Природа материка

«Королева холоду», «безлюдний континент», «край Землі» — так називають Антарктиду. Поверхня материка — це велетенська льодова пустеля. Тут найнижчі температури повітря на Землі, хоча сонячного тепла в полярний день надходить більше, ніж отримує жарка Африка. Укрита Антарктида найпотужнішим на земній кулі шаром льоду, який сягає в окремих місцях понад 4000 м! Льодовий покрив материка — це понад 90% запасів світової криги, у якій міститься майже 70 % прісної води Землі. На материку немає постійного населення, проте нині цей безлюдний континент приваблює людей дедалі більше. Туризм — це одна з найголовніших ознак освоєння Антарктиди сьогодні.

ПРИРОДНІ ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРИКА

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

► Про тектонічну будову і рельєф Антарктиди.

І Наскільки суворий клімат материка.

І Чим своєрідний рослинний і тваринний світ Антарктиди. І Про природні багатства й екологічні проблеми материка.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image334.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image335.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image336.jpeg

І Про тектонічну будову і рельєф Антарктиди. Антарктида, як і решта
материків Південної півкулі, у своїй основі має давню платформу та облас-
ті складчастості. Антарктична платформа є одним з уламків давнього мате-
рика Гондвани. (Які ще платформи входили до її складу?) Платформа, що
остаточно сформувалася в палеозойську еру, пізніше зазнала тектонічних
розломів. У результаті значна її частина піднялася. Складчасті області ма-
терика, переважно на Антарктичному півострові та вздовж західної окраї-
ни платформи, належать до герцинської та альпійської областей складчас-
тості. Вони утворені метаморфічними та вулканічними гірськими породами.

Поверхня материка складається ніби з двох поверхів: верхній — льодо-
виковий, нижній — корінний, сформований гірськими породами земної
кори (мал. 101). Зверху материк укритий велетенським куполоподібним

м

5000

3000

1000
0

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image337.jpeg

Мал. 101. Профіль рельєфу материка

129

РОЗДІЛ з

image338

Є УІ\/£ОсІ

Мал. 102. Трансантарктичні гори

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image339.jpeg

льодовиковим щитом. Середня його висота становить 2040 м, що приблизно дорівнює висоті Говерли — найвищої вершини Українських Карпат. Завдяки саме льодовику Антарктида є найвищим материком на Землі.

У центральній, підвищеній, частині товща льодовика перевищує 4000 м. Льодовиковий покрив материка утворився дуже давно, близько 20 млн років тому. За шарами льоду можна, ніби за часописом, вивчати історію розвитку льодяного континенту. Під крижаним щитом материка є великі рівнини, гірські хребти, западини. Середня висота підльодовикової поверхні Антарктиди становить 410 м. Значна частина підльодовикової поверхні під тиском льодовикової товщі розташована нижче рівня моря (-2341 м).

Через усю Антарктиду від моря Ведделла до моря Росса простягаються майже на 4000 км Трансантарктичні гори (мал. 102) — своєрідне продовження Анд Південної Америки. Вони складаються з кількох хребтів з переважаючими висотами 2000-3000 м. Найвища точка розташована в масиві Вінсон — 5140 м. Гори поділяють материк на Західну та Східну Антарктиду.

Потужний льодовиковий покрив Західної Антарктиди порушується численними хребтами. Один з них увінчаний діючим вулканом Еребус. У Східній, переважно рівнинній, Антарктиді льодовиковий щит досягає максимальної товщини. Він обривається уступом до моря, утворюючи шельфові льодовики. Спираючися нижньою частиною на антарктичний шельф, вони ніби зливаються в єдине ціле з льодовиковим щитом материка. Найбільший у світі шельфовий льодовик утворився в морі Росса. Ширина льодовика становить 800 км, довжина — 1100 км. Льодовики Антарктиди безперервно рухаються, поступово сповзаючи в океан із швидкістю близько 1 км на рік.

І Наскільки суворий клімат материка. На внутрішньоматериковій станції «Восток» (Росія) зареєстровано найнижчу на Землі температуру: -89,2 °С. Така вкрай низька температура пов’язана з тим, що станція віддалена від усіх океанів і розташована на значній висоті — 3488 м. Це місце на планеті вважають Полюсом холоду.

Нам, жителям помірних широт, важко уявити низькі температури в Антарктиді (мал. 103). Тільки тут гас можна різати, мов мармелад, і в ньому гасити полум’я. Сталеві вироби на морозі стають крихкими, ніби скло. Достатньо кілька хвилин подихати взимку без маски лютим антарктичним повітрям, і людина дістає запалення легенів.

