КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ. КОНТИНЕНТАЛЬНІ ТИПИ КЛІМАТУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Де полюс холоду і які типи клімату в Євразії найпоширеніші.

► Які характерні ознаки пустельних типів клімату Євразії.

І Де полюс холоду і які типи клімату в Євразії найпоширеніші. Євразію перетинають усі кліматичні пояси Північної півкулі — від арктичного до екваторіального (мал. 148). Тому на її території сформувалися різноманітні типи клімату. Серед них переважають континентальні. Загальними показниками континентального клімату є значна амплітуда коливання річних температур і невелика кількість опадів.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image485.jpeg

185

Щ

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За малюнком 148 з’ясуйте, у яких кліматичних поясах розта-

шована Євразія. У якому поясі клімат найрізноманітніший?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image486.jpeg

Для східної частини субарктичного поясу характерний різко континентальний клімат. У межах його поширення річна амплітуда температур настільки велика, що подібної немає ніде у світі. Для середньомісячних температур амплітуда становить 50-65 °С, а для екстремальних досягає 102 °С. Така величезна амплітуда зумовлена вкрай низькими зимовими температурами. Не випадково назва одного з полюсів холоду Північної півкулі — міста Оймякон — перекладається з якутської мови як «шалена холоднеча», «лютий холод». Гірські системи закривають місто від пом’якшувального впливу океанів. Це спричинює застій дуже холодного повітря у міжгірних улоговинах. Тому середні січневі температури повітря опускаються тут до -50 °С, а в Оймяконській улоговині морози досягають -70 °С. Оскільки порівняно невелика кількість опадів тут випадає переважно влітку, сніговий покрив незначний і поверхня промерзає на велику глибину.

Найпоширеніші в Євразії континентальні типи клімату помірного поясу. З віддаленням від Атлантичного океану ступінь континентальності зростає, що проявляється у збільшенні різниці літніх і зимових температур» У зменшенні річної кількості опадів. Для більшої частини Європи, у тому числі й України, характерний помірно континентальний тип клімату. Йому притаманні значні відмінності в температурі за сезонами. Зима помірно холодна, часом з морозами. Літо тепле: середня температура липня +18…20 °С. Річна кількість опадів, що випадають переважно влітку, становить 500-700 мм. У Західному Сибіру переважає континентальний клімат. У внутрішніх районах Євразії, де клімат різкоконтинентальний, узимку дуже холодно, але снігу мало. А влітку буває спека, що нагадує тропічну. Тому в Якутії визрівають навіть кавуни.

І Які характерні ознаки пустельних типів клімату Євразії. Континентальний клімат, що поширений у субтропічному поясі (на півночі Іранського нагір’я), майже не відрізняється від тропічного пустельного. Улітку тут, як і в субтропіках, спекотно, проте зима значно холодніша. Наприклад, у центральноазіатській пустелі Такла-Макан середня температура в холодний період знижується до -8 °С і навіть нижче. Окремі області із субтропічним континентальним кліматом вирізняються винятковою сухістю.

У тропічному поясі континентальний тип клімату називають пустельним. Він поширений переважно на Аравійському півострові й подібний до клімату Сахари. Улітку, коли сонце в зеніті, пісок може розпікатися до +80 °С, а повітря в тіні нагрівається до +50 °С і вище. Узимку середні температури на рівнинах не опускаються нижче +15 °С.

186

4 мусонного клімату

і і Області високогірного : клімату

іредземноморського

гмату

З мусонного клімату ТРОПІЧНИЙ пояс СУБЕКВАТОРІАЛЬНИЙ ПОЯС ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ ПОЯС

Межі:

кліматичних поясів кліматичних областей

Нерапунджі

‘ С Б Т Л В Л

Лондон

Мал. 148. Кліматичні пояси та області материка

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image487.jpeg

РОЗДІЛ 4

image488 image489

РОЗДІЛ 4

Цілорічно в пустелях Аравійського півострова дмуть пасати. Оскільки пасати зароджуються над суходолом, то більшу частину року вони сухі й гарячі. Унаслідок цього в пустелях понад 200 днів упродовж року безхмарні, а річна кількість опадів не перевищує 100 мм.

Значно поширений у Євразії високогірний тип клімату. Особливо незвичним є клімат найвищого у світі нагір’я — Тибету. Висота й замкнутість Тибету зумовлюють невелику кількість опадів. За умов розрідженого повітря тут трапляються різкі коливання температури протягом доби (до 37 °С). Буває так, що вдень на сонці 30-градусна спека, а неподалік у тіні — заморозки. Вночі утворюється іній і замерзають струмки.

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Осередок континентальності. У Тибеті континентальність клімату
виражена особливо яскраво. Зима тут подекуди тривала, середні температури
січня коливаються від -20 до -25 °С; абсолютний мінімум температури становить
-55 °С. Снігу майже немає, а той, що випадає, швидко випаровується. Через від-
сутність снігового покриву взимку під час сильних вітрів виникають пилові бурі.
Літо прохолодне, середні температури липня всього +6-7 °С. За умов розрідже-
ного повітря відбуваються різкі (у декілька десятків градусів) коливання темпера-
тури протягом доби. Наприклад, температура вдень на сонці може сягати +30 °,
а поруч у тіні вона опускається нижче нуля. Уночі утворюється паморозь і замер-
зають струмки.

ч

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. У яких кліматичних поясах розташована Євразія?
  2. Які типи клімату переважають на євразійському материку?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. У яких напрямках і чому зростає континентальність клімату Євразії?
  2. Чим відрізняється помірно континентальний клімат Євразії від різко континентального?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому на заході і сході субтропічного поясу Євразії різні типи клімату?
  2. Чому взимку птахи, які рятуються від морозів, летять не лише на південь, а й на захід, зокрема на Британські острови?

ЧИ ВМІЮ

  1. За картами атласу порівняйте типи клімату помірного поясу Євразії і Північної Америки, знайдіть спільні та відмінні риси.
  2. За картами атласу порівняйте типи клімату тропічного поясу Євразії і Північної Америки, знайдіть спільні та відмінні риси.