56. НАСЕЛЕННЯ.

і ар

ДЕРЖАВИ

ПРОЧИТАЙТЕ і дізнаєтеся

Ь Про найчисленніші народи Євразії.

> Які держави материка є найбільшими.

І Про найчисленніші народи Євразії.

Людина здавна почала заселяти євразійський континент. Перші стоянки давньої людини в Європі з’явилися близько 800 тис. років тому.

Нині на континенті проживає більша частина населення Землі, а це понад 4 млрд осіб, у складі яких представники всіх існуючих рас. Саме з європейської частини материка європеоїдна раса поширилася на всі інші заселені материки.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image560.jpeg

Мал. 174. Єрусалим — центр
світових релігій

213

РОЗДІЛ 4

image561

Р \ZlVSO

Мал. 175. Буддійські храми в Таїланді. Буддисти
на вулиці азійського міста

А зі Східної Азії, яку вважають батьківщиною монголоїдів, розселилася монголоїдна раса.

На території Євразії проживає більше тисячі народів і серед них найчис- ленніші народи: китайці (понад 1,3 млрд осіб), гіндустанці (понад 250 млн осіб), бенгальці (190 млн осіб), росіяни (понад 116 млн осіб).

Народи Євразії розмовляють багатьма мовами. У Європі, наприклад, найпоширеніші слов’янські (російська, українська, білоруська, польська тощо), германські (англійська, норвезька, шведська, данська, німецька тощо) і романські мови (французька, іспанська, португальська, італійська тощо). В азійській частині материка найбільша кількість людей розмовляє китайсько-тибетськими (китайською, тибетською, бірманською тощо) та індійськими (гінді, бенгальською та ін.), а також російською мовами.

Саме в Євразії виникли три відомі світові релігії: буддизм, християнство, іслам (мал. 174-176).

Буддизм (мал. 175) поширений переважно в Центральній, Південно- Східній та Східній Азії. Серед прихильників цієї найдавнішої світової релігії значна частка китайців.

Інший численний народ Євразії — бенгальці — сповідує переважно іслам. Він зародився на південному заході Азії, де переважає й донині. Крім того, іслам поширений на півдні, сході та південному сході Євразії. Християнство — панівна релігія майже в усіх країнах Європи (мал. 176).

Останніми десятиліттями в європейській частині материка спостерігається низький природний приріст населення, помітно знижується народжуваність.

214

image562

Водночас в Азії, де в сім’ях традицій-
но багато дітей, природний приріст на-
селення високий. В окремих країнах
він становить пересічно 20-30 осіб на
1000 мешканців.

Населення Євразії розміщено по те-
риторії материка нерівномірно. Якщо
на величезних північних просторах та в
пустельних районах густота населення
становить 1-2 особи/км2, то на півдні —
понад 500 осіб/км2, а подекуди, зокрема
в Сінгапурі, перевищує 4000 осіб/км2.
Дуже висока густота населення в міс-

тах, де проживає понад 60 % загальної
кількості населення Євразії.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image563.jpeg

Мал. 176. Християнський собор
в Гельсінкі

І Які держави материка є найбільшими. Здавна Євразія була осередком розвинутої цивілізації. Нині на материку існує 91 незалежна держава (47 — в Азії і 44 — у Європі). Вони відрізняються за площею, кількістю та національним складом населення, рівнем економічного розвитку.

Своєрідне географічне положення займає найбільша країна Євразії — Росія, площа якої перевищує 17 млн км2. Вона розташована у східній частині Європи і на півночі Азії. Найбільша ж європейська країна — Україна, площа якої 603,7 тис. км2, розташована в південно-східній частині Європи.

В Азії найбільшою країною є Китай. Його площа 9,6 млн км2, що майже дорівнює площі Європи. Китай утримує першість на материку й за кількістю населення — понад 1,3 млрд людей. Не набагато йому поступається Індія, де проживає понад 1,2 млрд людей.

