КЛІМАТ. ВОДИ СУХОДОЛУ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Які загальні риси клімату материка.

І Про особливості типів клімату.

І Які води суходолу є на материку і як їх використовує населення.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image286.jpeg

І Які загальні риси клімату материка. Австралія розташована між 10-ю і 38-ю паралелями в Південній півкулі. Тому протягом усього року сюди потрапляє значна кількість сонячної енергії, а отже, майже для всього материка характерні високі температури повітря (мал. 84). Цей материк найсухіший у світі. Це спричинено тим, що над материком переважають континентальна тропічна повітряна маса й низхідні рухи повітря.

Більша частина материка розміщена в широтах, де панує пасатна циркуляція. І хоча повітряні маси рухаються з Тихого океану, вони не приносять значних опадів у внутрішні райони материка. Великий Вододільний хребет перехоплює вологу пасатів, тож рясні опади випадають тільки на навітряних схилах гір і на вузькій узбережній смузі.

Австралія зволожується вкрай нерівномірно (мал. 85). Близько 40 % материка дістає менше 250 мм опадів на рік і тільки 10 % — понад 1000 мм. Крайня посушливість клімату Австралії істотно ускладнює використання земель у господарстві.

Кожні 10-15 років в Австралії трапляються великі посухи, що тривають інколи по два-три роки. У цей період 2/3 материка дістає менше 25 мм опадів на рік. Проте справжнім стихійним лихом для Австралії є раптові зливи, що завдають величезної шкоди сільському господарству: гинуть урожаї та худоба, змивається ґрунт.

З»

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За малюнками 84-86 порівняйте середні температури холодного й теплого місяців року на заході та сході Австралії; визначте річну кількість опадів у прибережних і внутрішніх районах материка.

І Про особливості типів клімату. Австралію перетинають три кліматичні пояси: субекваторіальний, тропічний і субтропічний (мал. 86).

Північна частина материка перебуває у субекваторіальному кліматичному поясі. Тут упродовж усього року тримаються постійно високі температури (близько +25 °С) і випадає велика кількість опадів (близько 1500 мм). Чітко простежуються сезонні відмінності щодо випадання опадів — дуже вологе, з грозами та зливами літо й суха зима.

У тропічному кліматичному поясі на тлі загалом високих температур повітря (улітку, у січні, +30 °С, узимку, у липні, +16 °С) за характером зволоження розрізняють два типи клімату — пустельний і вологий тропічний. В областях з тропічним пустельним типом клімату випадає близько

110

200 мм опадів на рік. У районах тропічного вологого типу клімату на сході материка кількість опадів може бути в 10 разів більшою. Амплітуда температур, навпаки, значно більша у внутрішніх частинах материка.

Субтропічний кліматичний пояс охоплює південну частину материка. Температура повітря тут додатна протягом року, але кількість і режим випадання опадів значно змінюються із заходу на схід. На південному заході Австралії клімат середземноморський, що характеризується сухим літом і вологою зимою. Центральній частині поясу притаманний континен-

Масштаб 1 :50 000 000

—1-25— Ізотерми

Абсолютний +со максимум

температури (у ‘С)

Абсолютний -З мінімум

температури (у ‘С)

[и7 Області низького іти тиску

/ПЕГ) Області високого /р.) тиску

^ Переважаючий

напрямок вітру

+15

+5

нижче

Липень

вище

+25

Січень

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

(У’С)

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image287.jpeg

Мал. 84. Температура повітря, тиск і вітри на материку

РОЗДІЛ 2

image288

І \ZlVSO

Масштаб 1 :50 000 000

140′ •

Середньорічна кількість опадів (у мм)

Мал. 85. Розподіл опадів на материку

тальний субтропічний тип клімату із сухим жарким літом і порівняно холодною зимою. На південному сході панує вологий субтропічний тип клімату з рівномірними опадами впродовж року.

У помірному кліматичному поясі розташований лише острів Тасманія. Під впливом переважаючої помірної повітряної маси зима тут порівняно тепла, з нестійкою погодою, сильними західними вітрами і нежарким літом. На острові випадає понад 1000 мм опадів на рік.

