ЗМІНИ ПРИРОДИ МАТЕРИКА ЛЮДИНОЮ

ПРО ЧИТАЙТЕ ІДІЗНА ЄТЕСЯ

Ь Про негативні наслідки впливу людини на природу материка.

І Про найвідоміші природоохоронні території Північної Америки.

І Про негативні наслідки впливу людини на природу материка. Господарська діяльність населення Північної Америки значно змінила всі природні комплекси материка, спричинивши цілу низку екологічних проблем. Серед таких, зокрема, прискорена ерозія ґрунтів, яскравим прикладом чого є явища, що мали місце на Великих рівнинах. Посушливий клімат і засухи, що траплялися по кілька років поспіль на Великих рівнинах, були причиною низьких врожаїв сільськогосподарських культур. Тому фермери почали розорювати навіть ті землі, які легко піддавалися ерозії. Наслідки цього не примусили на себе довго чекати. Посушливі й сильні вітри здували родючий верхній шар ґрунту й розвіювали його по всьому континенту. Так виникли не бачені раніше в Північній Америці явища — штучні пилові бурі.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image419.jpeg

160

image420

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image421.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Буря, яку спровокували люди. 11 травня 1934 р. жителі міста Бостон, що на північному сході США, побачили, як небо над їхнім містом стало брудного жовтого кольору. Це була пилова буря — мільйони тонн дрібних частинок ґрунту, які принесли вітри з Великих рівнин за 3000 км. Навіть сонце сховалося за щільним шаром пилу. Пил проникав у будинки, у машини й механізми, припиняючи їх роботу. Самі ж Великі рівнини перетворилися на «келих пилу». Пропав урожай на ланах, пересохли колодязі й річки, гинули від спраги вівці й велика рогата худоба. Десятки тисяч людей покинули свої домівки, переселившись в інші райони.

За розрахунками швидкість ерозії на рівнинному Сході СІЛА з початку європейської колонізації зросла більш як у 10 разів. У деяких регіонах країни це призвело до втрати впродовж 200 останніх років шару ґрунту потужністю від 10 до 25 см. Особливо помітно цей негативний процес проявляється на гірських схилах Аппалачів та в їхньому східному передгір’ї. Якщо до появи європейців тут були густі ліси, що утримували ґрунт від руйнування, то тепер — розорані пагорби з рідкими фрагментами лісових масивів.

Особливо вплив людської діяльності в Північній Америці позначився там, де мешкає найбільше людей. Формування промислових районів та діяльність численних підприємств призвели до забруднення атмосфери. Адже в повітря щорічно надходять десятки мільйонів тонн забруднювальних речовин, сумарна щільність викидів подекуди перевищує всі допустимі норми безпеки. Спалювання вугілля в топках теплових електростанцій так само супроводжується викидом в атмосферу величезної кількості забруднювальних речовин. Проте основним забруднювачем є чадний газ, який утворюється внаслідок неповного згоряння палива особливо у двигунах автомобілів. Багато регіонів Північної Америки дуже потерпають від забруднення, гине рослинність, насамперед чутливі до чадного газу хвойні дерева.

Із забрудненням атмосфери пов’язане ще одне небезпечне явище — кислотні дощі. Так називають атмосферні опади, підкислені через надмірний вміст речовин, що надходять у повітря з промисловими викидами. Кислотні дощі, найінтенсивніші на північному сході СІЛА і південному сході Канади, призводять, зокрема, до забруднення ґрунтів, зниження їхньої родючості, а також втрати продуктивності лісів.

Важливим чинником деградації земельних ресурсів стало опустелю- вання внаслідок надмірного випасу худоби, збезлісення, інтенсивної відкачки підземних вод. Передусім ці негативні явища виникають на посушливих територіях материка.

Велика частина забруднювачів з опадами надходить до вод річок та озер. Унаслідок забруднення внутрішніх вод відбулося зменшення, а іноді навіть вимирання деяких видів рослин і тварин чи катастрофічне розмноження інших. Крім того, використання забруднених вод веде до великих втрат врожаю сільськогосподарських культур.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image422.jpeg

Щ

161

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image423.jpeg

Нагальною екологічною проблемою на материку є також зменшення водних ресурсів — наслідок використання води в найрізноманітніших галузях господарства. Поповнення запасів води, брак яких відчувається, є проблемою, яка ще більше загострюється забрудненням водоймищ.