В Європі найчисленніша за населенням країна — Німеччина (80,5 млн осіб). Україна посідає в Європі п’яте місце за чисельністю населення. За останніми даними в країні проживає понад 45 млн осіб.

Поряд з євразійськими велетнями такі країни, як Ліхтенштейн, Монако, Андорра, Ватикан, Сан-Марино, Бахрейн, Сінгапур та деякі інші виглядають зовсім крихітними. Адже за площею та кількістю населення вони нагадують звичайне місто.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image564.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Монако — клаптик європейського Середземномор’я на гірському узбережжі Се-
редземного моря, його площа трохи більша за 2 км2. Але тут успішно розвинуті різні
галузі економіки, у т.ч. й міжнародний туризм. Кількість щорічних туристичних відві-
дувань у цій країні майже в 10 разів перевищує чисельність її населення (35 тис.). Це
означає, що на 1 км2 території Монако за рік припадає понад 147 тис. туристичних
відвідувань! Такого аномально високого туристичного навантаження на територію не
має жодна інша країна світу. І це без урахування екскурсантів, чисельність яких майже
така сама, що й кількість туристичних прибуттів — 285 тис. Отже, не випадково для
прийому іноземних гостей у країні працює аж 14 готелів!

215

РОЗДІЛ 4

image565

Р \ZlVSO

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image566.jpeg

Країни Євразії дуже неоднакові й за національним складом їхнього на-
селення. Так, Японія, Німеччина, Польща, Португалія, Бангладеш та
інші — однонаціональні країни. Населення Великої Британії, Білорусі,
Китаю, Туреччини, Іраку на 80 % утворює одна нація. Україна, Росія,
Індія, Іран, Афганістан, Таїланд — багатонаціональні країни.

На континенті є економічно розвинуті держави, серед яких особливо
виділяються Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія.

Набагато численнішою на континенті є група країн, що розвиваються.
Серед них Індія, Пакистан, Таїланд, Філіппіни, Саудівська Аравія, Іран,
Ірак, Кувейт, Афганістан тощо. Однією з причин відсталості є те, що не-
залежними багато з них стали тільки у XX ст.

Особливе місце належить групі країн, які до 1991 року перебували у
складі єдиної великої держави — СРСР. Нині вони незалежні, але їхня
економіка має поки що серйозні проблеми, адже перебуває у стані перехо-
ду до нових господарських відносин. Ці країни так і називаються — країни
перехідної економіки.

І Зв’язки України з країнами Європи та Азії. Україна має тісні різнобічні
зв’язки з багатьма країнами Євразії. Особливу роль останніми роками в
цих зв’язках відіграють економічно розвинені країни Європейського
Союзу (ЄЄ), які висловлюють підтримку Україні в розбудові її політичної
та економічної незалежності і є одними з основних торговельних партнерів
України. Загалом на ЄЄ припадає понад третину всього обсягу зовнішньої
торгівлі товарами і послугами. Основні торговельні партнери України —
це Німеччина Польща, Італія, Угорщина, Велика Британія, Нідерланди.
В Азії важливими торговельними партнерами України є передусім Туреч-
чина, Єгипет, Китай, Індія. Крім політичних та економічних зв’язків,
Україна підтримує й культурне співробітництво з країнами материка,
традиційно активними є культурні зв’язки з країнами Східної Європи, а
також з колишніми республіками СРСР — Білоруссю, Грузією, Литвою та
іншими.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

За політичною картою світу визначте країни, що знаходяться

водночас в Європі і Азії. Позначте їх на контурній карті.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image567.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (закінчення)

Позначення на контурній карті назви географічних
об’єктів Євразії

Позначте на контурній карті держави та їхні столиці:
Україна, Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія,
Італія, Китай, Індія, Японія.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image568.jpeg

216

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

Ж

ЧИ ЗНАЮ

 1. Які народи Євразії є найчисленнішими?
 2. Які держави материка є найбільшими?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Що спільного та відмінного в розміщенні населення Євразії та Північної Америки?
 2. У якій частині Євразії і чому відбувається «старіння нації»?

