ЗАГАЛЬНІ РИСИ КЛІМАТУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Яким є клімат найбільшого материка планети.

І Як і чому змінюються на материку температура повітря та кількість атмосфер-
них опадів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image474.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image475.jpeg

І Яким є клімат найбільшого материка планети. Клімат Євразії надзвичайно різноманітний. На півночі він дуже холодний, на півдні — надзвичайно спекотний, на західних і східних околицях материка — переважно вологий, а в центральних районах — посушливий (мал. 146). Причиною такої неоднорідності клімату Євразії є нерівномірне надходження на її поверхню сонячної радіації, що пов’язано з розташуванням цього материка в усіх географічних поясах Північної півкулі.

Інша причина неоднорідності клімату материка — різні типи циркуляції повітряних мас, які притаманні Євразії. На більшій частині її території панує західне перенесення. Для тропічного поясу характерні пасати, а для крайнього сходу й півдня — мусони.

І Як і чому змінюються на материку температура повітря та кількість атмосферних опадів. Узимку, коли західне перенесення повітряних мас посилюється, потужні циклони з Атлантики панують майже над усією європейською частиною території Євразії. Завдяки цьому температура повітря в північних і південних областях мало відрізняється. Отже, зональний розподіл температур порушується, тому січневі ізотерми простягаються майже вздовж меридіанів.

Із просуванням від Атлантики на схід західне перенесення слабшає, дедалі більше холоднішає. Особливо охолоджується центральна частина материка, де середні температури становлять -24 °С, а морози часто досягають і -40 °С. Унаслідок цього тут утворюється область високого тиску — Азіатський максимум. Звідси континентальні помірні повітряні маси розтікаються в усіх напрямках. Особливо потужні повітряні потоки рухаються до Тихого й Індійського океанів, над якими в цей час уже сформувалися області зниженого атмосферного тиску. Так виникає сухий і холодний зимовий мусон.

Улітку західне перенесення повітряних мас дещо слабшає. Тому помітнішим стає зональний розподіл температур, про що свідчить переважно широтне простягання липневих ізотерм. Найвищі температури в Євразії встановлюються над розпеченою Індо-Гангською низовиною, що майже з усіх боків ізольована від океану гірськими бар’єрами. Тому тут формується область дуже низького тиску — Південноазіатський мінімум.

На відміну від більшої частини Азії, поверхня Тихого й Індійського океанів улітку охолоджена. Тому над океанами виникають області високого тиску. Звідси повітряні маси прямують до суходолу, утворюючи потужний вологий і теплий літній мусон.

182

image476

—+25—

-70

Ізотерми

Абсолютний
максимум _

температури (у С)

Абсолютний мінімум „

температури (у С)

Області низького тиску

Області високого тиску

Переважаючий напрямок вітру

Січень

+15

+5

0

-5

-15

-25

Масштабі : 115000000

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

(У’С)

вище

+35

+25

-45

Мал. 146. Температура, тиск і вітри на материку

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image477.jpeg

РОЗДІЛ 4

image478 image479

РОЗДІЛ 4

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image480.jpeg

Масштаб 1:90 000 000

Абсолютна максимальна 26461 середньорічна кількість опадів (у мм)

Абсолютна мінімальна середньорічна кількість опадів (у мм)

=0

Середньорічна кількість опадів (у мм)

Мал. 147. Розподіл опадів на материку

т

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючись малюнком 147, визначте області Євразії, що отримують найбільшу та найменшу кількість атмосферних опадів протягом року.

Загалом річна сума атмосферних опадів у Євразії закономірно зменшується від окраїн материка до його центральних областей (мал. 147). Тут вона досягає свого мінімуму. Це пояснюється послабленням активності повітряних мас західного перенесення і мусонів, а також посиленням впливу сухих континентальних повітряних мас внутрішніх областей Євразії. Найбільше опадів випадає на навітряних гірських схилах.

184

image481

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image482.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Що те пліше — то більше риби. Через глобальне потепління у Євразії
сонячна енергія сильніше нагріває землю, оскільки сніг тане швидше. Різниця
температур між континентом і океаном стає значнішою, і вітри, що дмуть з півночі на
південь, посилюються. Вони «здувають» теплі поверхневі води, на місце яких підніма-
ється глибинна холодна вода, яка приносить на поверхню більше поживних речовин,
ніж раніше. Як наслідок, кількість планктону зростає, а за ним стає більше і риби.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

  1. Які області атмосферного тиску впливають на формування клімату Євразії?
  2. Під впливом якого з океанів — Атлантичного чи Тихого — формується клімат більшої частини Євразії?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Які причини неоднорідності клімату Євразії?
  2. Яку роль відіграють у формуванні клімату материка гірські системи?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому мусони найбільше впливають на формування клімату прибережних районів Євразії?
  2. Чому у внутрішніх областях Євразії спостерігаються найбільші контрасти в розподілі температури й кількості опадів?

ЧИ ВМІЮ

  1. За картами Євразії визначте області з найнижчими температурами повітря і поясніть, чому вони спостерігаються не на крайній півночі.
  2. За картами Євразії визначте області з найвищими температурами повітря і поясніть, чому вони спостерігаються не на крайньому півдні євразійського материка.