РЕҐІОНИ

ЗАХІДНА ЄВРОПА БРИТАНСЬКІ ОСТРОВИ ПІВНІЧНА (СКАНДИНАВСЬКА) ЄВРОПА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА ЄВРОПА СХІДНА ЄВРОПА

РИСУНОК 1 -1

60

РОЗДІЛ 1

ЄВРОПА

Логічно розпочинати наше дослідження географічних світів з Європи, тому що за останні п’ять століть Європа та європейці більше, ніж будь-який інший світ або народ, змінювали решту планети. Європейські імперії повсюдно обплутували Землю і трансформували суспільства. Європейський колоніалізм розпочав першу хвилю глобалізації. Мільйони європейців мігрували зі своєї батьківщини до Старого і Нового світів, змінюючи (і часом майже знищуючи) традиційні і створюючи нові спільноти від Австралії до Північної Америки. Колоніальна влада й економічні стимули поєдналися, щоби спонукати рух мільйонів імперських суб’єктів від своїх рідних домівок до далеких земель: африканців до Америки, індусів до Африки, китайців до Південно-Східної Азії, малайців до Південної Африки, автохтонних американців — зі сходу на захід. У сільському господарстві, промисловості, політиці та інших сферах європейці здійснили революції, а тоді експортували ці революції по всьому світові, зміцнюючи європейську перевагу.

Поряд із цим упродовж значної частини цього 500-річного періоду європейської гегемонії Європа сама також була ареною конфліктів. Релігійні, територіальні й політичні суперечності зумовили навіть жорстокіші війни, ніж у колоніях. А протягом XX ст. Європа двічі втягувала людство у війну. Жахливих і безпрецедентних страхіть Першої світової війни (1914—1818 рр.) виявилося недостатньо, щоб запобігти Другій світовій війні (1939— 1945 рр.), яка завершилася першим випробуванням американської ядерної зброї у Японії. У результаті європейські держави, ослаблені цією війною, втратили більшість своїх колоніальних володінь, і утвердилося нове протистояння: ідеологічна («холодна») війна між комуністичним Радянським Союзом і капіталістичними Сполученими Штатами. Ця війна повісила «залізну завісу» поперек серцевини Європи, залишивши більшу частину сходу під радянським контролем і більшу частину заходу в американському таборі. Західна Європа довела свою життєспроможність, подолала руйнівні наслідки війни і втрату колоніальних володінь та відновила економічну могутність. Стосовно ж радянського комуністичного експерименту, то він провалився як у себе вдома, так і за

кордоном, і в 1990 р. були зруйновані останні залишки «залізної завіси». З того часу були зроблені значні зусилля для реінтеграції та нового об’єднання Європи від Атлантичного узбережжя до російського кордону, шо є вирішальним географічним питанням цього розділу.

Головні географічні особливості Європи

/. Європейський світ лежить на західному краї Євразійського материка — найоптимальнішо-му місці для контактів із рештою світу.

2. Європейський давній та відроджений світ має такий значний вплив на життя планети здебільшого завдяки перевагам, нагромадженим упродовж багатьох століть глобального політичного та економічного домінування.

3. Європейське природне довкілля засвідчує широкий спектр топографічних, кліматичних і ґрунтових умов і містить багато промислових ресурсів.

4. Європа характеризується значною внутрішньою регіональною диференціацією (як культурною, так і природною), демонструє високий рівень функціональної спеціалізації та забезпечує численні можливості обміну.

5. У європейській економіці переважає промисловість, продуктивність якої висока; рівень розвитку помітно знижується із заходу на схід.

6. Європейські нації-держави виникли з колишніх осередків влади, які формували центри світових колоніальних імперій. Деякі з таких держав сьогодні роздираються внутрішніми сепаратистськими рухами.

7. Європейська людність загалом добре забезпечена, високо урбанізована, добре освічена, має довгу тривалість життя і становить одну з трьох найбільших світових геопросторо-вих зосереджень населення.

8. Європа зробила значний прогрес у процесі міжнародної економічної інтеграції. Рух до ще глибшої та ширшої координації триває.