КОРИСНІ КОПАЛИНИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

  • Про паливні скарби Євразії.
  • Наскільки материк багатий на рудні та нерудні корисні копалини.

І Про паливні скарби Євразії. Тектонічна будова, а також історія геологічного розвитку Євразії зумовили й багатство її корисних копалин. Євразія має найпотужніші серед інших материків запаси паливних корисних копалин. Тут зосереджена більша частина світових запасів нафти (мал. 145). Два найбільші нафтогазоносні басейни планети розташовані в Месопотамському прогині, що на північному сході Аравійського півострова, й на Західносибірській молодій платформі.

Басейн у Месопотамському прогині є унікальним насамперед щодо запасів нафти, а басейн у Західному Сибіру — щодо запасів газу. Разом ці два басейни утворюють своєрідні газоносний і нафтоносний пояси Землі, які простягаються від Карського моря до Перської затоки й перетинаються в зоні Перської затоки. Регіон Каспійського моря посідає третє за запасами нафти й газу місце після Месопотамського прогину та Західного Сибіру. Доказом цього стало відкриття в північній частині Каспійського моря уні-

179

Щ

РОЗДІЛ 4

image469

Р \ZlVSO

Мал. 145. Видобуток нафти на Аравійському півострові
й на шельфі Північного моря

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image470.jpeg

кального родовища, яке за своїми запасами виявилося одним із найбільших
у світі. Це найбільше нове родовище, відкрите впродовж останніх тридцяти
років.

Відома також Волго-Уральська нафтогазоносна область, родовища якої
утворилися в пониженнях фундаменту давньої платформи і в передгірських
прогинах. Значні родовища нафти знайдено і на островах Малайського
архіпелагу. У 70-х роках XX ст. розпочався промисловий видобуток наф-
ти й газу на шельфі Північного моря (мал. 145).

Останнім часом у пошуках паливних корисних копалин людство дедалі
впевненіше просувається в глибини Світового океану. І тепер поряд із давно
відомими шельфовими родовищами на карті з’являються все нові й нові
глибоководні скарбниці. Нині на материковому схилі Євразії на глибинах
до 3000 м нафту і природний газ видобувають Данія, Індія, Ірландія, Іс-
панія, Італія, Китай, Норвегія, Росія, Велика Британія, Індонезія та ін.
Серед акваторій, дно яких містить запаси дорогоцінної сировини, переду-
сім слід згадати Баренцове, Каспійське, Норвезьке, Північне, Середземне і
Південнокитайське моря, а також Бенгальську затоку Індійського океану.

\

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Родови ща-гі ганти та їхні вол од ар і. Серед нафтових родовищ ви-

різняють так звані гігантські і супергігантські родовища. Особливо рідко трапляються
останні, до яких відносять родовища із запасами понад 5 млрд тонн. У світі їх загалом
менше ніж півтора десятка, з яких більшість виявлено на території Євразії. До країн,
які володіють такими дорогоцінними родовищами, належать Саудівська Аравія, Ку-
вейт, Росія, Ірак, Казахстан і Китай.

З паливних корисних копалин здавна велике значення має і кам’яне вугілля. Величезні його поклади відкрито в межах Індостанської і Китайської платформ, а також у Казахстані (Карагандинський кам’яновугільний басейн) і в Сибіру (Кузнецький кам’яновугільний і Кансько-Ачинський бу- ровугільний басейни). У передгірних і міжгірних прогинах палеозойської ери розташовані басейни Великої Британії, Рурський — у Німеччині, Верхньосілезький — у Польщі, Донецький — в Україні.

І Наскільки материк багатий на рудні та нерудні корисні копалини. Рудні корисні копалини Євразії пов’язані переважно з фундаментом давніх

180

image471

платформ і з проявом мезозойської складчастості. Серед найбільших басейнів залізних руд — Курська магнітна аномалія в Росії, Криворізький (в Україні), Лотаринзький (у Франції) басейни, півострів Індостан і Північно-Східний Китай; марганцевих — Нікопольський басейн (в Україні). Природним музеєм інколи називають Скандинавський півострів, де поширені поклади руд заліза та міді, нікелю та кобальту тощо.

Родовища майже всіх відомих на планеті руд залягають на Уралі. Родовища руд кольорових металів світового значення залягають уздовж східної окраїни материка. Тут простягається так званий олов’яний пояс, де, крім олова, трапляються цинк, ртуть, свинець, мідь, вольфрам тощо. Надра Казахського дрібносопковика і півдня Сибіру багаті на поклади всіх відомих металів на Землі, у тому числі дорогоцінних і радіоактивних.

Багата Євразія й на нерудні корисні копалини. Практично безмежні запаси калійної та кухонної солі утворили тут величезні куполи. Наприклад, у розсолах Мертвого моря містяться чи не найбагатші у світі запаси калійної солі. На Іранському нагір’ї залягають найбільші на Землі родовища сірки. Унікальними є родовища самородної сірки Передкарпатського сірконосного басейну. Знайдено в Євразії й графіт, селітру, родовища різноманітних будівельних матеріалів, зокрема граніту, мармуру та ін. Широковідомі коштовні камені Південної Азії. Всесвітньо відоме й уральське коштовне каміння, як-от: смарагд, топаз, аметист, малахіт тощо.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За додатковими джерелами підготуйте інформацію про одне з

найбільших родовищ паливних корисних копалин Євразії.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image472.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

  1. За запасами яких корисних копалин Євразія посідає провідні місця у світі?
  2. Які є основні родовища корисних копалин в Євразії?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Як родовища корисних копалин Євразії пов’язані з її тектонічною будовою?
  2. З якими особливостями тектонічної будови пов’язані родовища рудних корисних копалин?

ЧИ ПОЯСНЮЮ

  1. Чому на материку Євразія сформувалися найбільші басейни паливних корисних копалин?
  2. Чому найвищу гірську систему Сибіру — Алтай — називають Рудним?

ЧИ ВМІЮ

  1. Позначте на контурній карті найбільші басейни паливних корисних копалин Євразії, використовуючи фізичну карту.
  2. За картами атласу знайдіть подібність у закономірностях поширення рудних корисних копалин Євразії та інших материків.

181

Щ

РОЗДІЛ 4

image473