130

image340

Січень

О вище

Температура повітря
Тиск і вітри

Масштаб 1:90 000 000

—25— Ізотерми

Абсолютний +я максимум

температури (у «С)

Абсолютний _8д 2 мінімум

’ температури (у ’С)

Області низького тиску

Області високого тиску

Переважаючий напрямок вітру

Липень

Середньорічна кількість опадів (у мм)

ТЕМПЕРАТУРА ПОВІТРЯ

(У»С)

Опади

Масштаб 1:90 000 000

131

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image341.jpeg

Мал. 103. Температура, тиск і вітри, розподіл опадів на материку

РОЗДІЛ з

image342 image343

Є УіУЄО

Основна причина винятково суворого клімату — зледеніння. Висока здатність снігу й льоду відбивати сонячну енергію та довга полярна ніч спричиняють значне охолодження материка. У внутрішніх районах Антарктиди переважає безхмарна та без опадів погода. Звідси холодне повітря безперервно стікає до країв континенту. Формуються так звані стокові вітри. Вони іноді можут бути ураганної сили, сягаючи швидкості близько 200 км/год.

На узбережжі материка значно тепліше, ніж у центрі (мал. 103). Це пов’язано з інтенсивним вихреподібним переміщенням повітряних мас. їхнє вторгнення супроводжується штормовими вітрами і снігопадами.

Маючи величезну кількість прісної води, що міститься в льодовиковому покриві, Антарктида є пустелею. Адже води в рідкому стані тут майже не буває: опадів випадає мало і переважно у вигляді снігу. Вологість повітря на материку подекуди нижча, ніж у найжаркіших пустелях земної кулі.

Антарктида майже повністю лежить у полярному кліматичному поясі з характерним антарктичним типом клімату. Лише північна частина Антарктичного півострова заходить у помірний пояс.

МОЇ ДОСЛ ІДЖ ЕН Н Я

За малюнком 103 визначте середні липневі (зимові) та січневі

(літні) температури повітря, а також кількість опадів на узбережжі
та у внутрішніх районах материка.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image344.jpeg

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image345.jpeg

Мал. 104. Антарктична лишанка
і антарктичний аїр — єдині
квіткові рослини Антарктики

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image346.jpeg

Мал. 105. Пінгвіни

132

Ь Чим своєрідний рослинний і тварин-
ний світ Антарктиди. Антарктида роз-
ташована в зоні антарктичних пустель.
Тому видовий склад рослин і тварин
небагатий. Життя, як і в будь-яких ін-
ших пустелях, зосереджене переважно
в оазисах Антарктиди. Проте вони не
мають нічого спільного з африканськи-
ми або австралійськими оазисами. До
антарктичних оазисів належать області
на краях материка, де зрідка трапля-
ються ділянки без льодовикового по-
криву, який улітку тут встигає трохи
розтанути. Тому тільки в оазисах мож-
на натрапити на лишайники та мохи.
А в розташованих тут невеликих озе-
рах поширені синьо-зелені водорості.
На Антарктичному півострові виявлено
навіть квіткові рослини (мал. 104).

Життя більшості тварин материка
пов’язане з антарктичним узбережжям
і океаном. Найпоширеніші тварини
Антарктиди — пінгвіни. Це птахи, що
не літають, але добре плавають

(мал. 105). Поряд з маленькими пінгві-
нами Аделі є імператорські, маса яких
сягає 50 кг, а висота — понад 1 м.

Справжнім королем повітря Півден-
ної півкулі називають альбатроса, який
супроводжує судна (мал. 106). Багато
тут й інших птахів — буревісників,
мартинів, бакланів, які на скелях вла-
штовують пташині базари.

У прибережних водах Антарктиди
мешкають тюлені (мал. 107), морські
слони й морські леопарди. В антарк-
тичних морях багато китів, серед них і
найбільші тварини світу — сині кити,
завдовжки близько 33 м і масою до
150 тонн. Живляться вони переважно
крилем — найдрібнішими рачками. За
минулі десятиріччя через надмірний
промисел кількість морських ссавців у
прибережних водах материка значно
скоротилася. З 1967 року вони перебу-
вають під охороною.

І Про природні багатства й екологічні
проблеми материка. Материк багатий
на мінеральні та водні ресурси. У його
надрах знайдено значні поклади заліз-
ної руди, нікелю, хрому, міді, слюди,
гірського кришталю. Велика ймовір-

ність залягання тут нафти й алмазів. В Антарктиді зосереджено 80 % за-
пасів прісної води світу, законсервованої в льодовиках. Уже існує перший
досвід транспортування антарктичних айсбергів до берегів Кувейту (країна
Перської затоки).

У майбутньому ресурси Антарктиди, можливо, будуть використовуватися. А поки що, згідно з міжнародною угодою, видобуток корисних копалин на материку не ведеться. Добування корисних копалин в Антарктиді можливе лише за нових технологій, які розробляють нині окремі розвинуті країни світу (Японія, СІЛА).

