КЛІМАТИЧНІ ПОЯСИ І ТИПИ КЛІМАТУ ЗЕМЛІ:

§ 91, ЕКВАТОРІАЛЬНИЙ, СУБЕКВАТОРІАЛЬНИЙ

У* 7

ТРОПІЧНІ ТИПИ КЛІМАТУ

прочитайте і дізнаєтеся

І За якими показниками визначають типи клімату.

І Про різноманітність типів клімату низьких широт.

І За якими показниками визначають типи клімату. Унаслідок сукупної дії багатьох чинників на Землі існує багато типів клімату, основні з яких ви знаєте з географії 6-го класу. Головними показниками типу клімату є середні температури найтеплішого й найхолоднішого місяців року, річна амплітуда коливання температури, річна кількість опадів і режим їх випадання. Типи клімату за цими показниками варто визначати, користуючись кліматичними діаграмами та кліматичними картами. З діаграми можна дізнатися, якою є щомісячна середня температура повітря протягом року. Зміну температури повітря позначено на діаграмі лінією. Стовпчиками на кліматодіагра- мі показано кількість опадів для кожного місяця року, а річну суму опадів підписано на діаграмі цифрами. Аналізуючи хід температури можна визначити, у який місяць року вона була найвищою і найнижчою, яка річна амплітуда коливання температури. Для визначення типу клімату важливим показником є режим випадання опадів, який легко встановити за діаграмою, звернувши увагу на ті місяці року, у яких стовпчики опадів найвищі.

Щоб з’ясувати закономірності поширення кліматичних поясів і типів клімату, слід скористатися тематичною картою атласу «Кліматичні пояси та області світу».

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image88.jpeg

І Про різноманітність типів клімату низьких широт. У низьких широтах розташована частина земної кулі між двома тропіками, що майже збігається з жарким тепловим поясом і характеризується високими температурами протягом року. Це дійсно найбільш «прогріті» широти земної кулі (мал. 21). За картою кліматичних поясів і областей видно, що тут простягаються екваторіальний, субекваторіальні й тропічні кліматичні пояси Землі. Екваторіальний тип клімату формується під впливом екваторіальної повітряної маси. Вона визначає панування тут упродовж року жаркої і вологої погоди, а отже, і таких самих властивостей клімату.

Субекваторіальний тип клімату формують дві повітряні маси — екваторіальна й тропічна, унаслідок чого існує два сезони року: вологий і сухий. У субекваторіальних поясах обох півкуль улітку панує екваторіальне повітря, яке на півроку приносить із собою жарку й вологу погоду. Узимку сюди з півночі надходить тропічне повітря, з яким пов’язана суха і жарка погода.

У тропічних кліматичних поясах Землі формується кілька типів клімату (див. карту атласу). Це пов’язано з розташуванням території у внутрішніх частинах материків чи на їхніх окраїнах. Так, континентальний тропічний тип клімату завдяки впливу тропічної повітряної маси є дуже жарким і сухим. Тут упродовж року переважає високий атмосферний тиск і суха, безхмарна погода. Цей тип клімату часто називають пустельним,

35

РОЗДІЛ

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image89.png

\ZlVEOd

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image90.jpeg

Сінгапур Аліс-Спрінґс

Температура Опади

„ СЛБКТЧЛСВЖЛГ СЛБКТЧЛСВЖЛГ

* ~ мм

250

200

150

100

50
0

Мал. 21. Кліматодіаграми

бо такі кліматичні умови стали причиною виникнення тут найбільших пустель світу. Тропічний вологий тип клімату характерний для східних узбереж материків і формується внаслідок дії мусонів. Тропічний клімат західних берегів континентів формується внаслідок дії пасатів над холодними океанічними течіями. Він відрізняється незначними амплітудами коливання річної температури, малою кількістю опадів, але високою відносною вологістю повітря (80-90 %).

Охарактеризовані типи клімату притаманні насамперед південним материкам, що розташовані переважно в тропічних широтах між двома тропіками. Це — Африка, Південна Америка, Австралія.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image91.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image92.jpeg

З»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізуйте кліматичну карту світу і мал. 16, 17 і визначте особливості переміщення повітряних мас в екваторіальних і тропічних широтах. З якими повітряними масами пов’язані рясні опади в екваторіальному кліматичному поясі і їхня незначна кількість у тропічному кліматичному поясі?

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image93.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Екстремальний клімат для л юди н и. Кліматичні умови на терито-
ріях з континентальним тропічним кліматом є екстремальними для життя людини. Ця
екстремальність пов’язана, головним чином, з переважанням протягом більшої час-
тини року сонячної, ясної, сухої і надмірно спекотної погоди. Навіть середні темпера-
тури літніх місяців перевищують +25…30 °С, а денні в тіні можуть досягати +40…50 °С.
На температуру повітря відчутно впливає сильне прогрівання підстильної поверхні
влітку-до +70…80 °С. Сприйняття людиною цих кліматичних умов як екстремальних
посилюється ще й недостатнім водозабезпеченням.

36

ПРОЧИТАЛИПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. За якими показниками визначають типи клімату?
  2. Скільки типів клімату існує в екваторіальному кліматичному поясі?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим відрізняється субекваторіальний тип клімату від екваторіального?
  2. Чим відрізняється тропічний клімат західних і східних берегів материків?

ЧИ пояснюю

  1. Чому в екваторіальному кліматичному поясі впродовж року переважає однотипна погода — жарка і з рясними опадами?
  2. Чому континентальний тропічний тип клімату часто називають пустельним?

ЧИ ВМІЮ

  1. На контурних картах позначте штриховкою чи кольоровими олівцями кліматичні пояси низьких широт і підпишіть їхні назви.
  2. Розшифруйте кліматодіаграми на с. 36 підручника і вкажіть типи клімату в зазначених пунктах.