Проблема виснаження мінеральних ресурсів також є вкрай гострою в країнах Північної Америки, особливо у США і Канаді. Адже тут характерне надзвичайне марнотратство у використанні природних ресурсів і матеріалів. До того ж розробки вугілля ведуться переважно відкритим способом, унаслідок чого залишаються численні «рани Землі» — кар’єри. Натомість у місцях поширення видобутку шахтним способом нерідко із часом утворилися просадки ґрунту.

Міста, шляхи сполучення, смуги земель уздовж різноманітних трубопроводів, ліній електропередач та аеродромів займають дедалі більші площі. Таким чином, природні комплекси змішуються з антропогенними, тобто втручання людини у природу збільшується і відбувається незворотне порушення природних комплексів — порушення їхньої екологічної рівноваги.

> Про найвідоміші природоохоронні території Північної Америки. Щоб

зберегти та по можливості відтворити природні багатства, країни Північної Америки розробили систему заходів, серед яких одне з перших місць посідає створення природоохоронних територій. Особливого значення серед них набули ті, що визнані важливими не лише для цього материка, а й мають загальносвітову цінність. Саме такі природні об’єкти й території потрапили до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Найбільша кількість таких природних об’єктів, що підлягають особливій охороні, у Північній Америці в США (13) і Канаді (9).

Найвідомішою природоохоронною територією Північної Америки, яку внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, є Єллоустонський національний парк, що знаходиться на території США (мал. 128). Парк розташований у Кордильєрах, всесвітню славу йому створили чудові гейзери та різноманітні тварини.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image424.jpeg

Мал. 128. Єллоустонський
національний парк

Кожний відвідувач дотримується су-
ворих правил: не можна змінювати мар-
шрут, виходити з машини без дозволу,
рвати рослини, турбувати чи годувати
тварин, залишати сміття. На порушника
чекає швидке покарання: на території
парку працюють дві судові дільниці,
кожна з яких за півгодини визначає
покарання залежно від ступеня скоєно-
го порушення.

Так само всесвітньо відомий Націо-
нальний парк «Ґранд-Каньйон» — один
з найстаріших національних парків
СІНА (мал. 129). На території парку роз-

162

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image425.jpeg

Мал. 129. Національний парк «Ґранд-Каньйон»

ташований Ґранд-Каньйон — Великий каньйон річки Колорадо, одне з ви-
знаних природних чудес світу.

Не менш відомим є Національний парк «Мамонтова печера» у СІЛА
(мал. 130), до якого входить частина знаменитої Мамонтової печери, —
найдовшої серед відомих систем печер у світі, що в західних передгір’ях
Аппалачів. У печері є ріки й озера, по яких туристам можна плавати в

човні.

У Канаді одним з найцікавіших при-
родних об’єктів зі списку Світової спад-
щини є Провінційний парк «Динозавр»,
відомий одним з найбільших поховань
окам’янілостей динозаврів у світі. Знай-
дено 40 видів окам’янілостей і виставле-
но понад 500 екземплярів у багатьох
музеях світу.

Ще один відомий об’єкт Канади — На-
ціональний парк «Вуд-Буффало» (Лісо-
ві бізони). Це найбільший національний
парк країни й один з найбільших у світі.

Головна природоохоронна пам’ятка пар- Мал 130 Національний парк ку — стадо американських бізонів. «Мамонтова печера»

З»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначте місцеположення на карті материка національних природних парків Північної Америки: Єллоустонський національний парк — 44°40′ пн. ш., 110°30′ з. д.; парк «Ґранд-Каньйон» — 36°05′ пн. ш., 113°14′ з. д.; парк «Мамонтова печера» — 37°11′ пн. ш., 86°06′ з. д.; парк «Динозавр» — 50°42′ пн. ш., 111°29′ з. д.; парк «Вуд-Буффало» — 59°23′ пн. ш., 112°59′ з. д.

163

РОЗДІЛ 4

image426

РОЗДІЛ 4

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕІ

\

\

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image427.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які екологічні проблеми існують у Північній Америці?
  2. Які найвідоміші на материку природоохоронні території?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим спричинено втрату земельних ресурсів на материку?
  2. Наскільки небезпечним для материка є порушення екологічної рівноваги природних комплексів?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Які саме природні ресурси материка і чому значно виснажені?
  2. Чому до списку Світової спадщини ЮНЕСКО внесено значну кількість природних об’єктів Північної Америки?

ЧИ ВМІЮ

  1. Позначте на контурній карті в зошиті національні природні парки Північної Америки, місцеположення яких ви визначили (див. Мої дослідження).
  2. За додатковими джерелами (див. Джерела інформації) підготуйте інформацію про один з об’єктів Північної Америки, занесених до списку ЮНЕСКО.