ПРИРОДНІ ЗОНИ: АРКТИЧНІ ПУСТЕЛІ, ТУНДРА 4 & ТА ЛІСОТУНДРА

ПРОЧИТАЙТЕ І ДІЗНАЄТЕСЯ

І У якому напрямку змінюються природні зони материка.

І Наскільки безжиттєві арктичні пустелі Євразії.

> Хто населяє тундру і лісотундру материка.

І У якому напрямку змінюються природні зони материка. На території
Євразії представлені всі природні зони Північної півкулі. А значна протяж-
ність материка з півночі на південь і наявність великих рівнинних просто-

рів сприяли формуванню тут широтної зональності.

Найчіткіше широтне простягання зон спостеріга-
ється у внутрішньоматериковій рівнинній частині
Євразії, де поступово, у напрямку з півночі на пів-
день, змінюється співвідношення тепла й вологи, а
отже, змінюються і природні зони. На заході мате-
рика на формування природних зон найбільше впли-
ває близькість Атлантичного океану, вологе повітря
якого проникає далеко на схід. Тому природні зони
змінюються тут з північного заходу на південний
схід. У східній притихоокеанській частині Євразії, де
переважає мусонна циркуляція повітряних мас, при-
родні зони мають меридіональне простягання вздовж
узбережжя.

І Наскільки безжиттєві арктичні пустелі Євразії. Зона арктичних пустель охоплює арктичні острови, більша частина яких майже повністю вкрита льодовиками. Через суворі кліматичні умови та багаторічну мерзлоту ґрунти слабко розвинені. Тому рослинний світ арктичних пустель бідний: налічують 40-50 видів рослин (мал. 158). Характерні тварини природної зони — песець і господар Арктики — білий ведмідь. Тут водяться також тюлені, морські зайці.

Тварини Півночі не бояться арктичного холоду, адже вони надійно захищені від надмірно охолодженої земної поверхні. Так, у білого ведмедя навіть підошви лап укриті густою шерстю. Інший мешканець високих широт — вівцебик (мал. 159) — має найдовше серед звірів хутро, що на боках і череві досягає 90 см завдовжки. Завдяки такому теплозахисному «матрацу» тварина спокійно може тривалий час лежати на снігу.

МОЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Користуючись картою форзаца, перелічіть
усі природні зони материка, які змінюють
одна одну з півночі на південь. Визначте при-
родні зони, що охоплюють найбільшу площу
на материку.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image520.jpeg

Мал. 158. Гравілат
гірський насолоджу-
ється скупим
теплом короткого
північного літа

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image521.jpeg

199

РОЗДІЛ 4

Р \ZlVSO

Мал. 159. Маючи тепле хутро, вівцебики не бояться північного холоду

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image522.jpeg

Ь Хто населяє тундру і лісотундру материка. У західній частині Євразії зона тундри і лісотундри формується в умовах м’якого морського клімату, а в східній — в умовах континтального й холодного клімату. В європейській тундрі не буває суворих зим, тому тут, крім мохів і лишайників, трапляються рідколісся і криволісся (мал. 160). У східній частині тундри на тундрово- глейових ґрунтах ростуть переважно мохи й лишайники. Тваринний світ тундри і лісотундри хоча й не різноманітний, проте численний.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image523.jpeg

НОТАТКИ ДО ТЕМИ

Життя тундри й лісотундри.У тундрі й лісотундрі Євразії поширені мініатюрні дерева заввишки лише кілька сантиметрів. Вони стеляться по землі, аби невпинні вітри їх не висушили. Як і в тундрі Північної Америки, короткий, але благодатний сезон росту приваблює в цю зону тварин, що мігрують. Сюди прилітають для виведення потомства 200 млн птахів, у т. ч. перевізники, качки та гуси. Північний олень (або карибу) зимує в зоні тайги, а влітку мігрує до тундри. Там він народжує потомство й живиться лишайниками.

C:\Users\Администратор\Desktop\media\image524.jpeg

Мал. 160. Рослинний світ тундри: рідколісся (1), криволісся (2), мохи (3),

лишайники (4)

200

image525

ПРОЧИТАЛИ — ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

ЧИ ЗНАЮ

  1. Які природні зони представлено на території Євразії?
  2. Які природні чинники зумовлюють на півночі Євразії зміну арктичних пустель зоною тундри і лісотундри?

ЧИ РОЗУМІЮ

  1. Чим тундра відрізняється від лісотундри?
  2. Які причини сезонної міграції тварин у зоні тундри і лісотундри?

ЧИ пояснюю

  1. Чому на заході Євразії природні зони змінюються не строго з півночі на південь, а з північного заходу на південний схід?
  2. Чому на сході материка природні зони мають меридіональне простягання вздовж узбережжя?

ЧИ ВМІЮ

  1. За картами атласу порівняйте характерні риси природної зональності Євразії і Північної Америки, знайдіть спільне та відмінне.
  2. За картою «Географічні пояси та природні зони» здійсніть уявну подорож за 80° сх. д. через територію Євразії, опишіть як змінюватимуться природні зони на вашому шляху.