55. ЗМІНИ ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ

&

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про вплив людини на природу материка.

І Про об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО.

І Про вплив людини на природу материка. Значна щільність заселення Євразії і багатовікова господарська діяльність на її території спричинили помітні зміни природи материка. Це торкнулося навіть крайніх північних районів, де природна рівновага надзвичайно хистка. Особливо характерно це для тундри.

Дуже великих змін зазнала природа в помірному поясі. Так, у Західній Європі на великих рівнинних площах ліси майже повністю вирубано. На їхньому місці тепер сільськогосподарські лани. Окремі ділянки колишньої суцільної зони широколистих лісів Середньої Європи збереглися лише в невисоких горах. Саме тому в назві багатьох гірських масивів є слово «ліс»: Чеський Ліс, Тюрінґенський Ліс.

Східна та Південна Азія — найзаселеніші регіони Землі, окремі райони

яких були освоєні кілька тисячоліть тому. Через це на місці колишніх густих лісів тепер простяглися лани й плантації рису, бавовнику, чайного куща, тютюну, зернових культур.

Рівнини Західної Азії — це здебільшого тропічні й субтропічні пустелі та напівпустелі. Незважаючи на це, регіон — давній осередок людської цивілізації. Завдяки можливості зрошувального землеробства саме тут колись виникли одні з перших держав світу. І дотепер в оазисах вирощують зернові культури, бавовник, фінікову пальму (мал. 170). Західна Азія є батьківщиною багатьох культурних рослин: пшениці, вівса, ячменю. Звідси поширилися по всьому світу інжир, виноград, гранати.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image554.jpeg

Мал. 170. Вирощування пальм
в оазисах

V …

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Небезпечний вогонь. Пожежі — головна небезпека навіть для вологих тропічних лісів. Вони значно потерпають не лише від природних пожеж, але й від пожеж, свідомо спричинених людьми, для сприяння лісозаготівлі або з метою очищення землі від дерев і звільнення місця під різноманітне землекористування. Тільки-но займається лісова пожежа, близькість дерев сприяє швидкому поширенню вогню, який знищує не лише дерева, а й, по суті, усю навколишню природу.

210

Колосальних змін унаслідок госпо-
дарської діяльності людини зазнали
найбільші озера материка — Каспійське
й Аральське моря.

Упродовж багатьох років рівень Кас-
пію стрімко знижувався, а солоність
його вод збільшувалася. Це поставило
під загрозу існування найцінніших у
світі осетрових риб. Виникали й серйоз-
ні проблеми в сільському господарстві,
яке використовувало води Каспію для
зрошення. Вважалося, що причиною об-
міління Каспійського моря була його

затока — Кара-Богаз-Гол, з поверхні якої випаровується занадто багато
води. Тому 1980 року вузьку протоку, що з’єднувала море й затоку, пере-
крили дамбою. Затока швидко висохла, а вітер почав розвіювати сіль.
Лани втрачали родючість. Застигли на приколі кораблі, зникли цілі сели-
ща та містечка, життя яких було пов’язане з морем (мал. 171). Непоправ-
ної шкоди зазнали тваринний і рослинний світ, докорінно змінився навіть
клімат прилеглих областей.

Люди були змушені побудувати трубопроводи, якими вода знову почала надходити до затоки. Нині рівень Каспію з невідомих причин почав зростати, що створює нову небезпеку — затоплення прибережних міст і нафтопромислів на шельфі.

Особливо катастрофічний стан нині з Аральським морем-озером. Здавна води Амудар’ї та Сирдар’ї, що впадають в Аральське море, брали для зрошення. Однак із часом потреби у воді зросли настільки, що з початку 1960-х років потоки води в Арал з Амудар’ї і Сирдар’ї почали зменшуватися, і озеро почало стрімко висихати. Воно відступило від берегів на десятки кілометрів, і колишні порти нині перебувають за десятки кілометрів від моря. Наприкінці 1980-х років озеро розпалося на дві ізольовані водойми. Унаслідок обміління різко (у 10 разів) зросла солоність Аралу. Зникла ціла галузь господарства — рибальство, а колишнє дно перетворилося на пустелю.

Дуже серйозні проблеми, які постали перед багатьма країнами Євразії, пов’язані також із забрудненням навколишнього середовища.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image555.jpeg

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Як мешканець євразійського материка, запропонуйте заходи

щодо подолання негативних видозмін природи у вашій місцевості.

Для збереження первинної природи створено мережу національних парків і заповідників (мал. 172). Серед них є українські, зокрема Канівський, «Розточчя», «Медобори». Тут охороняють природні комплекси лісостепу. Ділянки степу нині збереглися лише в таких українських заповідниках, як «Асканія-Нова», «Михайлівська Цілина».

211

РОЗДІЛ 4

image556

Р \ZlVSO

Азійський лев

Червонодзьоба

рибалочка

Японські журавлі

Аравійські орикси

Варан комодоськии

Мал. 172. Тварини, яких охороняють у національних парках і заповідниках

На територіях Польщі та Білорусі розташований лісовий заповідник
Біловезька Пуща, у якому охороняють тварин, яких уже немає в інших
районах Європи, наприклад зубрів, оленів та ін.

І Про об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО. Подібно до інших континен-
тів, в Євразії деякі природоохоронні території занесено до списку Світової
спадщини.

По кілька природних об’єктів світового значення мають Іспанія, Вели-
ка Британія та інші країни Євразії. Зокрема, цікавим є іспанський Наці-
ональний парк Тейде, що на острові Тенерифе (Канарські острови). Тут,
зокрема, розташований вулкан Тейде, що є найвищою вершиною в Атлан-
тичному океані (3718 м).

Унікальним є також Бруківка гіган-
тів на півночі о. Ірландія (мал. 173). Так
зветься прибережна місцевість, утворена
близько 40 тис. з’єднаних між собою ба-
зальтових колон, які виникли внаслідок
давнього виверження вулкана. Верхівки
колон утворюють за формою трамплін,
який починається біля підніжжя скелі і
зникає під водами моря.

Серед країн материка природних
об’єктів, віднесених до Світової спадщи-
ни ЮНЕСКО, найбільше в Росії (10).
Один з найвідоміших з них — озеро Бай-

212

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image557.jpeg

Мал. 173. Бруківка гігантів
на півночі о. Ірландія

image558

кал, Це найглибше прісноводне озеро на Землі (найглибша ділянка озера
становить 1642 м). Вода дуже прозора. Байкал водночас є і найстарішим
на планеті озером, яке утворилося 25 млн років тому.

Добре відомі у світі й вулкани Камчатки — на російському півострові
Камчатка. Тут розташований найвищий вулкан Євразії і один з найактив-
ніших на півострові — Ключевська Сопка (4750 м). До світової спадщини
віднесено також Західний Кавказ із Кавказьким заповідником.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які регіони Євразії зазнали найбільшого впливу людини?
  2. Які компоненти природи зазнали в Євразії найбільшого впливу людини?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чи можна уникнути впливу людини на природу євразійського материка?

4.3 якою метою в Євразії створено мережу національних парків і заповідників?

ЧИ пояснюю

  1. Яким чином вплинуло на природу Євразії зрошувальне землеробство?
  2. Чому природа Євразії зазнала великих змін?

ЧИ ВМІЮ

  1. За комплексною картою Євразії знайдіть регіони материка, які найбільше освоєні ліодиною, і позначте їх на контурній карті.
  2. За додатковими джерелами і з допомогою членів родини наведіть приклади забруднення навколишнього середовища у вашій місцевості.