КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ:
КЛІМАТ СЕРЕДНІХ І ВИСОКИХ ШИРОТ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Про різноманітність типів клімату середніх широт. ► Про різноманітність типів клімату високих широт.

І Про різноманітність типів клімату середніх широт. Типи клімату середніх широт спостерігаються між тропіком і Полярним колом обох півкуль. Головною особливістю температурних умов цієї території є їхня зміна за сезонами від додатних до від’ємних величин (мал. 22). За картою кліматичних поясів і областей видно, що в середніх широтах простягаються субтропічні та помірні кліматичні пояси. Типи клімату в цих поясах також змінюються залежно від розміщення території. У субтропічному поясі у внутрішніх частинах материків формується континентальний субтропічний тип клімату зі спекотним літом (інколи тем-

Кейптаун Вашингтон

Температура

Опади

СЛБКТЧЛСВЖЛГ СЛБКТЧЛСВЖЛГ

ге

40

1111

І Ш ШШ\ І

100

80

60

40

20

Мал. 22. Кліматодіаграми
клімату середніх широт

37

Щ

РОЗДІЛ

\ZlVEOd

пература піднімається до +30 °С і вище) і нестійкою зимою із частими опа-

дами й навіть снігопадами. Субтропічний клімат східних берегів матери-
ків має риси мусонного клімату: з вологим літом і сухим холодним зимо-
вим сезоном. Субтропічний клімат західних берегів материків називається
середземноморським. Для нього характерна відносно тепла й волога зима
та жарке і сухе літо.

Типи клімату помірних кліматичних поясів також суттєво відрізняються залежно від розташування території. Так, у Північній півкулі завдяки великій протяжності Євразії та Північної Америки переважають континентальні типи клімату. У Південній півкулі, де майже немає суходолу і формується значна кількість опадів, панує океанічний (вологий) тип клімату. Загалом же в помірних широтах взаємодіють між собою різні повітряні маси — помірні континентальні й помірні морські, помірні і тропічні, помірні та арктичні. Тому типи погод у цьому кліматичному поясі найрізноманітніші, що зумовлюють й різні типи клімату.

^ НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Аномальна спека в європейському Середземномор’ї скоро стане звичайним явищем. Так вважають учені, наголошуючи, що для європейських країн аномально спекотне літо стає звичайною справою. Причиною цього, на їхню думку, є посилення впливу на клімат особливо Південної Європи тропічного сухого повітря. Нині спекотних днів у середньому три, а через 10 років їх стане 14, до 2060-2090 років може сягати 40.

На східних окраїнах материків у помірному поясі формується мусонний тип клімату. Для нього характерне щорічне чергування двох сезонів — теплого вологого й холодного сухого. На вологий з рясними дощами літній сезон припадає в десятки разів більше опадів, ніж на сухий. Наприклад, на Тихоокеанському узбережжі Росії і Північно-Східного Китаю влітку подекуди випадає до 95 % річної кількості опадів. Середня липнева температура перевищує +20 °С, а взимку — опускається нижче -20 °С. Такі кліматичні умови пов’язані з особливостями нагрівання суходолу та води влітку і взимку. Улітку суходіл тепліший, а море — холодніше, тому повітряні маси переміщуються з моря на суходіл. Узимку всі процеси відбуваються у зворотному напрямку.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізуйте кліматичну карту світу і мал. 16, 17 та визначте особливості переміщення повітряних мас у помірних широтах. Поясніть, чому в субтропічному і помірному кліматичних поясах Північної півкулі кількість опадів різна у внутрішніх частинах материків, на західних і східних узбережжях.

38

І Про різноманітність типів клімату високих широт. У високих широтах розташовані субарктичний і субантарктичний перехідні кліматичні пояси, а також арктичний і антарктичний пояси. Кліматичні умови цих територій вирізняються насамперед низькими температурами (мал. 23). Континентальний субарктичний тип клімату формується переважно в Північній півкулі. Для нього характерні значні амплітуди річної температури (понад 50°) і незначна кількість опадів. Тут сформувався полюс холоду Північної півкулі в Оймяконській котловині (-70 °С). Океанічний субполярний тип клімату характерний для обох півкуль. Він характеризується незначним коливанням температури протягом року. Тут опади випадають цілий рік.

Океанічний арктичний тип клімату формується в полярних областях Північної півкулі над арктичною кригою. Середні температури в центрі Арктики становлять -40 °С, опадів випадає мало, хоча відносна вологість висока — майже 100%. У Південній півкулі над Антарктидою формується континентальний антарктичний тип клімату з найсу- ворішими кліматичними умовами на Землі. Тут температура впродовж року від’ємна, а взимку може знижуватися майже до -90 °С. Інша особливість цього клімату — стічні вітри, які дмуть із центральної, найхо- лоднішої частини Антарктиди до узбережжя і досягають часто ураганної сили. Подібний тип клімату в арктичному кліматичному поясі спостерігається на великих островах і архіпелагах, наприклад на острові Гренландія.

Помірні типи клімату найбільш характерні для так званих північних материків — Північної Америки та Євразії, які мають великі розміри території. Крім того, південні та північні окраїни цих материків відрізняються відповідно субтропічними та субарктичними типами клімату. Єдиним материком, на якому переважає тип клімату високих широт, є Антарктида.

V-

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image96.jpeg

Оймякон Станція «Восток» Температура Опади

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image97.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image98.jpeg

Мал. 23. Кліматодіаграми клімату високих широт

39

РОЗДІЛ

\ZlVEOd

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image99.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image100.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

 1. Які кліматичні пояси простягаються в середніх широтах?
 2. Які типи клімату переважають у високих широтах?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим відрізняється клімат субтропічного кліматичного поясу і субеквато-
  ріального?
 2. Чим відрізняються кліматичні умови в Антарктиді та в Арктиці?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image101.jpeg

 1. Чому типи клімату Києва і Парижа, які знаходяться в одному кліматичному
  поясі, суттєво відрізняються?
 2. Чому в Євразії та Північній Америці переважають континентальні типи клімату?
  ЧИ ВМІЮ
 3. На контурних картах позначте штриховкою чи кольоровими олівцями кліма-
  тичні пояси середніх і високих широт і підпишіть їхні назви.
 4. Розшифруйте кпіматодіаграми на с. 39 підручника і знайдіть відмінності в клі-
  маті пунктів у різних півкулях.