ЗАХІДНЕ ПОГРАНИЧЧЯ

На північ від західного флангу Південного Заходу лежить найновіший регіон Північної Америки — економічно процвітаюче Західне пограниччя, яке зростає швидкими темпами. Зі сходу на захід цей усіяний гірськими пасмами регіон простягається між Скелястими горами, Сьєрра-Невадою та Каскадними горами; його довша вертикальна вісь іде від півночі Великого Каньйону Арізони до окраїнної частини субарктичних лісистих районів заходу канадських Скелястих гір (рис. 4-18). Серцевина цього регіону охоплює штати Юта, Невада, Айдаго та західну частину Колорадо. Саме тут старий міжгірський Захід найбільш активно відроджується. До недавнього часу така можливість була б нереальною через віддаленість регіону, його посушливість та рідке заселення. Але перспективи Західного пограниччя значно змінюються в міру того як постіндустріальний національний комплекс стає зрілішим, досягнення у сфері комунікацій і транспортних технологій усувають внут-рішньорегіональні відмінності, а привабливість локалізації майбутніх підприємств стає головною перевагою для роботодавців. Без сумніву, близькість до дедалі дорожчого та переповненого Тихоокеанського узбережжя є сприятливим чинником — понад мільйон позбавлених ілюзій калі-форнійців від кінця 1980-х років переїхали до Західного пограниччя. їх привабили теплий клімат, широкі простори, яскраві пейзажі, велика кількість робочих місць та нижча вартість життя.

Той факт, шо тутешні перетворення здійснюються внаслідок припливу людей із-поза меж цього регіону, доводить й сама назва Західне пограниччя. І справді, людність серцевини регіону (чотирьох штатів) входить до п’ятірки найшвидше зростаючого населення у Сполучених Штатах від 1990 р. Разом із понад 2 млн мігрантів, що прибули сюди впродовж останнього десятиліття, вона налічує більш ніж 20 % жителів регіону. З економіко-гео-графічного погляду цей регіон раніше асоціювався

з традиційними галузями, базованими на природних ресурсах (видобувна промисловість, лісоексплуатація та випасання худоби). Тепер ці галузі занепадають. Водночас іммігрантські та нові місцеві компанії створюють тисячі робочих місць у промисловості високих технологій та у сфері спеціалізованих послуг. Просторова структура цього розвитку сфокусована на швидкому зростанні міських ареалів і створює незвичайну рису регіону: замість єдиної лінії зростаючого заселення відбувається одночасне розширення розкиданих населених пунктів навколо великих і середніх міст, привабливих зон уздовж коридорів міжштатівсь-ких автомагістралей.

Найновішим районом в усьому Західному по-граниччі й одним із найшвидше зростаючих метро-полісів у Сполучених Штатах є долина Лас-Вегас на крайньому півдні Невади. Її зростання було зумовлене розквітаючою індустрією рекреації Лас-Вегаса, яка щорічно приваблює приблизно ЗО млн туристів. Але вона також є продуктом нового економічного розвитку, в якому переважає приплив фірм високих технологій та професійних послуг, що спеціалізуються на комп’ютерах, фінансах та охороні здоров’я. Бізнесмени масово приїжджають сюди, і нові можливості зайнятості були причиною демографічного вибуху від пришвидшеного переміщення сюди каліфорнійців. Порівняно дешева земля, невисокі ціни на житло, низькі податки й теплий клімат стали ще більшим поштовхом для цієї міграції.

Інші міські ареали також переживають прискорений розвиток, зокрема два найбільші метро-поліси регіону з центрами у Денвері та Солт-Лейк-Сіті. Вони породжують конурбації протяжністю понад 50 миль (80 км) на північ та південь центрів міст. В обох випадках головною принадою є Скелясті гори, які велично височіють над урбанізова-ними рівнинами та передгір’ями. Метрополіє Ден-вер швидко розростається вздовж і всередину Передового хребта — центральної частини штату Колорадо, створюючи економічну базу з новою диверсифікацією та глобальною орієнтацією, в якій переважають телекомунікації, комп’ютерне програмування та фінансові послуги.

У дещо меншому масштабі Солт-Лейк-Сіті наслідував приклад Денвера. На західному боці Скелястих гір тепер розташована процвітаюча конурбація, що простягається вздовж хребта Васатч північної частини штату Юта від Оґдена на півночі до Прово на півдні. Розквітаючий технополіс Долина програмного забезпечення — коридор протяжністю 40 миль (65 км), що сполучає Солт-Лейк-Сіті і Прово, є однією з найбільших у світі концентрацій компаній, які займаються інформаційними технологіями. Його розбудовано на основі високоосвіченої робочої сили двох університетів та постіндустріального комплексу, який спеціалізується на виробництві програм Ворд та комп’ютерного моделювання.

Аж 90 % розвитку Західного пограниччя забезпечено його широко розкиданими міськими ареалами, і вплив їх швидкого зростання сильно відчувається у великих сільських зонах цього регіону. Деякі з проблем, зокрема почастішення пожеж через те, що території, які межують з лісами, стають більш заселеними, спричинені наслідками урбанізації. Багато інших проблем є результатом зіткнення різних способів життя, оскільки мешканці з високими прибутками, які шукають відпочинку, вибирають сільську місцевість, давні й небагаті мешканці якої намагаються зберегти спосіб життя, що базується на таких видах діяльності, як видобувна промисловість та екстенсивне сільське господарство. У долинах Скелястих гір штату Колорадо господарі ранчо стикнулися із проблемою різкого зростання ціни на землю, зумовленого великим будівництвом лижних курортів. Тому вони змушені продавати землі та переміщуватися на менш сприятливі для сільського господарства території у ще віддаленіших районах. У маленьких містечках північної частини Айдаго та західної частини Монтани виникло певне соціальне напруження через те, що місцеві мешканці віддають перевагу консерваторам, а переселенці з Каліфорнії — лібералам. І, мабуть, усюди плани розвитку блокуються захисниками довкілля, які в 1990-ті роки часто діставали підтримку федерального уряду — найбільшого землевласника регіону. Поява нової етики збереження ресурсів, яка дедалі більше загрожує екологічно нечутливим підприємцям, що прагнуть швидкого розвитку, є лише частиною великого руху проти зростання, який, очевидно, буде посилюватися.

Та хоч би що принесло нове століття, бум 1990-х років, що створив найновіший регіон Північноамериканського світу, назавжди змінив економічно-географічне та демографічне забарвлення більшої частини старого міжгірського Заходу. Цей тепер уже не віддалений регіон залишає позаду і колись пріоритетну видобувну промисловість, і пасовищне тваринництво. Тепер він робить великі успіхи, щоб утвердитися як технологічна та енергетична база на порозі північноамериканського сектора великої Тихоокеанської окраїни (див. вставку «Тихоокеанська окраїна»).