І Чому Африка — найжаркіший континент світу. Розташування Африки
по обидва боки від екватора, а також більшої частини материка в тропіч-
них широтах зумовлює особливості її клімату.

Для материка характерна велика річна кіль-

кість сонячної енергії. /7Н

Великий кут падіння сонячних променів
упродовж усього року зумовлює постійно ви-
сокі температури на материку (мал. 29, ЗО).

Тут є області, де температура повітря інколи ^

перевищує +50 °С. На материку майже немає Екватор 23 09 2103

холодних зим. Навіть на крайньому півдні та
крайній півночі середня температура зимових
місяців перевищує +10° С, а в екваторіальних

областях протягом року вона сягає близько пдтропік
+25…26 °С. Істотне коливання температури 22.12

за сезонами спостерігається тільки у Високій

Африці, в горах Атлас і особливо на вулканіч-
них вершинах, наприклад на Кіліманджаро.

А

23° 27‘

Мал. 29. Зміна
положення Сонця
над материком

49 Сі

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

Липень

Масштаб 1:85 000 000

—+25— Ізотерми

+58

-15

Абсолютний максимум температури (у ’С)

Абсолютний

мінімум

температури (у ’С)

Області низького тиску

Області високого тиску

Переважаючий напрямок вітру

Січень

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ
(У ’С)

вище

+35
+25
+15

нижче

Мал. ЗО. Температура повітря, тиск і напрямки вітрів на материку

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image128.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image129.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Чи давно існує Сахара. Існує думка, що на півночі Африки в межах Сахари сучасний дуже спекотний клімат триває близько 10 тис. років. Пояснюють це, крім природних чинників, впливом діяльності людини. Імовірно, випас великої рогатої худоби протягом 7 тис. років на території пустелі та в її межах закріпив ці умови, і клімат Сахари за останні 2 тис. років майже не змінився. Значне відхилення умов від нормальних спостерігали з XVI по XVII ст., коли в Європі тривав так званий Малий льодовиковий період. У цей час значно збільшилася кількість опадів уздовж тропічного кордону, у самій пустелі і, можливо, в її північних районах. У XIX ст. кліматичні умови повернулися до тих, які схожі на нинішні.

І Як переміщуються над материком повітряні маси. На більшій частині материка переважає пасатне переміщення повітряних мас, що значно впливає на розподіл опадів (мал. ЗО). Як ви вже знаєте, пасати — це такі потужні вітри, що не змінюють свого напрямку протягом року. У Північній Африці пасати дмуть з Аравійського півострова, тобто з північного сходу на південний захід, і тому несуть сухе повітря. Головним наслідком цього є мала кількість опадів на північному сході материка.

Пасати Південної Африки дмуть з Індійського океану, переміщуючись з південного сходу на північний захід. Тому вони несуть вологе повітря на материк. Максимальна річна кількість опадів, зафіксована в Африці, становить 10 470 мм (знайдіть це місце на карті; мал. 31).

Над Африкою панують екваторіальні й тропічні повітряні маси. (Пригадайте, чим відрізняються властивості цих повітряних мас.)

Пояси високого й низького атмосферного тиску, а разом з ними і повітряні маси переміщуються за сезонами: улітку — на північ, узимку — на південь. У червні Сонце перебуває в зеніті над Північним тропіком, тому в субекваторіальний пояс Північної півкулі зміщується вологе екваторіальне повітря. Водночас у субекваторіальному поясі Південної півкулі панує жарка й суха тропічна повітряна маса. У грудні, коли Сонце в зеніті над Південним тропіком, усе відбувається навпаки.

У субтропічних поясах улітку переважає тропічна повітряна маса, узимку — помірна. Холодної пори року сюди переміщується вологе повітря з Атлантичного океану, що сприяє утворенню опадів. Тому в цих поясах літо жарке й сухе, а зима порівняно тепла й волога.

Морські течії відіграють помітну роль у формуванні клімату узбережжя Африки. Так, унаслідок впливу холодної Бенгельської течії, що прямує вздовж південно-західного узбережжя материка, посилюється сухість тропічної пустелі Наміб. Теплі Гвінейська і Мозамбіцька течії, навпаки, сприяють збільшенню кількості опадів біля берегів Африки.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За картою (мал. 31) простежте, як змінюється кількість опадів уздовж 20° сх. д. Назвіть райони Африки з найбільшою і найменшою кількістю опадів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image130.jpeg

51 Сі

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

Масштаб 1:75 000 000

Екватор л.

Абсолютна максимальна 10470 середньорічна кількість опадів (у мм)

Абсолютна мінімальна

0,5 середньорічна кількість 3000 опадів (у мм)

Південним

Середньорічна кількість опадів (у мм)

Мал. 31. Розподіл опадів на материку
ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які температури повітря переважають на материку?
  2. Які повітряні маси панують над Африкою?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Як відбувається пасатна циркуляція повітряних мас?
  2. Як на формування клімату Африки впливає розподіл атмосферного тиску за сезонами?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому Африка — найжаркіший материк?
  2. Чому на західному, тропічному узбережжі континенту утворилася пустеля? ЧИ ВМІЮ
  3. На контурній карті Африки позначте напрямки переміщення пасатів.
  4. Побудуйте графік зміни кількості опадів з півночі на південь материка уздовж меридіана міста Кейптаун (мал. 31 та карта атласу).