КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

Ь Переважаючі типи клімату Африки.

І Особливості клімату північної і південної окраїн материка.

І Переважаючі типи клімату Африки. Африку майже посередині перетинає екватор, тому в її північній та південній частинах кліматичні пояси, за винятком екваторіального, повторюються (мал. 32). Є два субекваторіальні, два тропічні й два субтропічні пояси.

Екваторіальний пояс охоплює вузьку прибережну смугу вздовж Гвінейської затоки і западину Конго. У цьому поясі впродовж року переважають теплі й вологі екваторіальні повітряні маси, тому тут один тип клімату — екваторіальний. Температура впродовж року тут високий сягає +26.. .28 °С. Сумарна річна кількість опадів становить понад 2000 мм, і розподіляються вони рівномірно протягом року.

Субекваторіальні кліматичні пояси з характерним для них субекваторіальним типом клімату розташовані обабіч екваторіального поясу, приблизно до широти 15-20°. Тут упродовж року спостерігається також висока температура (+25…28 °С), але чітко простежується чергування літнього вологого й зимового сухого періодів. Це пов’язано зі зміною типів повітряних мас за сезонами. Улітку тут панує екваторіальна волога повітряна маса, узимку — суха тропічна.

Тропічні пояси охоплюють найбільшу площу на материку. Протягом року тут переважає континентальна тропічна повітряна маса. Під її впливом у Сахарі, а також у Південній Африці формується область тропічного континентального, або пустельного, типу клімату (мал. 33).

Сахара розташована в зоні низхідних рухів повітря і посушливих пасатів Північної півкулі. Цим зумовлена здебільшого незначна кількість опадів і низька відносна вологість повітря. Небо тут переважно безхмарне, але колір його майже ніколи не буває прозоро-блакитним, оскільки в повітрі зависає найдрібніший пил. Опади вкрай нерегулярні. Буває, що протягом кількох років не випадає жодної краплини дощу. Висока денна й низька нічна температури повітря в поєднанні з великою його сухістю, а також пилові бурі негативно впливають на людину, яка перебуває в пустелі.

У південно-східній частині Африки формується область тропічного вологого типу клімату з великою кількістю опадів протягом року, що пояснюється дією вологого пасату.

І Особливості клімату північної і південної окраїн материка. Крайні північ і південь Африки розташовані в субтропічних кліматичних поясах. Середня річна температура тут становить близько 20 °С тепла, але вона помітно коливається за сезонами. Залежно від розподілу опадів у субтропічних поясах виділяють дві кліматичні області. На півночі та південному заході Африки переважає область середземноморського типу клімату (характерна для узбережжя Середземного моря, тому й така назва). Опади в цій місцевості випадають переважно взимку, літо, навпаки, сухе. На

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image133.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image134.jpeg

РОЗДІЛ 2

І \ZlVSO

південному сході материка панує область субтропічного вологого клімату з рівномірним зволоженням. Через вплив пасатів опади тут розподіляються досить рівномірно впродовж року.

Томбукту

^дз.Чад

-Нджамена

І ного

ВОЛОГОГО

клімату

03. Вікторія

О Боенде

•Танганьїка

Ньяса

Півдешийтропік

оганнесбургг

| ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ ПОЯС І СУБЕКВАТОРІАЛЬНИЙ ПОЯС

| ТРОПІЧНИЙ пояс Області:

_ тропічного 1 пустельного клімату

«тропічного нічний тропік

клімату

п СУБТРОПІЧНИЙ

Jпoяc

Масштаб 1:75 000 000

Області:

. Середземно 1 морського клімату

Екватор

Межі

кліматичних

поясів

кліматичних

областей

Йоганнесбург

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image135.jpeg

ґ\
У \
5‘

Нджамена

/ \
161

-20 —І——І—ЦИМИИУ С Б Т Л В Л

Томбукту

600

500

400

300

200

100

з

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image136.jpeg

Ін-Салах

600

500

400

300

200

100

о

Мал. 32. Кліматичні пояси і області Африки

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image137.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image138.jpeg

Мал. 33. За умов тропічного континентального типу клімату сформувалися

найбільші пустелі Африки

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image139.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Клімат високих плато. Високі плато внутрішніх областей субтропічної частини континенту (з висотами понад 1000 м) за кліматичними умовами належать до типу континентальних субтропічних, але опадів буває 200-400 мм, тобто більше, ніж зазвичай випадає у цій кліматичній області. Завдяки високому положенню внутрішніх областей над рівнем моря температура тут також нижча, ніж у субтропічних областях Північної Африки. Подекуди тут можливі навіть зимові снігопади на висотах понад 1000 м. У прибережних горах на висотах від 1500 до 2000 м сніг іноді лежить з березня по вересень. Місцями сюди зрідка можуть проникати холодні повітряні маси, що супроводжуються хурделицями (у червні 1902 року снігова буря пронеслася по території від узбережжя до 23° південної широти).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image140.jpeg

о»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

На основі аналізу картосхем (мал. ЗО, 31, 32) з’ясуйте особливості клімату двох населених пунктів Африки (на власний вибір) і заповніть у зошиті таблицю. (Порівняння робіть за такими показниками: переважаючі повітряні маси, середня температура повітря липня і січня, річна амплітуда коливання температури повітря, яка річна кількість опадів і коли вони випадають, назва кліматичного поясу і типу клімату.)

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image141.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Визначення типів клімату Африки за кліматичними діа-
грамами.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image142.jpeg

РОЗДІЛ 2

г \zivso

1

V,

ЧИ ЗНАЮ

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

  1. Який кліматичний пояс займає найбільшу площу на материку?
  2. У якому кліматичному поясі знаходяться північна і південна окраїни Африки?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняються кліматичні умови субекваторіального кліматичного поясу
    за сезонами?
  2. Як формується в Африці пустельний тип клімату?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому на південному сході материка клімат тропічний вологий, а на північному сході — тропічний пустельний?
  2. Чому на високих плато Африки формується континентальний субтропічний клімат?

ЧИ ВМІЮ

  1. Позначте межі кліматичних поясів Африки на контурній карті.
  2. Визначте відповідність між типами клімату, що зашифровані на кліматодіа- грамах (мал. 32), і кліматичними поясами Африки.