Останнім часом зростає кількість туристів, що відвідують Антарктиду (мал. 108). Переважно це узбережжя Антарктичного півострова. Середня кількість туристів щороку становить 20-25 тис., що для материка Антарктида є справжнім туристичним бумом. Вони прибувають на материк морським шляхом. Такий значний за антарктичними мірками потік туристів зумовлений насиченістю узбережжя цікавими природними та історичними об’єктами часів перших досліджень й освоєння материка.

На узбережжі є стара станція Порт-Локрой — історичне місце, яке переобладнано під музей. Там навіть існує магазин сувенірів. Сюди заходять

133

РОЗДІЛ з

image347

Є УІ\/£ОсІ

Мал. 108. Туристи в Антарктиді

практично всі судна, що відвідують цей район Антарктиди. Бувають туристи й на українській станції «Академік Вернадський» (щорічно 4-5 тис.).

Через постійне збільшення кількості туристів на материку значно більше накопичується побутового сміття та інших відходів, що може призвести до серйозної небезпеки для існування тут унікальних тварин.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image348.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Чим цікавляться туристи в Антарктиді. Найбільше приваблює туристів екзотика, зокрема колонії пінгвінів. Фірми, які організовують такі подорожі, проводять інструктаж серед туристів щодо поведінки в Антарктиді, який зводиться до таких рекомендацій: не залишати будь-якого сміття; у жодному разі не наступати на рослини, оскільки слід на поверхні зберігатиметься 10-15 років; не наближатися до тварин, щоб їх не тривожити. Туристи в Антарктиді мають обов’язково дотримуватися цих правил.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image349.jpeg

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (закінчення)

Позначення на контурній карті географічних об’єктів ма-
терика

Позначте на контурній карті Трансантарктичні гори, вулкан
Еребус.

134

image350

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

 1. Які гори сформувалися на материку?
 2. Які тварини мешкають у прибережних водах Антарктиди?

ЧИ РОЗУМІЮ

 1. Чим відрізняється рельєф Антарктиди від рельєфу інших материків?
 2. Чим відрізняються антарктичні оазиси від африканських чи австралійських?

ЧИ пояснюю

 1. Чому над материком сформувалася постійна область високого тиску і які наслідки цього?
 2. Чому гори формувалися на заході Антарктиди?

ЧИ ВМІЮ

 1. Складіть короткий путівник для тих, хто подорожує до Антарктиди.
 2. Використавши додаткові джерела інформації, дослідіть, як Антарктида впливає на загальні особливості природи Землі. Проаналізуйте цей вплив у таких аспектах: а) вплив антарктичних айсбергів; б) вплив стокових вітрів; в) танення льодовиків.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image351.jpeg

підсумуймо

Антарктида

Антарктида цілком розташована в південних полярних широтах.
Майже в центрі материка міститься Південний полюс.

Антарктида разом з прибережними островами й водними масами —
це Антарктика.

Характерною особливістю льодових умов океанічних вод Антаркти-
ки є значне поширення айсбергів.

Антарктиду відкрили ще на початку XIX ст., але активно всебічно
вивчати континент почали з другої половини XX ст.

Антарктида — материк міжнародного співробітництва.

З 1996 року в Антарктиді почала діяти українська наукова станція
«Академік Вернадський».

Рельєф Антарктиди двоярусний: верхній ярус — льодовиковий,
нижній — корінний, сформований гірськими породами земної кори.
Головні особливості клімату материка — дуже низька температура
повітря та незначна кількість опадів.

Материк майже повністю лежить у полярному кліматичному поясі
з характерним антарктичним типом клімату.

Органічний світ Антарктиди надзвичайно бідний.

Антарктида багата на мінеральні й водні природні ресурси.

135

п

РОЗДІЛ з

image352

РОЗДІЛ з

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image353.jpeg

ПЕРЕВІРИМО СЕБЕ

тематичний контроль знань та вмінь

Антарктида

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image354.jpeg

 1. Зазначте дату відкриття Антарктиди:

А 1774 р.;

Б 1819 р.;

В 1820 р.;

Г 1911 р.

 1. Оберіть профіль, який характеризує особливості природи Антарктиди

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image355.jpeg

 1. Визначте відповідність між прізвищем дослідника Антарктиди і роками дослідження:
1 Джеймс Кук А 1774
2 Уі’льям Сміт Б 1819
3 Руаль Амундсен В 1912
4 Роберт Скотт Г 1820
д 1911
 1. Зазначте країни, які мають кілька антарктичних наукових станцій:
 2. Росія
 3. Україна
 4. ПАР
 5. Бразилія
 6. Індія
 7. Австралія
 8. Аргентина
 9. Зазначте тварин, які мешкають в Антарктиці:
 10. ківі
 11. буревісник
 12. тюлень
 13. мурахоїд
 14. білий ведмідь
 15. кит
 16. пінгвін