І Які води суходолу є на материку і як їх використовує населення. Через сухість клімату в Австралії мало великих річок. Муррей з притокою Дар- лінг — найбільші річки Австралії. Вони беруть початок на Великому Вододільному хребті й належать до басейну Індійського океану. Головне джерело їхнього живлення — дощі. Дарлінг набагато довший за Муррей, але не завжди доносить до нього свої води. Улітку він пересихає і розпадається на окремі водойми. На відміну від своєї притоки, Муррей у посушливий період поповнює води завдяки таненню снігів на вершинах Австралійських Альп, тому не пересихає. Річки басейну Муррею є важливим джерелом водопостачання для господарських цілей.

Більша частина площі материка (його внутрішні райони) не має стоку в океан. Тут переважають тимчасові водотоки — кріки. Протягом більшої частини року вони сухі й заповнюються водою тільки після короткочасних злив. У цей період трапляються паводки, під час яких рівень води піднімається до 10-12 м. Але вода швидко спадає, залишаючи оголене кам’янисте дно.

Озера Австралії переважно безстічні та засолені. У сухий сезон вони часто розпадаються на окремі мілководні водойми або зовсім пересихають.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image289.jpeg

image290

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image291.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image292.jpeg

\ /

/

/
г£
с Б Т Л В Л

Аліс-Спрінгс

Масштаб 1:50 000 000

СУБЕКВАТОРІАЛЬНИЙ ПОЯС

ТРОПІЧНИЙ ПОЯС Області:

 1. тропічного пустельного клімату
 2. тропічного вологого клімату

СУБТРОПІЧНИЙ пояс
Області:

Межі:

кліматичних

поясів

кліматичних

областей

 1. середземноморського клімату
 2. субтропічного континентального клімату
 3. субтропічного вологого клімату

ПОМІРНИЙ пояс

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image293.jpeg

Мал. 86. Кліматичні пояси

Таким є й найбільше озеро материка — Ейр. Воно розташоване на 12 м нижче рівня моря і збирає воду з величезної території за допомогою кріків. Улітку площа озера становить близько 15 тис. км2. Проте в інші пори року озеро пересихає і дно його вкривається кіркою солі. Отже, не випадково Ейр називають мертвим серцем Австралії (мал. 87).

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image294.jpeg

113

Мал. 87. Озеро Ейр

РОЗДІЛ 2

image295

І \ZlVSO

Нестача поверхневих вод Австралії частково компенсується великими запасами підземних вод. У прогинах давньої платформи є численні артезіанські басейни, що охоплюють більшу частину площі материка. Найбільшим є Великий артезіанський басейн (площа — близько 2 млн км2), що розташований у межах Центральної низовини. Його слабосолону й теплу воду населення використовує для побутових потреб.

Водна проблема — одна з найголовніших в Австралії. На материку дбайливо ставляться до водних ресурсів. Широко застосовують повторне використання води, в окремих районах є опріснювальне устаткування.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image296.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Чому в Австралії дуже мало р і ч о к? Загальний обсяг води, що сті-
кає з території континенту, близько 350 км3 за рік. Проте лише 10-13 % атмосферних
опадів надходить у річки та інші водойми, а решта 87-90 % губиться через значне
випаровування та просочування. На більшій частині материка поверхневий стік сягає
5-10 мм на рік. Він майже відсутній у районах, де поширені вапняки, і в піщаних пус-
телях. Тут опади або поглинаються карстовими пустотами, або швидко просочуються
через водопроникні піщані гірські породи. Такого низького співвідношення опадів і сто-
ку немає на жодному з материків.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 (продовження)

Позначення на контурній карті назв основних географіч-
них об’єктів материка

Позначте на контурній карті річки: Муррей, Дарлінг; озеро
Ейр.

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. У яких кліматичних поясах розташована Австралія?
 2. Як називаються тимчасові водотоки на материку?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим переважно зумовлені кліматичні умови континенту?
 2. Чим схожі і чим відрізняються особливості живлення річок Австралії та Африки?

ЧИ пояснюю

 1. Чому в Австралії переважає сухий і жаркий клімат?
 2. Чому на материку басейн внутрішнього стоку більший, ніж басейн океанів?

ЧИ ВМІЮ

 1. Визначте відповідність між кліматодіаграмами й кліматичними поясами, використавши мал. 86.
 2. Підберіть інформацію про шляхи вирішення водної проблеми на материку.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image297.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image298.jpeg

114