НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І Які народи населяють Африканський континент.

І Про особливості формування і розміщення населення.

І Які народи населяють Африканський континент. Африка — континент,
на якому знайдено сліди життєдіяльності найдавнішої людини планети.
Тому материк вважають батьківщиною людства. В Африці живуть народи
всіх трьох головних рас.

Представники європеоїдної раси — араби, бербери й туареги — населя-
ють північ материка. Вони мають смагляву шкіру, вузький ніс й овальне
обличчя, темне забарвлення очей і волосся. Народи Північної Африки
говорять арабською і берберською мовами.

Південіше Сахари живуть народи екваторіальної раси — негроїди. Для
негроїдів характерним є темний колір шкіри, широке плоске обличчя й
товсті губи, кучеряве волосся. До негроїдів належать мешканці Східної
Африки — тутсі, зріст яких близько 2 м. У вологих екваторіальних лісах
живуть пігмеї (мал. 51), максимальний зріст яких 150 см, у басейні Ні-
лу — пілоти з майже чорною шкірою, а на півдні Африки — бушмени і
готтентоти, у яких жовтуватий колір шкіри і широке плескате облич-
чя. Ефіопське нагір’я заселяють ефіопи, зовні схожі на європеоїдів, але
колір шкіри в них коричневий із червоним відтінком.

На Мадагаскарі живуть малагасійці, що належать до монголоїдної
раси. У будь-якій країні Африки живуть десятки різних народів і племен,
усі вони мають свою мову, традиції, спосіб життя (мал. 51, 52).

В Африці поширені дві світові релігії: в арабських країнах Північної
Африки переважає іслам, у решті країн поширене християнство. В Африці
й досі існують численні місцеві релігії.

> Про особливості формування і розміщення населення. Чисельність
населення Африки почала зростати лише в XIX ст. Нині темпи природного

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image182.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image183.jpeg

приросту населення (різниця між народжуваністю та смертністю) на материку найвищі у світі. Це зумовлено зниженням рівня смертності за умов традиційно високої народжуваності. Населення Африки стрімко збільшується щорічно і перевищує нині 1 млрд осіб. Проте в африканських країнах найменша тривалість життя. Хоча за останні 50 років середня тривалість життя на континенті зросла з 39 до 54 років.

V

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Найсерйозніша проблема. Африка — це регіон, у якому епідемія ВІЛ/СНІДу набула найбільших масштабів. На десятки років вона затримала економічне зростання, скоротила тривалість життя та рівень освіти в країнах материка. Наприклад, у Лесото, де в 1995 році середня тривалість життя становила 60 років, у 2010 році опустилася до 35 років. У субсахарській Африці, де тривалість життя раніше була 62 роки, тепер лише 47.

В Африці населення розміщується дуже нерівномірно. Найзаселеніші узбережжя океанів і Середземного моря, долини річок, де розташовані великі міста і промислові підприємства, розвинута торгівля. Середня густота населення Африки становить ЗО осіб на 1 км2. Найвища густота населення в долині Нілу — приблизно 1000 осіб на 1 км2.

Селяни становлять 4/5 усього населення Африки.

Країни Африки неоднакові за кількістю населення. У семи з них — Судані, Танзанії, Південно-Африканській Республіці (ПАР), Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії та Нігерії — кількість населення найбільша.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image184.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image185.jpeg

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які народи населяють Африку?
  2. Які райони материка найбільш заселені?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим зумовлені високі темпи приросту населення на материку?
  2. Як природні умови вплинули на формування населення Африки?

ЧИ пояснюю

  1. Що означає твердження: «Я родом з Африки».
  2. Чому населення розміщується на материку нерівномірно?

ЧИ ВМІЮ

  1. Позначте на контурній карті найбільш і найменш заселені території Африки.
  2. Опишіть зовнішні риси, особливості мови, традиції двох африканських народів (на власний вибір), користуючись додатковими джерелами інформації.