ЧИ пояснюю

 1. Чому населення Євразії розміщено по території материка нерівномірно?
 2. Чому Євразію вважають батьківщиною світових релігій?

ЧИ ВМІЮ

 1. За тематичними картами з’ясуйте, чи має найрозвинутіша азійська країна, світовий лідер у багатьох галузях економіки, значні природні ресурси.
 2. За додатковими джерелами й допомогою членів родини визначте сфери співпраці України з державами Європи та Азії.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image569.jpeg

підсумуймо

Євразія

Євразія — найбільший за розмірами та найрізноманітніший за природою материк світу, дуже багатий на корисні копалини.

Рельєф Євразії сучасного вигляду набув упродовж останніх 20- 30 млн років і продовжує формуватися.

Клімат Євразії надзвичайно різноманітний, що зумовлено розташуванням материка в усіх географічних поясах Північної півкулі, неоднорідною циркуляцією повітря і складним рельєфом території.

Річки Євразії належать до басейнів чотирьох океанів Землі й мають найбільший на планеті басейн внутрішнього стоку.

В Євразії розташовані найбільші залишкові, найглибші тектонічні й найчисленніші в районах багаторічної мерзлоти озера.

Євразія — володар найбільшого у світі масиву багаторічної мерзлоти, а в її гірських областях велика кількість льодовиків.

На території Євразії представлені всі природні зони Північної півкулі. Значна щільність заселення Євразії та багатовікова господарська діяльність на її території спричинили помітні видозміни природи материка.

У Євразії проживає більша частина населення Землі, яке представлене всіма расами.

Населення Євразії дуже різноманітне за національним складом і мовами спілкування.

Євразія — батьківщина світових релігій.

На євразійському материку переважає міське населення.

217

Щ

РОЗДІЛ 4

image570

Р \ZlVSO

 • Серед 91 незалежної держави Євразії найбільша за площею Росія, а за кількістю населення — Китай.
 • На материку знаходяться такі економічно розвинуті держави, як-от: Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. Найбільшу групу на континенті утворюють держави, що розвиваються.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image571.jpeg

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

підсумковий контроль знань та вмінь

Євразія

 1. Визначте площу Євразії:

А близько 35 млн км2 В близько 55 км2

Б близько 45 млн км2 Г близько 65 млн км2

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image572.jpeg

 1. Оберіть найвищі гори Євразії:

А Кавказ і Тянь-Шань В Альпи й Карпати

Б Апенніни й Скандинавські Г Гімалаї та Альпи

 1. Установіть відповідність між озерами та походженням їхніх улоговин:
1 Ялпуг А льодовикове
2 Сарезьке Б тектонічне
3 Байкал В загатне
4 Світязь Г лиманне
д карстове
 1. Зазначте характерні особливості перемінно-вологих (мусонних) лісів Євразії:
 2. дерново-підзолисті ґрунти 5 мешкає бамбуковий ведмідь
 3. вічнозелені дерева 6 суничне дерево
 4. поширена модрина 7 поширені солелюби
 5. червоно-жовті ґрунти
 6. Визначте держави, що розташовані одночасно в Європі й Азії:
1 Росія 5 Саудівська Аравія
2 Ірак 6 Туреччина
3 Казахстан 7 Кувейт
4 Іран

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДО РОЗДІЛУ

Географіка — географічний портал — http://geografica.net.ua/ Світ географії та туризму — http://ukr-tur.narod.ru/

Сайт вчителя географії — http://geosite.com.ua/

Географічний портал — http://geosite.com.ua Проект «Всесвітня географія» — http://worldgeo.ru Бібліотека та енциклопедія з географії — http://www.geoman.ru Страны мира — http://geo.historic.ru/

Географический атлас — http://geo.historic.ru/

Клуб путешествий — geografia.ru

Чудеса природы — nature.worldstreasure.com

Вся планета на одному сайті http://planetolog.ru

218